คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901

คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901 นักศึกษาหลายท่านที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sevis I-901 ขอแนะนำให้เข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/students/student/help.htm   เป็นต้นว่า นักศึกษาที่ไม่สะดวกจะชำระค่า Sevis I-901 ออนไลน์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ http://www.ice.gov/sevis/i901/  หรือที่เว็บไซต์  http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/I-901.pdf

เว็บไซต์ข้างต้น จะอธิบายข้อมูลต่างๆ สำหรับ คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901เช่น การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (Check Payment Status), คำถามที่มักถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับ Sevis I-901, วิธีการจ่ายเงินโดยผ่าน Western  Union( Payment by Western Union Quick Pay Instructions), International F and M Visa Instructions, International J Visa Instructions, U.S.F and M Visa Instructionsและ U.S.J Visa Instructions  ในการตรวจสอบ สถานะของ Sevis I-901 ของนักศึกษาว่ายังมีอายุอยู่หรือไม่ หรือ เมื่อมีการย้ายที่เรียนต้องจ่ายค่า Sevis I-901 ใหม่หรือไม่ Sevis I-901 มีอายุนานเท่าไร ทุกครั้งที่มีการยื่นขอวีซ่าใหม่จะต้องจ่ายค่า Sevis I-901 หรือไม่ ฯลฯ

เว็บไซต์ของ  U.S.Immigration and Customs Enforcement  https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่จะมีคำถาม-ตอบตัวอย่างเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม Sevis I-901

คำถามหลักๆจะมีด้วยกัน 7 หัวข้อ ในที่นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแปลข้อความเหล่านั้นทั้งหมด แต่จะกล่าวถึงสาระสำคัญๆที่นักศึกษาควรทราบ ถ้าปัญหาของนักศึกษาตรงกับคำถามข้อใด โปรดคลิกเข้าไปอ่านคำตอบของคำถามข้อนั้นได้จากเว็บไซต์ข้างต้น

1. ค่าธรรมเนียม Sevis I-901 คืออะไร คำตอบจะอยู่ในคำถามตั้งแต่ข้อ 2.A-2.D

2. ใครที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม Sevis I-901 คำตอบจะอยู่ในคำถามตั้งแต่ข้อ 3.A-3.M

** คำตอบในคำถามตั้งแต่ข้อ 3A-3M นี้จะมีคำตอบที่นักศึกษาหลายท่านนิยมสอบถาม เช่น

ข้อ 3.A  Do I need to pay the SEVIS I-901 Fee? 

คำตอบในข้อนี้คือถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ยกเว้น

 • ยื่นขอวีซ่าใหม่ภายใน 12 เดือนหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่า
 • ถ้าเป็นนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและยังไม่จบการศึกษาไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Sevis ใหม่
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนสถานะ F-1 เป็น F-3 หรือจากวีซ่าประเภท F-3 เป็น F-1 ไม่ต้องจ่ายค่า Sevis  แต่ถ้าจะเปลี่ยนสถานะวีซ่าจาก F-1, F3 ไปเป็น M-1, M-3 หรือ J-1 ต้องชำระค่า Sevis ใหม่ ในทำนองเดียวกันกับผู้ที่มีวีซ่า M-1 จะเปลี่ยนเป็น M-3 หรือจากวีซ่าประเภท M-3 จะเปลี่ยนเป็น M-1 ไม่ต้องชำระค่า Sevis แต่ถ้าจะเปลี่ยนสถานะวีซ่าจาก M-1, M-3 เป็น J-1 ต้องชำระค่า Sevis ใหม่
 • ถ้าได้รับวีซ่านักเรียนและลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง เมื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านไม่เกิน 5 เดือน ไม่ต้องจ่ายค่า Sevis ใหม่
 • วีซ่านักเรียนที่มีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง เมื่อเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯเกินห้าเดือน บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้มีสองประเภทคือ ประเภทที่ 1 ยังคงลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนักศึกษาอบู่ เมื่อเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในต่างประเทศที่อาจจะจัดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในประเทศสหรัฐฯเช่น เป็นหลักสูตรอยู่โครงการ Study Abroad หรือ Exchange Program ไม่ต้องชำระค่า Sevis ใหม่ ส่วนประเภทที่ 2 คือ เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพต้องชำระค่า Sevis ใหม่

ข้อ 3.B  Who does not Pay the Fee?

