กฎเกณฑ์ใหม่ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ U.S.Customs and Border Protection(CBP) จะไม่มีการประทับตรา D/S หรือ Duration of Status ลงบน I-20 และ DS-2019 ให้วีซ่าประเภท F, M และ J อีกต่อไป การหยุดการประทับตราดังกล่าวเป็นขั้นตอนหนึ่งในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงจากระบบกระดาษเอกสารสู่ระบบการตรวจคนเข้าเมืองแบบออนไลน์หรือ USCIS Electronic Immigration System หรือเรียกสั้นๆว่า USCIS ELIS หากนักศึกษาท่านใดประสบปัญหาในการติดต่อขอทำใบขับขี่หรือการขอมี Social Security Number ให้นักศึกษาติดต่อนัดหมายออนไลน์ผ่าน InfoPass และนำฟอร์ม I-20 หรือ Ds-2019 ไปที่ USCIS ท้องถิ่นที่อยู่ไม่ไกลไปจากสถานศึกษาแห่งนั้นเพื่อขอให้ประทับตราลงบน I-20 หรือ DS-2019

http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/travel_news/cbp_i20_stamp.xml

ช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูปนี้จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องกรอกฟอร์ม USCIS ELIS ให้ศึกษาคู่มือการเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองออนไลน์ 10 ขั้นตอนนับตั้งแต่ คำแนะนำทั่วไปจนกระทั่งถึง แบบฟอร์มข้อกำหนดและองค์กรที่อ้างอิงได้ที่

http://www.uscis.gov/USCIS/USCIS%20ELIS/Resources/Instructions/ELIS_I-539_Part1.pdf

หรือจะลองอ่านคำถามยอดนิยม FAQ อธิบายแต่ละขั้นตอนโดยหน่วยงาน CBP

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=c5f924fa49716310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel

=c5f924fa49716310VgnVCM100000082ca60aRCRD

ซึ่งประกอบด้วย

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับ USCIS ELIS

2. การใช้ USCIS ELIS

3. การชำระเงิน

4. การทำงานร่วมกับทนายความและตัวแทนที่ได้รับการรับรอง

หรือจะศึกษาจาก Fact Sheet  USCIS ELIS ของวีซ่าชั่วคราวประเภทนักเรียน

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=1a191d9c18f67310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel

=8a2f6d26d17df110VgnVCM1000004718190aRCRD

อนึ่ง เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกแห่งได้จัดทำคำชี้แจงเรื่องนี้ให้นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่าที่จะกลับเข้าไปศึกษาใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทราบในเว็บไซต์ของสถานศึกษาตนเอง เช่น Princeton University :  http://www.princeton.edu/intlctr/news/

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top