ศึกษาต่ออเมริกากับเว็บไซต์ Voice of America

อีกทางเลือกหนึ่งในการฝึกฝนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีทุนทรัพย์น้อย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาไม่สามารถเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศได้เป็นระยะเวลานานหลายๆเดือน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้สนใจเรียนและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็สามารถเข้าไปฝึกการเรียนภาษาอังกฤษกับเว็บไซต์ Voice of America  (http://learningenglish.voanews.com/)  ได้ ฟรี หากผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนและจัดการบริหารเวลาเรียนและฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและผู้สนใจมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูง

นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษทั้งจากข่าว การตอบคำถาม การเล่นเกมภาษาอังกฤษแล้ว ยังจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขียนเป็นบล็อก (blog) โดยนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์การไปศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจคลิกที่ไอคอน Visit the Student Union

จะมีรายการให้เลือกตามความต้องการของนักศึกษาว่า อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดในหัวข้อต่อไปนี้คือ

1. การดำเนินการขอวีซ่า

2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ

3. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอเมริกัน

4. วิชาการ

5. ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

6. หลังจากจบการศึกษา

7. การเชื่อมโยงลิงก์ด่วน

ลองอ่านตัวอย่างบล็อกเรื่องจะใส่ชุดอะไรไปเรียนในวันแรกที่เปิดเทอม

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top