คำตอบสำหรับนักศึกษาที่นำครอบครัวไปด้วยคือ สามี/ภรรยา และบุตรที่ถือวีซ่า F-2, J-2 และ M-2 ไม่ต้องชำระค่า Sevis

ข้อ 3.B.5 When is paying a SEVIS I-901 fee not required for continuing students?

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับชั้นเรียน ถ้าถือวีซ่า F-1 หรือ F-3 และเปลี่ยนจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปเป็นระดับปริญญาตรี หรือจากระดับปริญญาโทไปเป็นระดับปริญญาเอกไม่ต้องชำระค่า Sevis ใหม่

ข้อ 3.H.5  Do I pay the fee for every Form I-20 or DS-2019 I receive?

ไม่ต้องจ่ายค่า Sevis ให้ทุกสถานศึกษา ให้เลือกจ่ายไปยังสถานศึกษาที่ตัดสินใจจะไปศึกษาต่อเพียงที่เดียว

ข้อ 3.I.2. Do I have to pay the fee every time I apply for a student or exchange visitor visa?

ไม่ต้องชำระค่า Sevis ถ้าเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง

ข้อ 3.J. จะมีตัวอย่างคำถามประมาณ 4 ข้อ เป็นต้นว่า ถ้าจะเดินทางกลับเข้าไปในสหรัฐฯใหม่ โดยออกมานอกประเทศสหรัฐฯนานเกินกว่า 5 เดือน ต้องชำระค่า Sevis I-901 ใหม่หรือไม่ หรือการเปลี่ยนระดับการศึกษาจะต้องกลับมาทำวีซ่าใหม่เพระวีซ่าเดิมหมดอายุ ต้องชำระค่า Sevisใหม่หรือไม่

คำตอบส่วนใหญ่ คือ ไม่ต้องชำระค่า Sevis ใหม่

ข้อ 3.L. What happens if I should pay the fee and I did not?

คำตอบคือ นักศึกษาท่านนั้นจะถูกปฏิเสธวีซ่าอย่างแน่นอน

3. จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อกรอกแบบฟอร์ม  Sevis I-901 คำตอบจะอยู่ในข้อ 4.A.-4.L.

4. มีกี่วิธีในการชำระเงินค่า Sevis I-901 คำตอบจะอยู่ในข้อ 4.A.- 4.L.

5. คนอื่นสามารถชำระค่า Sevis I-901 แทนฉันได้หรือไม่  คำตอบจะอยู่ในข้อ 4.A.-4.L.

คำตอบส่วนใหญ่จะอธิบายวิธีการจ่ายเงินว่า ทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า นักศึกษาสามารถเลือกชำระค่า sevis I-901 ได้ด้วยบัตรเครดิต, ดราฟท์ และ Western Union

ในคำถามข้อ 4.D.4 -4.D.6 ที่สอบถามว่าจะสามารถจ่ายเป็นเช็คผ่านระบบ ACH (Automated Clearing House) หรือจ่ายเป็นเช็คเดินทาง หรือจ่ายด้วยเช็คของบุคคลที่สามได้ไหม

คำตอบคือไม่สามารถใช้วิธีการที่กล่าวมาทั้งสามประการชำระค่า Sevis I-901 ได้

คำถามข้อ 4.J.2 What if I realize I made a mistake on my Form I-901 after I filed it on lthe web or mailed it to SEVP?

คำตอบจะอธิบายถึงความผิดธรรมดาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้และทางแก้ไขปัญหาคืออะไร ดูได้จากภาพล่าง

6. ฉันจะได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไรและควรเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อไร  คำตอบจะอยู่ในข้อ 5.A.-5.J.

7. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าชำระเงินออนไลน์แล้วแต่กลับไม่ได้รับคำยืนยัน  คำตอบจะอยู่ในข้อ 5.A.-5.J.

คำถามข้อ 5.D. How long will it take for me to pay the SEVIS I-901 fee and get a receipt?

คำตอบคือ ถ้าใช้วิธีการจ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ตจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้เลยทันที และจะมีใบเสร็จในรูปแบบของฟอร์ม I-797 ส่งตามมาทางไปรษณ๊ย์ แต่ถ้าจ่ายเป็นดราฟท์ส่งไปทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการได้รับใบเสร็จกลับคืนมาประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ถ้าใช้ไปรษณีย์แบบเร่งด่วนในการส่งเอกสารกลับคืนมา จะใช้เาลาไม่นานที่จะได้รับใบเสร็จกลับคืนมา แต่จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายตรงที่ต้องชำระค่าส่งเพิ่มอีก 35 US$

คำถามข้อ 5.H. If I have presented the SEVIS I-901 fee receipt when I apply for my visa, do I need to present the receipt at the POE?

