เว็บไซต์ขอวีซ่าเข้าสหราชฮาณาจักร (1)

การขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร หากผู้ยื่นวีซ่าไม่ทราบว่าตนเองจะต้องใช้แบบฟอร์มวีซ่าประเภทอะไร หรือควรจะเริ่มตั้งต้นจากจุดไหนดี  ให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเริ่มต้นด้วยการเข้าไปศึกษารายละเอียดการขอวีซ่าด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของ Home Office UK Border Agency http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/

ภายใต้หัวข้อ UK Visa and Renewals จะมีคำถามให้เลือกว่า Do I need a visa?  เช่น ถ้าเลือกว่า ต้องการขอวีซ่านักเรียน, ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทย จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับประเภทของวีซ่านักเรียน Tier4 (General), Tier4 (Child), Student Visitor, Child Visitor, Prospective Student, Student Under the Old Immigration Rules จากเว็บไซต์ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/ ในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ จะมีวิดีโอประกอบความเข้าใจเรื่องการขอวีซ่านักเรียนด้วย

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าไปอ่านข้อมูลทั่วไป (General Visa Information) เกี่ยวกับการขอวีซ่าภายใต้หัวข้อ Visa and Immigration ให้เข้าใจก่อนทำการลงมือกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

สถานทูตอังกฤษได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากประเทศไทยกรอกแบบฟอร์มคำร้องการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว โดยเข้าไปที่เว็บไซต์

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/online/?langname=null

หรือที่เว็บไซต์ (1)    http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

หรือที่เว็บไซต์ (2)   https://apply.ukba.homeoffice.gov.uk/iapply.portal

ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะใช้หน้าเว็บไซต์แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 เพราะทั้ง 2 เว็บไซต์ล้วนนำไปสู่หน้าแบบฟอร์มออนไลน์เหมือนๆกัน

ส่วนวิธีการนัดหมายออนไลน์ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเข้าไปเลือกวันนัดสัมภาษณ์ได้ก่อน โดยที่ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มวีซ่า หรือ ยังกรอกแบบฟอร์มวีซ่าไม่เสร็จก็ได้ เว็บไซต์นัดวันสัมภาษณ์คือ

https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/appwelcome.aspx

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top