ชมนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ 15 กันยายน 2555

บริษัท Hobsons Virtual Student Fairs (VFS) ได้จัดรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสพบปะตัวแทนมหาวิทยาลัยใน 27 รัฐ และสนทนาสดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ VFS ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจงานนิทรรศการดังกล่าวสามารถเข้าไปลงทะเบียนชม’งานตามวันและเวลาจัดงานได้ที่   http://www.hobsonsevents.com/

สำหรับประเทศไทย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธของสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมงาน สนทนา videochat กับอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันของสถานศึกษาแห่งนั้น ดู video webcast ของนักศึกษาปัจจุบัน  และชิงทุนการศึกษาจำนวน 3000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ” CLICK HERE TO REGISTER” ที่เว็บไซต์   http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData=        งานจะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

นักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกหารายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากภาพในแผนที่

หรือจะศึกษาจากราบชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้คือ

State

College/University

Level

1.Washington Highline Community College UG
2.Oregon Willamette University MBA G
3.California Alliant International University UG,G
California State University/Northridge UG
Cal Poly San Luis Obispo UG
Claremont Graduate University UG,G
University of San Diego UG,G
U. of Southern California, Social Work G
4.Arizona American Eng&Culture, Arizona State U UG,G
Arizona State University G
5.Texas University of Texas/Tyler G
6.South Dakota Dakota State University UG
7.North Dakota North Dakota State University UG,G
University of North Dakota G
8.Florida University of South Florida UG
St.Thomas University UG
Stetson University UG
9.Georgia Georgia State University MBA G
Mercer University UG
10.South Carolina Presbyterian College UG
University of South Carolina UG,G
11.North Carolina Appalachian State University UG
Elon University UG
University of North Carolina/Charlotte G
12.Missouri Park University UG
13.Illinois Adler School of Professional  Psychology UG
Illinois State University UG,G
Southern Illinois University/Carbondale UG,G,ESL
14.Indiana Huntington University UG
Marian University UG
15.Kentucky University of Kentucky UG
16.Ohio Cleveland Institute of Art UG
Miami University UG,G
University of Findlay UG,G
University of Cincinnati UG,G,ESL
17.Michigan Eastern Michigan University UG,G
Saginaw Valley State University UG
18.West Virginia West Liberty University UG
19.Pennsylvania Harrisburg Area Community College UG
La Salle University UG
University of Pittsburgh, Katz School of Business UG
20.Maryland John Hopkins Carey School of Business UG
21.New Jersey Caldwell College UG,G
Felician College UG,G
22.New Jersey Monmouth University UG,G
Rutgers University/News Brunswick UG
23.New York Alfred State College, SUNY College of Technology UG
Clarkson University-MBA G
CUNY Borough of Manhattan Community College UG
Brooklyn College CUNY UG,G
Hofstra University UG,G
Iona College UG
Long Island University/Brooklyn UG,G
Long Island University/CW Post UG,G
Manhattanville College UG
New York Institute of Technology UG,G
Pratt Institute UG
St. John’s University UG,G
Stony Brook University SUNY UG
24.Connecticut Post University UG
Sacred Heart University UG,G
25.Massachusetts Fisher College UG
School of the Museum of the Fine Arts UG
26.New Hampshire Colby-Sawyer College UG
27.Maine Colby College UG

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top