คำตอบคือที่ Port of Entry (POE) ไม่จำเป็นต้องแสดง SEVIS I-901ให้เจ้าหน้าที่ดู แต่ทาง ICE ก้แนะนำให้ติดมือไปด้วย “However, we recommend that you hand carry your receipt in case the inspector has questions.

คำถามข้อ 5.J.2.  How long should I keep my SEVIS I -901 fee receipt?

คำตอบคือ ต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะจบการศึกษา

คำถามและคำตอบในเว็บไซต์มีมากกว่าที่กล่าวมามาก หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาที่นอกเหนือจากที่แสดงตัวอย่างคำถาม-คำตอบไว้ ให้นักศึกษาลองเข้าไปค้นคว้าหาคำตอบเองได้จากเว็บไซต์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าว https://www.fmjfee.com/i901fee/students/student/help.htm ยังมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมดังนี้คือ

1. รายการคำถามที่พบบ่อยๆ ในหัวข้อนี้จะมีรวบรวมคำศัพท์และตัวอย่างของการกรอก Sevis อยู่ในหัวข้อ Glossary of  Terms

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

3. คำแนะนำสำหรับการชำระเงิน

4. ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการชำระเงิน เว้บไซต์ได้แสดงตัวช่วย 4 วิธีหากประสบปัญหาในการชำระเงิน

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ใบเสร็จ

6. เครื่องมือในการแปล 2 ลิงก์

7. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

27 thoughts on “คำถามเกี่ยวกับ Sevis I-901”

 1. สอบถามหน่อยครับ ถ้าหาก ชำระค่า Sevis เกิน 12 เดือนแล้ว แต่ถูก ปฏิเสธวีซ่ามายังไม่ถึง 12 เดือน ต้องเสียค่า SEVIS ใหม่ไหมครับ

  1. govisaeduadmin

   น้อง Pipat คะ ปกติไม่ต้องจ่ายใหม่ ยกเว้นน้องเปลี่ยนไปเรียนที่ใหม่ค่ะ แต่ถ้าน้องแจ้งให้ที่ใหม่และที่เก่าทราบเรื่อง Sevis เก่าของโรงเรียนที่เคยนำไปยื่นแล้วถูกปฎืเสธ โรงเรียนใหม่จะได้ติดต่อกับโรงเรียนเก่าเรื่องการใช้หมายเลข Sevis เดิม ถ้าทำเสร็จทันก่อนยื่นขอวีซ่าก็ไม่ต้องจ่ายเงินใหม่ค่ะ

 2. สวัสดีคะ รบกวนสอบถามคะ
  กรอกรายละเอียดใน Sevis ผิดไป 1 ช่อง คือ Given Name ผิด
  จากข้อมูลจริงคือ Khochanipa แต่ที่กรอกลงไป คือ Khocchanipa
  มีตัว C เบิ้ลเข้ามา 1 ตัว ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรไหม หรือว่าสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้หรือไม่

 3. เลข sevis ที่ได้จากทางโรงเรียนที่อเมริกา เลขsevis มีวันหมดอายุหรือระยะเวลาของเลขมีกำหนดไหมค่ะว่าอยุ่ได้กี่เดือน คือหนูสมัครเรียนไว้ว่าจะตอนมกราคม ได้ใบตอบรับจากโรงเรียนแล้ว
  พอดีมีเหตุที่ไม่ได้ไป ทำให้ต้องลงคอสไปเรียนเดือนเมษาแทน หนูกังวลกับเลข sevis ที่ได้มาแล้ว จะต้องขอใหม่หรือไม่ ค่ะ

  1. น้อง lalit คะ ดูตรง start of class ว่าทางโรงเรียนระบุว่าเป็นวันที่เท่าไร ถ้าไม่ได้เข้าสหรัฐฯตามวันที่นั้น ต้องติดต่อกลับไปที่โรงเรียนมห้โรงเรียนแก้ไขวันที่ใน I-20 ให้ก่อน ถ้าไม่ได้เปลี่ยนจะใช้ I-20 เดิมไม่ได้ค่ะ

