ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2556

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาประจำปี  2556 จำนวน 17 ทุน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/default.aspx

ทุนทั้ง 17 ทุนดังกล่าว ประกอบด้วยทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศไทย (ภาคภาษาอังกฤษ) และทุนการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศตามตารางข้างล่างนี้

ลำดับ

ประเทศ

จำนวน

ชื่อมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

1

ประเทศไทยหลักสูตร MBAภาษาอังกฤษ

4

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร MBA  2 ปี

6

Harvard University
Stanford University
University of Pennsylvania (Wharton)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
Northwestern University (Kellogg)
University of Chicago (Booth)
University of California/Berkeley (Haas)
Columbia University
Dartmouth College (Tuck)
Yale University
New York University (Stern)
Duke University (Fuqua)
University of Michigan-Ann Arbor (Ross)
University of Virginia (Darden)
University of California/Los Angeles (Anderson)
Cornell University (Johnson)
University of Texas/Austin (McCombs)
Carnegie Mellon University (Tepper)
Emory University (Goizueta)
University of North Carolina/Chapel Hill (Kenan-Flagler)

3

สหราชอาณาจักร              หลักสูตรMBA/Finance

3

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
University of Warwick
University of Manchester
City University (Cass)
Imperial College London

4

ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร MBA

4

Peking University
China Europe International Business School (CEIBS)
Tsinghua University
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai University of Finance and Economics
University of Tokyo

คุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีในวันที่ 31 มีนาคม 2556  มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีหลังจากศึกษาจบปริญญาตรีแล้ว   และจะต้องได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาตามที่ธนาคารกำหนดข้างต้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้สนใจในทุนธนาคารกรุงเทพสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-7480,  0-2685-7842 

ประกาศสอบข้อเขียนในช่วงวันที่ 1-12 เมษายน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ส่วนเงื่อนไขในการขอรับทุนจะมีปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพข้างต้น

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top