หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศต่างๆถือเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่จะระบุว่าผู้ยื่นขอหนังสือดังกล่าวมีประวัติทางอาชกรรมใดๆบ้างหรือไม่ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤตินอกจากจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆแล้ว ยังอาจเป็นพลเมืองของประเทศอื่นแต่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศ โดยมีระยะเวลาในการพำนักอยู่นานกี่เดือนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศนั้นๆ เป็นต้นว่า หากเคยเข้าไปทำงานในประเทศ A นานเกิน 6 เดือน ประเทศ A จึงจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้ บางประเทศอาจจะกำหนดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตนต้องพำนักในประเทศนาน 1 ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองความประพฤติได้

หนังสือรับรองความประพฤติมักจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือ

1. ยื่นขอวีซ่าถาวรของประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย

http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/character-penal.pdf

2. ยื่นขอวีซ่านักเรียนในบางประเทศ  เช่น เว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์

http://www.nzembassy.com/sweden/going-to-nz/studying-in-nz/how-to-apply-for-a-student-visa

3. ยื่นขอวีซ่าทำงาน เช่น เว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา

http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-eligible.asp

4. ยื่นขอเป็นผู้อุปถัมภ์บุตร เช่นเว็บไซต์เกี่ยวกับการขอเป็นผู้ปกครองอุปถัมภ์ของรัฐมิชิแกน

http://mare.org/Info/FAQ.html

5. ยื่นจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เช่น เว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_2993.html#6

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลกได้ดี คือ เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศแคนาดา 

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp ซึ่งจะมีลิงก์ของสำนักตำรวจในประเทศต่างๆ เช่น ถ้าต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยให้ติดต่อที่

http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/asia-pacific/thailand.asp

Police thai

เว็บไซต์ของหน่วยงานพิมพ์ลายนิ้วมือและการออกหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจทั่วโลก http://www.fingerscan.ca/getting-police-clearance-certificate-from-the-countries-around-the-globe/  เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ผู้ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศที่ตนเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่นานเกิน 6 เดือน จะได้ทราบชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่จะต้องติดต่อ เพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติที่จะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าอีกประเทศหนึ่ง

police2

กรณีผู้ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติอยู่คนละประเทศกับสำนักงานตำรวจของประเทศนั้นๆ ผู้ร้องขอหนังสือรับรองจำเป็นต้องยื่นแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของตนส่งไปยังสำนักงานตำรวจ และเพื่อให้การส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือได้รับการรับรองว่าเป็นของผู้ยื่นขอหนังสือจริง แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่อไปนี้ คือ สถานทูต สถานกงสุล หรือสถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ เช่น เว็บไซต์ของวัดไทยในไอซ์แลนด์    http://www.watthaiiceland.net/index.php?  lay=show&ac=article&Id=538668822&Ntype=3

ได้ให้ตัวอย่างแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ดังภาพล่าง

Police3

ผู้ที่ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในประเทศไทยหากยังพำนักอยู่ต่างประเทศสามารถหาข้อมูลได้จากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์สถานกงสุลไทยในเมลเบิร์น  http://www.thaiconsulatemelbourne.com/policecheck-thai.php

Source

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Police_certificate

2. http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/index.asp

3. http://www.wwfs.ca/

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top