ข้อควรระวังในการถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน (F-1)

นักศึกษาหลายท่านมีความกังวลกลัวว่า ตนเองจะมีปัญหาขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคลายความกังวลดังกล่าว  โดยขอให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่อไปนี้ คือ

1. แผนการที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไร

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาและนักศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากน้อยอย่างไร ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร มีรายรับปีละเท่าไร สามารถรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ปีละเท่าไร ซึ่งภาพรวมดูแล้วจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้นได้หรือไม่

จากการที่ได้มีโอกาสฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาการขอวีซ่านักเรียนจากเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯตามงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หากนักศึกษาท่านใดสามารถตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กระจ่างแก่ท่านกงสุลได้ทั้งหมด ความวิตกกังวลที่กลัวว่าจะไม่ได้รับวีซ่าก็จะหายไปได้ คำถามเหล่านั้น เช่น

  1. คุณมีความผูกพันต่างๆเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ความผูกพันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและครอบครัว
  2. ครอบครัวคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลักสูตรที่คุณจะไปศึกษาต่อได้
  3. คุณมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่ผ่านมาอะไรบ้าง
  4. คุณมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริงหรือไม่
  5. ทางบ้านคุณมีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหนึ่งปีแรกของการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  6. คุณสามารถที่จะแสดงแหล่งเงินทุนในอนาคตว่ามีพอที่จะสนับสนุนการศึกษาในปีถัดๆไปได้ไหม
  7. หลักสูตรที่คุณเลือกตัดสินใจไปศึกษาต่อมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องจากคุณสมบัติเดิมทางการศึกษาของคุณ และมีผลต่อเนื่องกับเป้าหมายในอนาคตของคุณ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับวีซ่า นักศึกษามักจะได้รับแบบฟอร์มหลักๆอยู่ 2 ประเภทคือ

1. แบบฟอร์ม 221 (g) หมายความว่า นักศึกษาต้องนำหลักฐานไปแสดงเพิ่ม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://travel.state.gov/visa/frvi/denials/denials_1361.html

บางท่านอาจจะอยากเห็นตัวอย่างของแบบฟอร์ม 221(g) ขอแนะนำให้ลองเข้าไปพิจารณาที่เว็บไซต์  http://www.immihelp.com/visas/221grefusal/221g-blue-sample-form-chennai.pdf

2. แบบฟอร์ม 214(b) หมายความว่า นักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานกงสุล อาจจะด้วยสาเหตุจากผู้ที่เป็น sponsor หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น สาเหตุที่ไม่สามารถแสดงให้กงสุลเห็นว่า นักศึกษาท่านนั้นมีคุณสมบัติของความเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลที่ไม่รุนแรงนัก ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติม และทำการกรอกฟอร์ม DS-160 ใหม่พร้อมทั้งทำการนัดวันสัมภาษณ์ใหม่เพื่อให้กงสุลพิจารณาอีกครั้งได้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top