นิทรรศการการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเลื่อนเป็นวันที่ 29-30 มีนาคม 2557

นิทรรศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรประจำปี 2557 ถูกเลื่อนออกไปเป็น วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน แทนวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย   http://www.britishcouncil.or.th/

BC2

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วจะได้รับอีเมล์ชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนวันจัดงาน

BC3

BC5

BC4

BC6

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top