นิทรรศการ QS World MBA Tour 2012

QS World University Ranking จะจัดให้มีงานนิทรรศการ QS World MBA Tour ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847  ถนนเพชรบุรี ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. โปรดศึกษารายละเอียดของงานก่อนเข้าชมงานได้ที่ http://www.topmba.com/qs-world-mba-tour/asia-november/bangkok?

เนื้อหาของงานมีดังนั้คือ

เวลา รายการ
17.00-17.45 น. สัมมนาเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ผู้บรรยาย ได้แก่ Cass Business School. University of Brighton, และผู้แทนสถานศึกษาในสหราชอาณาจักร
17.45-18.30 น. สัมมนาเรื่องการรับสมัคร ผู้บรรยายได้แก่ Boston University, Sydney Business School, University of San Diego และ ESSEC
18.30-21.00 น. พบผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในงาน QS World MBA Tour
19.00-19.30 น. สัมมนาเรื่องอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร MBA โดย MBA Magazine และ Jobstreet Thailand

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานจำนวน 38 แห่ง จาก 12 ประเทศ  คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา, และสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย

ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศไทย, ประเทศสเปน, ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง

ผู้แทนมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศออสเตรเลีย

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top