นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556

บรรดาผู้จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์รายใหญ่ เช่น Hobsons http://www.hobsonsevents.com/ และ  CollegeWeekLive นั้น ดูเหมือนว่า CollegeWeekLive จะเพิ่มความถี่ในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เข้าชมงาน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์จึงมีประโยชน์ในด้านการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปชมงานนิทรรศการตามโรงแรมที่ทางเจ้าของงานจัดขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC, โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  และยังเลือกรับชมรับฟังได้ตามวันและเวลาที่นักศึกษาพร้อมและสะดวก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันมีบริการพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษาได้หลายรอบในวันเดียวกัน หากพลาดการเข้าชมวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นเข้ามาให้บริการด้านข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ในบางโอกาสมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนยากไม่ได้แวะมาจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศไทย แต่กลับมาพบกับนักศึกษาได้โดยไม่ยากในงานนิทรรศการแบบออนไลน์นี้

ดังนั้นหน่วยงานหลายแห่งจึงพยามยามคิดจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบออนไลน์ในธีมต่างๆกันออกไปเพิ่มมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์ MBA.com จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ GMATCH ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.mba.com/gmatch ในวันที่ 10-11  กันยายน 2556  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  CollegeWeekLive ก็จะจัดนิทรรศการออนไลน์ในธีม Internation Universities Day   http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/International-Universities-Day ผู้สนใจสามารถชมสองรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตีะ (PC)

รายการนิทรรศการออนไลน์ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี 2556 มีดังนี้คือ

1.  ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 6  มหาวิทยาลัยร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Armstrong Atlantic State University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester

2.  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 มีผู้แทนจาก 17   มหาวิทยาลัยจากทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษา ได้แก่ Bournemouth University, Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Norwich University, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College, St. Joseph’s College of Maine, University of Colorado-Denver, University of Rochester, University of Wisconsin-Milwaukee, Columbia College, Design Institute of San Diego, Farmingdale State University, Hunter College, SUNY-College at Brockport, Texas A&M University, University of Wisconsin-Whitewater, University of Vermont

ใน วันที่ 12 กันยายน 2556 จะเป็นนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ Latin American Students Day ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเข้าร่วมงานดังกล่าว

3.  ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ดังรูปภาพข้างล่าง

CW2

ในวันที่ 16 กันยายน 2556 City University of New York จะมาบรรยายมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ระบบ City University of New York System

และในวันที่ 19 กันยายน จะเป็นรายการของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียจำนวน 184 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้ชื่อ All Access Day

CWL2

4.  ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2556 มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานคือ Bowling Green State University, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State university Institute of Technology, Pinnacle College, University of Rochester, Grand View University, Columbia College, Farmingdale State College, SUNY College at Brockport, University of Wisconsin-Whitewater, Armstrong Atlantic State University และในวันที่ 25 กันยายน 2556 ภายใต้ธีมของการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ชื่อ Service Academic Day จะเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทางทหารเข้าร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ United States Air Force academy, United States Merchant Marine Academy, United States Coast Guard academy และ USMA West Point

วันที่ 28 กันยายน 2556  Hobsons Virtual Student Fairs จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=16791&AffiliateData= 

ผู้สนใจชมรายการนี้สามารถคลิกที่รูปแผนที่แต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เป็นสีเขียวเข้มเพื่อดูรายชื่อมหาวิทยาลัยในรัฐนั้นที่เข้าร่วมงาน

HB1

5.  วันที่ 30 กันยายน 2556 ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมงานกับ CollegeWeekLive ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนกันยายน ได้แก่ Bowling Green State University, Farmingdale State College, Minnesota State University Moorhead, Oklahoma State University Institute of Technology, Pinnacle College และ University of Rochester

6.  วันที่ 1 ตุลาคม 2556  ธีมของงานคือ UC System Day บรรดา University of California  จะมาบรรยายเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในระบบ University of California

CWL1

7.  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 EducationUK จะจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศอังกฤษออนไลน์ Study in the UK

8.  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ธีมของการจัดงานนิทรรศการคือ International Students Day เป็นการจัดงานนร่วมกันระหว่าง EducationUSA กับ CollegeWeekLive มีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรับอเมริกาจำนวน 184 แห่งเข้าร่วมงาน ผู้สนใจลงทะเบียนชมงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/EducationUSA_Event

CWL3

9.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 จะจัดให้มีงานนิทรรศการออนไลน์ภายใต้หัวข้อ  All Access Zone

10. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เดือนสุดท้ายของปี 2556 ธีมของงานยังคงเป็น  All Access Zone 

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top