 4. รบกวนถามหน่อยค่ะ กำลังรอi20อยู่ เราสามารถทำsevisได้ก่อนไม๊ค่ะ

  1. ขอโทษต่ะ น้อง Tammy ที่ตอบข้าค่ะ ถ้ากำลังรอ I-20 และทราบดีว่า I-20 กำลังส่งมา น้องสามารถกรอกฟอร์มวีซ่าได้ ปัญหาที่อาจจะเดิดระหว่างกรอกฟอร์ม คือ น้องต้องทราบ SEVISI-901 ID ของน้อง ถ้าน้องไม่ทราบหมายเลขนี้กรอกได้ แต่พอถึงหน้าให้ใส่หมายเลขนี้ น้องจะผ่านไปโดยไม่ใส่หมายเลขสำตัญนี้ไม่ได้เลยค่ะ

 5. สวัสดีค่ะ พอดีไม่มีประสการณ์ อยากทราว่า ข้อมุลที่จะกรอกตรงส่วนที่อยุ่ เป้นที่อยุ่ ในไทย หรือ ที่อเมริกา ค่ะ

 6. สวัสดีคะพอดีหนูจะสอบถามคะ พอดีหนูกรอกที่อยู่ในSEVIS เบื้องต้นได้โทรสอบถามสถานทูตแล้วแต่เค้าตอบว่าให้ศึกษาด้วยตัวเอง หนูก็ไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขยังไง แล้วได้ชำระเงินตัดบัตรไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ ขอความกรุณาช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะ

  ขอบคุณคะ

  1. น้อง mebootang คะไม่เข้าใจคำถามน้องๆหมายถึงน้องกรอกที่อยู่ผิดหรืออะไรคะ ถ้าตัดเงินได้แล้วและต้องการพิมพ์ออกมาให้คลิก print Sevis I-901 ได้เลยค่ะ

 7. สวัสดีครับ สอบถามหน่อยครับ พอดีโดน reject visa มาครับ แล้วถ้าผมจะ apply สถาบันใหม่ ในต้นปีหน้าผมต้องจ่ายค่า Sevis fee ใหมไหมครับ
  ขอบคุณครับ

  1. น้อง Techin คะ ดูข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ของ USCIS http://www.ice.gov/sevis/i901/faq3.htm#_Toc81222004 ภายใต้คำถาม ” 3.B.3. Do I have to pay the SEVIS I-901 fee if I already paid it and my visa was denied?
   ถ้าขอวีซ่าใหม่อีกครั้งภายใน 12 เดือน น้องไม่ต้องชำระค่า Sevis I-901 ใหม่

   อย่างไรก็ตาม ควรเขียนอีเมล์ไปแจ้งสถานศึกษาใหม่ด้วยว่า เคยได้ Sevis Number มาจากอีกสถานศึกษาหนึ่งแล้ว แต่ถูกปฏิเสธวีซ่า ถามสถานศึกษาแห่งใหม่ว่า จะช่วยทำให้ Sevis Number เหมือน Sevis Number ของสถานศึกษาเก่าได้ไหม เพื่อน้องจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องชำระค่า Sevis Number ใหม่หรือไม่ค่ะ ซึ่งวิธีการที่บอกนี้จะเรียกว่า วิธีการ transfer fee อ่านที่เว็บไซต์นี้ http://www.ice.gov/sevis/i901/faq7.htm#_Toc81222153

 8. Nongluck Suriyavirun

  สวัสดีอีกครั้งค่ะ
  รบกวน คุณ Govisa อีกหนึ่งคำถามค่ะ
  เกี่ยวกับ ค่ะ I -20
  ืคือ ตอนนี้ ลูกสาว ตอบรับ มหาวิทยาลัย ที่อเมริกา ไปหนึ่่งที่แล้ว ตอนนี้ ก็รอ I-20 ส่งมาอยู่ ( on the way )
  แต่พอดี วันนี้ ก็มี มหาวิทยาลัยอีกที่หนึ่ง ที่เคยได้เป็น ตัวสำรอง ( waiting list ) เขาตอบ
  กลับมาว่า รับเราได้ และลูกสาว ก็อยากเรียนที่นี่มากกว่าที่แรก ที่ตอบรับไปแล้ว

  ถ้าเราจะตอบรับมหาวิทยาลัยที่ใหม่นี้ ทำได้ไหมคะ และ เขาจะส่ง I-20 ของเขามาให้เราได้ไหมคะ หรือว่า เราจะต้องโทรไปยกเลิก ( cancel ) มหาวิทยาลัยแรกก่อน ถึงจะตอบรับมหาวิทยาลัยที่สอง ได้ ค่ะ

  * หรือว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัย จะส่ง I-20 มาให้เราทั้งคู่ ( 2 ใบ )
  และ เราค่อยเลือกว่า จะเอาใบไหน ไปยื่นขอวีซ่านักเรียน ที่สถานทูตอเมริกา ค่ะ

