นิทรรศการ QS World Grad School Tour 2012

QS World University Ranking จัดงานนิทรรศการ QS World Grad School Tour สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 15.30-20.00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน ถนนราชดำริ เว็บไซต์ของงานนิทรรศการนี้คือ http://graduateschool.topuniversities.com/world-grad-school-tour/bangkok/details

รายละเอียดของงานมีดังนี้คือ

เวลา รายการ
15.30 น. ลงทะเบียน
16.00-17.00 น. สัมมนาเรื่องขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา ผู้บรรยายคือ University of Melbourne, IE Business School และ School of Public Policy จาก Pepperdine University
17.00-20.00 น. พบผู้แทนสถานศึกษาในงานนิทรรศการ

ผู้แทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่

 • Aston University (UK)
 • BI Norwegian Business School (Norway)
 • City University of Hong Kong (Hong Kong)
 • Hult International Business School (USA)
 • IE Business School (Spain)
 • Leeds Metropolitan University Business school (USA)
 • Lund University (Sweden)
 • New York University School of Continuing and Professional Studies (USA)
 • Pepperdine University (USA)
 • Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
 • Essec Business School (France)
 • University of Kent (UK)
 • University of  Melbourne (Australia)
 • University of St Gallen (Switzerland)
 • และอื่นๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top