วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา สามารถทำได้ 2 วิธี โดยผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่วิธีที่สะดวกและเป็นที่นิยมกันมากคือ วิธีการชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารศรีอยุธยา การชำระเงินทั้ง 2 ประเภทมีดังนี้ คืิอ

1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Funds Transfer (EFT)

จากเว็บไซต์ของ ustraveldocs: http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp  ได้ชี้แจงวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า ” ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวด้วยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) โดยตรงจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้สมัคร อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย ”

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่าวิธีการโอนเงินแบบ Electronic Funds Transfer คืออะไร การโอนเงินแบบ Electronoic Funds Transfer สามารถทำได้หลายวิธี  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามความหมายของวิธีการโอนเงินแบบ EFT ไว้ว่า หากเป็นการโอนเงิน ณ จุดชำระค่าสินค้าหรือ Electronic Funds Transfer at Point of Sale หมายถึง ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ณ จุดขาย โดยใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเงินสดผ่านทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ ณ ร้านค้า โดยหักเงินค่าสินค้าและบริการจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร และโอนเข้าบัญชีของร้านค้า ( http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/PSFAQ/Pages/FAQ_NewMedia.aspx ) ธนาคารบางแห่งเรียกการโอนเงินผ่านตู้ ATM ว่า เป็นการโอนเงินผ่านระบบ EFT บางแห่งการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงการโอนเงินแบบ EFT ได้เหมือนกัน

เงื่อนไขในการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของสหัฐอเมริการะบุไว้ว่า ให้ทำการโอนเงินแบบ ACH Transfer-SMART ไปยังธนาคารชื่อ Bank of America N.A. , Bangkok Branch และให้ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้นรายละเอียดในการโอนเงินให้ Swift Code และ Bank Sort Code มาดังนี้คือ

ธนาคารผู้รับเงิน: Bank of America N.A., Bangkok Branch

SWIFT CODE: BOFATH2X

Bank Sort Code: 0270001

หากผู้โอนเงินไม่เข้าใจวิธีการโอนเงินแบบ EFT นี้ให้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้านการโอนเงินพร้อมสอบถามราคาค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภทนี้ เนื่องจากเป็นการโอนเงินในประเทศไทยกับธนาคาร Bank of America ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมจะไม่สูงมากเหมือนโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบล็อกนี้ ขอแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และใช้เวลารอการจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพียงวันเดียวเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่า วันรุ่งขึ้นหลังการจ่ายเงินแล้วนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดตามนักขัตฤกษ์ทั้งของไทยและของสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกทำการนัดหมายวันสัมภาษณ์ได้หลังเที่ยง หากเป็นการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินแบบ EFT มีเงื่อนไขว่าต้องโอนเงินก่อนหน้าเวลาบ่ายสองโมง และต้องรอนานสองวันจึงจะนัดวันสัมภาษณ์ได้หลังเที่ยงไปแล้ว

อนึ่ง ถ้าผู้โอนเงินตกลงมีบัญชีที่สามารถโอนเงินเองได้ผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ให้ใส่รายละเอียดการโอนเงินตามที่สถานทูตสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ และอย่าลืมหักค่าธรรมเนียมของการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตที่ตนเองมีด้วย เพื่อให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินโอนเต็มตามจำนวน

2. การชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้ยื่นขอวีซ่านำใบแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐฯ และ ใบนำฝากเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งสองรายการไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อดีข้อเสียหรือความแตกต่างระหว่างการชำระด้วยวิธีการโอนเงินแบบ EFT และการชำระด้วยเงินสด

 1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินแบบ EFT อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน (reciprocity fee) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญชาติและประเภทวีซ่าของผู้ยื่นขอวีซ่า
 2. การโอนไปยังธนาคารค่างประเทศ คือ ธนาคาร Bank of America อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการในการโอนเงินจากธนาคารในประเทศไทยที่ผู้ที่ต้องการโอนเงินไปขอให้โอนเงิน
 3. ธนาคารรับบริการโอนเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ถึงเวลา 14.00 น. เท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าเวลาปกตอในการรับโอนเงินไปต่างประเทศรายการประเภทอื่นๆ
 4. การโอนเงินแบบ EFT ไม่สามารถโอนเงินได้ในวันเสารฺอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. กำหนดเวลานัดหมายในการจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าเมื่อได้โอนเงินแบบ EFT ไปแล้วคือ 2 วันถัดไปหลังเวลาเที่ยงตรง ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดของสถานทูต
 6. การชำระด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
 7. กำหนดเวลานัดหมายในการจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า เมื่อได้ชำระเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไปแล้ว คือ ในวันถัดไปหรือวันรุ่งขึ้นไปแล้วหลังเวลาเที่ยงตรง ไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดของสถานทูต

 

 

Copyright © 2010-2014 GoVisa All rights reserved.

2 thoughts on “วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา”

 1. วัฒนา

  ชำระเงินสดผ่านธนาคาร ค่ะ
  ไม่ทราบว่า เลขที่ใบชำระเงินดูที่ไหน ใช่ seq ……
  (เลข 6ตัว) หรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

  1. เรียนคุณวัฒนา ขอโทษนะคะที่ตอบข้าค่ะ เลขที่ใบชำระเงินจะตรงกันกับเลขที่ Virtual Account ID/EFT Account Number หรือ Receipt Number for Scheduling ที่ปรากฎอยู่บนคำแนะนำในการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) และการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดที่ธนาคาร ตอนที่คุณวัฒนาเลือกกรอกฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดค่ะ ลองกลับไปตรวจสอบข้อมูลดูค่ะ ตัวเลขเหมือนกันค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top