  รบกวน คุณ Govisa อีกครั้งนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  1. คุณ Nongluck คะ หากต้องการไปมหาวิทยาลัยที่เคยมีชื่อเป็นตัวสำรองซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนั้นรับลูกสาวแล้ว ให้ลูกสาวแจ้งมหาวิทยาลัยไป มหาวิทยาลัยจะส่ง I-20 กลับมาให้ นักเรียนควรจะต้องเลือก I-20 เพียงแค่แห่งเดียวที่มั่นใจว่าจะไปเรียนต่อ ให้ลูกสาวนำฟอร์ม I-20 ของ U นั้นไปยื่นขอวีซ่านักเรียนค่ะ ส่วน I-20 ที่เหลือควรส่งคืนมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะเลือนักเรียนรายถัดไปเข้ามาเรียนต่ะ

    1. คุณ Nongluck คะ หากมีอะไรที่เป็นประโยชน์และคิดว่าจะเขียนมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆท่านอื่นๆได้อ่าน กรุณาช่วยเขียนส่งมาได้เลยค่ะ

 9. Nongluck Suriyavirun

  สวัสดีค่ะ อยากจะรบกวน ถามว่า sevis fee ที่จ่ายไปแล้ว มีวันหมดอายุไหมคะ หรือว่า มีอายุนานเท่าไรคะ เพราะลูกชาย เรียนที่ America โดยใช้วีซ่านักเรียน F-1 มานาน 5 ปี แล้ว กำลังจะขึ้นปีที่ 6 ค่ะ คือ เรียนตั้งแต่ high school จนถึง University ปีสุดท้าย ค่ะ
  พึ่งจ่าย sevis fee ไปแค่ครั้งเดียว $ 100 ( เรียนต่อเนื่องมาตลอดค่ะ )
  หมายเหตุ : วีซ่า นักเรียนหมดอายุ ไปหนึ่งครัั้งแล้ว และก็ต่อใหม่มาแล้วค่ะ ตอนต่อวีซ่า ตอนนั้น ก็ไม่ได้จ่ายค่า sevis fee ค่ะ

  เลยมีคำถามที่สงสัยว่า ค่า sevis fee $ 100 ที่จ่ายไปตั้งแต่ครั้งแรก นั้น มีวันหมดอายุไหมคะ ? รบกวน คุน govisa ช่วยตอบคำถามให้หน่อย นะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  จากคุณแม่ค่ะ

  1. คุณ Nongluck คะ ตรวจสอบอายุ Sevis I -901 ได้ภายใต้คำว่า ” Check I-901 Status / Print Payment Confirmation ” ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/dhs/loadSearchPage.do โดยการใส่ N Number ทีอยู่เหนือบาร์โค้ด, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และคลิก Check I-901 Status / Print Payment Confirmation หรืออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนระดับชั้นเรียน, การเปลี่ยนสถานศึกษาแล้วจะต้องจ่ายค่า Sevis, ” SEVIS I-901 FAQ: Who pays – or does not pay – the SEVIS I-901 fee and when is it paid?……” ใหม่หรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ice.gov/sevis/i901/faq3.htm#_Toc81222008 ตรงข้อ 3A คิดว่าในกรณีลูกสาวไม่ต้องจ่ายค่า Sevis I-901 ใหม่ถ้าหมายเลข Sevis I-901 ยังเป็นหมายเลขเดิมอยู่ค่ะ

   1. Nongluck Suriyavirun

    ขอบคุณอีกครั้งค่ะ คุณ Govisa จะลองทำตามที่่บอก นะคะ
    ถ้ามีอะไรที่มีประโยชน์ จะเขียนมาเล่าให้ฟัง นะคะ ^____^

    1. ขอบคุณมากๆค่ะคุณ Nongluck

     เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่น้องกำลังเรียนปริญญาตรีอยู่ในขณะนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยน้องลูกสาวได้ค่ะ ให้น้องเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ใน International Student Office ว่า เทอมหน้าได้รับตอบรับเข้าเรียนต่อปริญญาโทอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งควรจะต้องทำเรื่องแจ้งมหาวิทยาลัยเรื่องการย้าย Sevis Number ตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมค่ะ

     1. Nongluck Suriyavirun

      ขอบคุณ คุณ Govisa มากนะคะ ที่ช่วยเหลือตอบคำถามข้อสงสัยให้ทุกข้อเลยค่ะ :))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top