คำถามที่ถามบ่อยๆเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160

ในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลายท่านที่เกิดคำถามในการกรอก นับตั้งแต่ปัญหาในการเข้าหน้าเว็บไซต์การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า DS-160 การ SAVE ข้อมูลโดยที่ยังกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาหรือเพิ่งกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เข้าไปอ่านหัวข้อ FAQS ในหน้าเว็บไซต์  https://ceac.state.gov/GENNIV/Default.aspx

มี 2 คำถามที่น่าสนใจคือ การแก้ไขคำตอบในแบบฟอร์มวีซ่าหลังจากยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้

1. ผู้ยื่ขอวีซ่าหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์การกรอกฟอร์ม DS-160 คลิก Retieve ใส่ Application ID และแก้ไขแบบฟอร์มวีซ่าได้

2. ผู้ยืนขอวีซ่าหลังวันที่ 1 เมษายน 2010 แต่ก่อนหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 สามารถใส่หมายเลข Barcode หรือ Confirmation Number ในช่อง Application ID เพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขคำตอบที่ต้องการกรอกในแบบฟอร์ม DS-160 ได้

กรณีกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เป็นกลุ่ม หรือเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้คลิกเลือก create a family หรือ group application ในหน้า Thank You ผู้กรอกแบบฟอร์มจะสังเกตเห็นว่า มีบางส่วนของเนื้อหาได้ถูกนำมาใส่ไว้ในแบบฟอร์มที่กำลังจะกรอกใหม่ เช่น สถานที่จะเดินทางไป หากคนที่เดินทางไปในกลุ่มคนละนามสกุล สามารถพิมพ์แก้ไขนามสกุลให้ตรงตามความเป็นจริงได้ ดังนั้น ก่อนคลิก Start An Application ให้อ่านวิธีการกรอก และเอกสารที่ต้องใช้ให้เรียบร้อยก่อน

ส่วนขนาดของรูปถ่ายที่ถูกต้องนั้นให้คลิกเลือก Photo Standard Guide หรือเข้าไปที่  http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photocomptemplate/photocomptemplate_5330.html  เพื่อศึกษาขนาดของรูปถ่าย

ก่อนลงมือกรอกแบบฟอร์ม ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าอาจเข้าไปศึกษาวิธีการกรอกที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Tooltip Language จะมีลูกศรเคลื่อนไหวแนะนำวิธีการกรอก

และสุดท้ายเลือภาษาที่ต้องการใช้ในการแปล และนำ mouse ไปวางไว้ใกล้ๆประโยคที่สงสัย ภาษาที่ได้เลือกไว้ในตอนต้นจะช่วยแปลประโยคนั้นให้เข้าใจดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

หลังจากนั้นค่อยคลิก Start  An  Application และลงมือกรอกแบบฟอร์ม DS-160

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top