นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 กันยายน 2556

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นขึ้น 2 วันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ คือ

1. ในวันศุกร์ที่  30 สิงหาคม 2556 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

2. ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Jap1

หมายกำหนดการในงานจะเริ่มในเวลา 9.30 น. ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และที่กรุงเทพมหานคร

Jap2

ในงานจะมี สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมงานจำนวน 13 แห่ง คือ

1. Akamonkai Japanese Language School

2. Aoyama School of Japanese

3. Arc Academy

4. I.C.Nagoya

5. Japan International Education Institute

6. JET Academy

7. Kitakyushu YMCA Japanese Language School

8. MANABI Japanese Language Institute

9. Shinjuku Japanese Language Institute

10. Tamagawa International Japanese Language School

11. Tokyo International Asahi Institute

12. Tokyo World Language Academy

13. Yokohama International Education Academy

มหาวิทยาลัยจำนวน 60 แห่ง ศึกษารายชื่อมหาวิทยาลัย วิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเปิดสอน ระดับปริญญาที่เปิดสอน และหมายเลขที่ตั้งบูธของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.jeic-bangkok.org/files/ext/booth%20guide%202013.pdf

มีมหาวิทยาลัยในโครงการ Global 30 หรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษเข้าร่วมงาน จำนวน 12 บูธ

1. Secretariat for the ” Global 30 “Project

2. University of Tsukuba

3. The University of Tokyo

4. Nagoya University

5. Kyoto University

6. Osaka university

7. Kyushu University

8. Keio University

9. Meiji University

10. Waseda University

11. Doshisha University

12. Ritsumeikan University

หน่วยงานและสมาคมอีก 6 บูธคือ

1.  Japan Student Services Organization

2.  Embassy of Japan in Thailand

3.  Consulate-General of Japan in Chiang Mai

4.  Old Japan Students’Association, Thailand

5.  Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office

6.  Japan Educational Exchanges and Services

การเข้าชมงานนิทรรศการทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็นการเข้าชมฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าชมบูธ Global 30 ที่ต้องลงทะเบียนการเข้าชมงานล่วงหน้า ที่เว็บไซต์  http://www.uni.international.mext.go.jp/Forms/20130901/

Jap4

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น( JASSO) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6617057-8 หรือสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-357-1241-5 และที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 053-874-344

Jap3

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top