งานนิทรรศการเรียนต่อ MBA 15 มีนาคม 2557

งานนิทรรศการ  MBA  งานแรกในปี 2557 คืองาน ACCESS MBA   http://www.accessmba.com/bangkok/index.html  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมแชงการีล่า ถนนเจริญกรุง ระหว่างเวลา 9.30 น.- 15.30 น.

Access1

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์        http://www.accessmba.com/registration-form/index.php  มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซียเข้าร่วมงานมากว่า 20 แห่ง

Access 2

รายการสัมมนาเริ่มเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยมีรายการดังต่อไปนี้คือ

AC3

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top