รู้ไว้ก่อนไปเมืองนอกกับธนาคารชาติและศคง.

กระแสคนไทยให้ความสำคัญใช้บัตรพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเพิ่มมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ วารสารทางการเงิน จากสถิติล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีจำนวนผู้ถือบัตรเครดิต 17,473,108 คน จำนวนผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม  14,925,400 คน และจำนวนผู้ถือบัตรเดบิต   41,607,157 คน รวมจำนวนผู้มีบัตรพลาสติก 74,005,665 คน และข้อมูลจาก Payment Systems Insight ไตรมาสที่ 1 ปี 2556                   http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps_quarterly_report/Payment

%20Systems%20Insight/Payment_Insight_2013Q1.pdf

ระบุปริมาณการเติบโตจากการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวม e-Money) ไว้ว่ามีจำนวน 99,290 รายการ คิดเป็นมูลค่า 336 พันล้านบาท  และยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้บัตรพลาสติกไว้ดังนี้คือ

สำหรับผู้บริโภค : ให้ความสะดวกสบาย และปลอดภัย และสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการ

สำหรับร้านค้า :     เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลการทำธุรกิจ และการขายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ :

  • จำนวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงจะสามารถลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงต้นทุนในการจัดการเงินสดอื่น ๆ ได้เป็นอย่างมาก
  • การใช้บัตรยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน โดยการใช้จ่ายที่สะดวกรวดเร็ว จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้มีความต้องการใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่งผลเป็นวัฏจักรการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า การจ้างงาน และย้อนกลับมาเป็นรายได้และการใช้จ่ายที่มากขึ้น

เนื่องจากบัตรพลาสติกที่เกี่ยวกับการชำระเงินในท้องตลาดเวลานี้มีสถาบันที่ออกมาให้บริการมากมาย ทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร(นอนแบงค์) ผู้ใช้จึงควรทราบความหมายของบัตรประเภทต่างๆ ,วิธีการใช้, ความแตกต่างของบัตรพลาสติก บังเอิญได้ชมภาพยนต์สั้นที่จัดทำโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งปรากฏอยู่ใน YouTube และโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/Pages/index.aspx

BO1

ซึ่งจากภาพยนต์ดังกล่าวทำให้ต้องเข้าไปค้นหาคำว่า ” ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” ของธนาคารแห่งประเทศ ทำให้ได้พบว่า เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการเงิน, วิธีการใช้เงิน และวิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ผู้ปกครองเริ่มอนุญาตให้ออกเดินทางไปต่างประเทศด้วยวัยที่น้อยลง เด็กๆเหล่านี้หลายคนยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่คล่อง หรือผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะเริ่มมีการเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆไม่คล่อง เมื่อคนเหล่านี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร จึงพบว่า แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกมามากมายออกมามากจนเลือกใช้ไม่ถูก บางครั้งกลับทำให้เกิดความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีก

บล็อกนี้ใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีส่วนเกียวข้องกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เดินทางใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามกลุ่มอายุของผู้เรียกดูข้อมูล ได้แก่ ประชาชน, สถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สื่อมวลชน, นักเรียนและนักศึกษา

BO2

BO3

ในกลุ่มผู้เรียกดูที่เป็นประชาชน จะมีหัวข้อมัลติมิเดียประกอบเรื่อง รอบรู้บริการทางการเงิน ส่วนของนักเรียนและนักศึกษ เมื่อคลิกเลือกหัวข้อ การใช้บริการทางการเงิน ทั้งประชาชน นักเรียนและนักศึกษาจะได้รับฟังและรับชมสื่อการเรียนการสอนด้านการชำระเงินด้วยภาพมัลติมิเดียพร้อมคำศัพท์ , เกมส์, และเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกัน  http://www2.bot.or.th/PSServices/

BO4

ยกตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกบัตรเดบิตจะมีคำอธิบายตั้งแต่บัตรเดบิตคืออะไร ประเภทของบัตร ขั้นตอนการใช้การบริการ ข้อดีและข้อควรระวัง เป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในบัตรพลาสติกชนิดต่างๆก่อนจะเลือกสมัครใช้บริการบัตรพลาสติกของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ในหน้าเว็บไซต์ที่เป็นของ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ยังมีรายการ ” สาราน่ารู้ ” ที่อยู่ในรูป เอกสาร หนังสือ สื่อ Interactive Display และรายการถามตอบ กับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

BO6สำหรับผู้ที่มีการวางแผนไปต่างประเทศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อที่ทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจัดทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกกลุ่ม และทุกระดับ และเป็นเนื่อหาความรู้ทีอยู่ในรูปการนำเสนอที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ เช่น เมื่อคลิกเลือกเรื่อง “อัตราแลกเปลี่ยน” จะมีบทเรียนสั้นๆในรูปชุดมัลติมิเดียถึง 12 ตอน ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ “เงินเฟ้อ” มีทั้งหมด 13 ตอนก็อยู่ในรูปมัลติมิเดียด้วยเช่นเดียวกัน

bo7

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top