ทุน Endeavour ประจำปี 2015 ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2557  ระหว่าง เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557  เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียประจำปี 2558 ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour) เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ โดยจะมอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก, ตะวันออกกลาง, ยุโรป และทวีปอเมริกา ไปศึกษาและทำการวิจัย หรือไปพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศที่กำหนดอีกด้วย

ทุนเการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour) แบ่งออกเป็น  5  ประเภท ดังนี้

1.  ทุนเพื่อการวิจัย Prime Minister’s Australia Asia Postgraduate Scholarship เพื่อศึกษาต่อรัดับปริญญาเอก ระยะเวลาการให้ทุนนานประมาณ 4 ปีรวม มีพิเศษกว่าทุน Endeavour Postgraduate Scholarship คือ เพิ่มระยะเวลาการฝึกงานนาน 1 ปี

2. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Endeavour Postgraduate Scholarship (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ทุนปริญญาโทนานประมาณ 2 ปี ทุนปริญญาเอกนานประมาณ 4 ปี

3. ทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research Fellowships (การทำวิจัยในออสเตรเลียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือการทำวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก ในระยะเวลาสั้นๆ นานประมาณ 4-6 เดือน

4. ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม Endeavour Vocational Education and Training Scholarship – VET (ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)  ทุนมีระยะเวลานานประมาณ 1-2.5 ปี

5. ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร Endeavour Executive Fellowship ระยะเวลาประมาณ 1-4 เดือน

En1

ในการส่งสมัครสอบชิงทุนเอนเดเวอร์ (Endeavour ) ขอแนะนำให้ผู้สนใจส่งใบสมัครออนไลน์มากกว่า เพื่อความมั่นใจว่าใบสมัครจะส่งตรงถึงหน่วยงานรับสมัครทันกำหนดการปิดรับสมัคร หากผู้สมัครในท้องถื่นที่ไม่สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ได้ให้กรอกใบสมัครและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หากผู้สมัครสนใจสมัครมากกว่าหนึ่งทุน ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์แยกทุนแต่ละประเภท รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบทุนเอนเดเวอร์ (Endeavour) ให้นักศึกษาจากทั่วโลกปีละประมาณ 500 ทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียดของทุนเอนเดเวอร์ (Endeavour) เพิ่มเติมอีกที่   https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/faq/pages/default.aspx 

นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถอ่านรายละเอียดของทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย และวิธีการสมัครได้ที่   https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx  ผู้สมัครจะเริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปหลังจากรัฐบาลออสเตรเลียประกาศข่าวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในหน้าเว็บไซต์ข้างต้น หรือจะศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  http://www.education.gov.au/scholarships-fellowships-and-grants  ระหว่างรอการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนปี 2015 ผู้สนใจสมัครอาจแวะเข้าไปศึกษารายละเอียดในการสอบชิงทุนปี 2014 ว่ามีเงื่อนไขและการเตรียมการอย่างไรได้ที่  https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Documents/2014RoundApplicantGuidelines.pdf

En2

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top