US-UK Fulbright แนะนำเว็บไซต์การศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิ US-UK Fulbright Commission เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่นำเสนอเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างน่าสนใจ และเรียงลำดับการค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเหมาะที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลและต้องการทำการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ของ US-UK Fulbright  ภายใต้หัวข้อ ” Study in USA” จะมีการศึกษาให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป หลักสูตรระยะสั้น การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และคำถามที่มักถามบ่อยๆ เป็นต้น

นักศึกษาที่ได้เข้าไปลองใช้เว็บไซต์นี้ จะพบว่า ยังมีขุมทรัพย์ทางความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกมากมาย อาทิ เช่น การเตรียมเอกสารขอวีซ่า (ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการขอวีซ่าในประเทศไทยได้) การเดินทาง การแพ็คกระเป๋าเดินทาง การประกันสุขภาพ ธนาคาร การทำงาน การเสียภาษี การแบ่งโซนเวลา ความปลอดภัย การลงทะเบียนเรียน

การจัดหาที่พัก ปฐมนิเทศก์ หน่วยงานบริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การรับประทานอาหาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองทั้งหลายพึงตระหนักว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหาโอกาสศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาสอนให้นักศึกษาหัดพึ่งพาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการพึ่งพาผู้อื่น หากนักศึกษาไม่พยายามค้นคว้าข้อมูลศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อต้องเผชิญปัญหาในต่างประเทศและไม่มีคนคอยช่วยเหลือ นักศึกษาบางท่านจะเกิดความท้อถอย ความเครียด บางครั้งอยากเปลี่ยนเมือง อยากย้ายรัฐไปอยู่กับญาติหรือเพื่อนก็มี บ้างต้องคอยติดต่อสอบถามข้อมูลกลับมาที่สำนักงานแนะแนวในประเทศไทยที่เดิมตนเองเคยใช้บริการอยู่ให้คอยช่วยหาข้อมูลให้ ทั้งๆที่นักศึกษาสามารถพึ่งพาหน่วยงานที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติในสถานศึกษาของตนเองได้

นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่สุดที่นักศึกษาควรทราบก่อนการได้รับการตอบรับเข้าสถานศึกษามีอะไรบ้าง อาทิ เช่น ปัจจัยในการเลือกสถานศึกษา แบบทดสอบมาตราฐานทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไป วิธีการสมัครเรียน เกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ

ลองศึกษาคำแนะนำวิธีการเขียนเรียงความจาก  http://www.fulbright.org.uk/study-in-the-usa/postgraduate-study/applying/personal-statement ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานการเตรียมการเขียนความเรียงที่ดี เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง เพื่อไม่ให้การค้นคว้าเรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่หนักจนเกินไป เว็บไซต์ US-UK Fulbright ยังได้แนะนำแหล่งพักผ่อนในรัฐต่างๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมในรัฐต่างๆไว้ให้ โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.fulbright.org.uk/study-in-the-usa/undergraduate-study/choosing-universities/state-information  ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในรัฐ California  http://www.visitcalifornia.com/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top