พบผู้แทน Wharton ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 มิถุนายน 2555

Wharton MBA ได้จัดหลักสูตรบูรณาการ (integrated) ร่วมกับ The Lauder Institute ใน University of Pennsylvania ด้วยการเปิดหลักสูตรร่วม Joint Degree แบบใหม่ MBA/MA เน้นการศึกษาด้านบริหารการจัดการสมัยใหม่ (International Management) ควบคู่กันไปกับ  Global Studies ผู้สนใจศึกษาโครงสร้างหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.wharton.upenn.edu/mba/academics/lauder-program.cfm

ข้อมูลจากเว็บไซต์ US News 2013

( http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools)

จัดให้  ” Wharton School of Business ”  ของ University of Pennsylvania เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ทาง Finance

( http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/finance-rankings)

และอันดับ 3 ในภาพรวมของ MBA

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-business-schools/mba-rankings)

 Wharton และ Lauder Institute จะมาแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และคัดเลือกนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ ที่ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ผู้สนใจเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://lauder.wharton.upenn.edu/pages/admissions/events.php

หรือ 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top