นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2556

บริติชเคานซิล กรุงเทพมหานคร http://www.britishcouncil.or.th/events/uk-schools-and-colleges-fair-2013  จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ระหว่างเวลา 12.00-17.00 น.

UKHS1

ในงานจะมีรายการสัมมนาหัวข้อต่างๆตามตารางเวลาต่อไปนี้

เวลา

หัวข้อสัมมนา

11.00-11.50 น. เทคนิคการเลือกวิชาในการสอบ GCSE และ A-Level (Choosing the right subjects at GCSE and A level)
12.00-12.50 น. สัมมนาพิเศษการเลือกโรงเรียนประจำและการเตรียมตัวลูกก่อนเรียนโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร (How to choose the right school for your child, what to look out for, what questions to ask and how to prepare your children for boarding school in the UK)
13.00-13.50 น. A-level หรือ IB จะเลือกอย่างไร และการใช้ชีวิตในโรงเรียนในต่างประเทศ (The differences between A-level and IB Diploma & International High School Environment)
14.00-14.50 น. ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครองที่ส่งลูกไปโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรและเปิดตัวข้อมูลทุน Inspire 2013 สำหรับนักเรียนไทยทดลองเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (Boarding schools and colleges in the UK : parents interview and Inspire Scholarships 2013)
15.00-15.50 น. อยากเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังไม่ยากอย่างที่คิด เทคนิคการเลือกมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคนิคการเขียน  Personal Statement การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการสอบต่างๆ เช่น LNAT และ BMAT (How to Get into Top Universities)
16.00-16.50 น. เรียนต่างประเทศอย่างไรให้คุ้มค่า (How to get the most of your study in UK)

โรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน มีจำนวน 22 แห่ง

BC2ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่

BC3

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหน่วยงานบริติชเคานซิลที่

BC4

Copyright © 2010-2013 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top