ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 3

ตารางที่ 3  รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S-W

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Sheffield Hallam University

Transform Together Scholarships

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
 

Sheffield Business Sch.and D&S access for Higher Education

Varies

U

http://www.shu.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding-2013.html
 

Transform Together Scholarships

Varies

Postgraduate Taught

http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
U. of Southampton

Southampton Management Sch.of Msc.Scholarship for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/management/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
 

Southampton LLM Scholarships for Thai

Unlimited

Master

http://www.southampton.ac.uk/law/postgraduate/fees_and_funding.page?#scholarships
U. of Surrey

Chancellor’s Scholarships

Unlimited

U

http://www.surrey.ac.uk/discover/tuition-fees-bursaries-scholarships
Staffordshire University

International Scholarship

Unlimited

U

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
 

International Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www.staffs.ac.uk/international/fees_and_scholarships/
U. of Sterling

Karen Napier Scholarship

2

Postgraduate

http://www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/finance-advice/scholarships/postgraduate/
U. of Strathclyde

International Scholarship

Varies

Master’s Taught

http://www.strath.ac.uk/rio/postgraduatescholarships/award_27684_en.html
U. of Sussex

Chancellor’s International Scholarship

25

Postgraduate

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgt2013
 

Chancellor’s International Research Scholarship

10

Research

http://www.sussex.ac.uk/study/funding/pgr2013
Teeside University

International Scholarship

Varies

U

http://www.tees.ac.uk/sections/fulltime/scholarships2013.cfm
 

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.tees.ac.uk/sections/international/fees_funding.cfm
U. of Warwick

Warwick Business School Scholarships

50+

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesof
funding/masters
 

International Office Masters Scholarships

3

Taught Master’s

http://www2.warwick.ac.uk/services/international/admissions/scholarships/international_office_masters/
 

Chancellor’s International Scholarships

17

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/phd/chancellorsinternationalscholarships/
 

WMG Scholarship

Unlimited

Postgraduate

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/education/wmgmasters/entry/finance/
 

Doctoral Fellowship Department of Italian

1

Ph.D.

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/deptschol/phdartsscholarships/#italianFellowship
U. of West London

International Student Ambassador Scholarships

100

U and Postgraduate

http://www.uwl.ac.uk/international/fees_and_scholarships/International_Ambassador_Scholarships.jsp
U. of Westminster

International Students House Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/international-students-house-scholarships
 

Westminster Business School Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/funding-for-students-starting-from-201213/scholarships/postgraduate/westminster-business-school-scholarships2
U. of Worcester

International Academic Scholarship

30

U

http://www.worcester.ac.uk/documents/Tuition_Fees-_additional_information_for_International_students.pdf
 

International Academic Scholarship

30

Postgraduate

http://www.worcester.ac.uk/your-home/scholarships.html

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: [email protected] หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top