ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตอนที่ 2

ตารางที่ 2    รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K-R 

University Name

Award Name

# of Awards

Level

Website

Keele University

KISS

Varies

U

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/

KISS

Varies

Postgraduate

http://www.keele.ac.uk/scholarships-international/
U. of Kent

International Scholarship

Varies

U

http://www.kent.ac.uk/scholarships/undergraduate/international/International_Scholarships.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.kent.ac.uk/scholarships/postgraduate/international/Taught_Masters.html
Kingston University

International Scholarships

Varies

U

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/undergraduate-scholarships/

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.kingston.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships/postgraduate-scholarships/
Lancaster University

MBA regional

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA High Potential

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/

MBA open Scholaship

Varies

MBA

http://www.lums.lancs.ac.uk/masters/mba/admissions/scholarships/
U. of Leicester

Open Scholarships

50

U

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open

Open scholaships

Unlimited

Master

http://www2.le.ac.uk/study/international/need-to-know/feesandfunding/scholarships/open
U. of Liverpool

Vice Chancellor’s International Attainment

U

http://www.liv.ac.uk/study/international/money-and-scholarships/undergraduate/

U. of Liverpool Postgraduate Faculty Award

50

Master

http://pgf.liv.ac.uk/
Liverpool John Moores University

Hodgson’s Law

1

Postgraduate

http://hodgsonlawscholarships.com/selection.html

International Ph.D.

Unlimited

Ph.D.

Please contact Liverpool John Moores South East Asia Office:-   [email protected]
Institute of Education U. of London

Centenary Masters Scholarships

Varies

Master

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/41455.html

Nicholas Hans Comparative Education

1

Ph.D.

http://www.ioe.ac.uk/studentInformation/1045.html

Economic and Social Research Council Studentships

31

Ph.D.

http://www.bloomsburydtc.ac.uk/esrc-funding-2013
Queen Mary, U. of London

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

U

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/ugbursaries/index.html

International Science and Engineering Excellence Awards

Unlimited

Master

http://www.qmul.ac.uk/international/feesfinance/funding_masters/49978.html

Postgraduate Research Studentships

Varies

Postgraduate Research

http://www.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/scholarships/index.html
Royal Holloway, U. of London

International Excellence Undergraduate Scholarships

6

U

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx

International Excellence Masters

6

Postgraduate

http://www.rhul.ac.uk/international/feesandfunding/scholarships/home.aspx
London School of Economics and Political Science

Undergraduate Support Scheme

Varies

U

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/UGApp/UgAppOverseas/overview.aspx

Graduate Support Scheme

Varies

Taught Master

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/MScApp/GSS/GSS.aspx

LSE Ph.D.

59

MRes/

MPhil /Ph.D.

http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/ScholarshipsLSE/PhDApp/overview.aspx
London South Bank University

Nationality Scholarships

200

U

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml

Nationality Scholarships

200

Postgraduate

http://www.lsbu.ac.uk/fees/nationality-scholarships.shtml
Loughborough University

International Student Scholarships

Varies

U

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/ug/international/university/index.htm

International Student Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.lboro.ac.uk/admin/ar/funding/pg/international/lu/index.htm
U. of Manchester

Various

Varies

U

http://www.manchester.ac.uk/undergraduate/studentfinance/home-eu-2013/university-scholarships-and-bursaries/

Varies

Varies

Postgraduate

http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/funding/search/results/?offset=0&sort=name&sortdir=ascending&subjectArea=Any&studyLevel=PG&nationality=Thailand&graduate=&submit=Search
Manchester Metropolitan University

Vice Chancellors Scholarship

100

U

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/

Vice Chancellors Scholarships

100

Postgraduate Taught

http://www2.mmu.ac.uk/international/scholarships/vice-chancellor-scholarships/
U. of Northampton

International Scholarship

20

U

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships

International Scholarship

20

Postgraduate

http://www.northampton.ac.uk/info/20171/international-students/728/international-scholarships/2
Northumbria University

International Scholarships

Varies

U

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/details/?view=Standard

International Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.northumbria.ac.uk/brochure/international/fees/intlscholarships/?view=Standard
U. of Nottingham

ASEAN Masters

10

Master

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/asean-masters.aspx

Vice Chancellor’s Scholarship for Research Excellence

50

M Phil/

Ph.D.

http://www.nottingham.ac.uk/internationalstudents/scholarshipsfeesfinance/scholarships/scholarshipdetails/research-overseas.aspx
Nottingham Trent U

International Scholarship

Varies

U

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/undergraduate_scholarships/index.html

International Scholarship

Varies

Postgraduate

http://www.ntu.ac.uk/future_students/international_students/scholarship/postgraduate_scholarships/index.html
Oxford Brookes University

International Awards 2013

Varies

U

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/undergraduate-finance—international-students/financial-help-for-undergraduate-international-students-from-outside-the-eu/

International Awards 2013

Varies

Postgradate

http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/
Plymouth University

International Students PGT

100

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

International Student Merit

10

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS

Vice Chancellor’s International Student

3

Taught Master

https://www1.plymouth.ac.uk/money/support/Pages/international.aspx#PIS
U. of Portsmouth

GOAL Award Scholarship

Varies

U

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

Goal Award Scholarship

Varies

Postgraduate Taught

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

1

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/international/tuitionfeesandfinance/bursariesforinternationalstudents/

MBA Scholarships

Varies

Postgraduate

http://www.port.ac.uk/departments/faculties/portsmouthbusinessschool/postgraduatescholarships/
U. of Reading

International Baccalaureate

2

U

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=9

Sports Schoarship & Sports Academy Membership

Varies

U

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Henley Business School

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/management/pg-taught/mgmt-pgtfeesandfunding.aspx

Sports Scholarship & Sports Academy Membership

Varies

Postgraduate

http://www.sport.reading.ac.uk/_students/scholars.asp

Dean’s Scholarship for M and MSC in Economics

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=50

Henley Diamond jubilee

Varies

Postgraduate

http://www.henley.ac.uk/mba/henley-mba-scholarships.aspx

International Masters Bursaries

Vries

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

Marshal Papworth

Varies

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2fsearchresults.asp?

School of International Law

Varues

Postgraduate

http://www.reading.ac.uk/life/life-fundingsearch.aspx?url=http%3a%2f%2fstudentfinance.authoronly.private.reading.ac.uk%2ffunding.asp?id=156
Regent’s College

Merit Scholarship

U

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx

Merit Scholarship

Postgraduate

http://www.regents.ac.uk/study_at_rc/course_information/scholarships__loans.aspx
U. of Roehampton

2025 Scholarship

20

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

U

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

20215 Scholarship

20

Postgraduate and Research

http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

Sacred Heart

4

Postgraduate and Research http://www.roehampton.ac.uk/Finance/Scholarships/

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเริ่มต้นด้วยการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆก่อน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม แนะนำให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ ติดต่อกับบริติช เคานซิล 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02657-5678 โทรสาร: 02253-5311 อีเมลล์: [email protected]  หรือดาวน์โหลดหนังสือ THAI-UK Higher Education Scholarships 2012 ได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล http://www.britishcouncil.org/thailand-student-education-higher-education-scholarships.htm

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top