งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งญี่ปุ่น ( JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ (สนญ.) ได้ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 21  ฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และ สมาคมส่งเสริมวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว โดยในประเทศไทยจะจัดให้มี 2 แห่ง คือ

1. จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

2. กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 9.30-17.00 น. ณ ห้อง Bangkok Convention Center ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์@เซ็นทรัลเวิร์ล

ประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Global 30 มีทั้งหมดจำนวน 13 แห่ง), ตัวแทนสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ

1. ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 38 แห่ง

2. ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 แห่ง

นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายข้อมูล “ทุนของ JASSO” , “ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น”  และกิจกรรมวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20120916/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top