ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer

Iker Marcaide  สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Peer Transfer ขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)  Peer Transfer เป็นการพัฒนาโซลูชั่นเรื่องการชำระเงินแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในวงการอุตสาหกรรมทางการศึกษาในต่างประเทศ โดย Peer Transfer ได้ตกลงทำสัญญากับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอื่นๆ ในการที่จะให้นักเรียน นักศึกษาโอนเงินจากธนาคารในประเทศของตนไปยังบริษัท Peer Transfer และบริษัท Peer Transfer จะเป็นเสมือนคนกลางในการจัดส่งเงินของนักเรียน นักศึกษาไปยังสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อภายในเวลา 72 ชั่วโมง

วิธีการชำระค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านระบบ Peer Transfer เติบโตเร็วมากในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมา นอกจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ต้องการให้นักศึกษาต่างชาติชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Peer Transfer แล้วยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ ที่กำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่านบริษัท Peer Transfer อีกด้วย

ภายในเว็บไซต์ของ Peer Transfer จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Peer Transfer ภายใต้หัวข้อ How it works นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการชำระเงินผ่าน Peer จากบล็อกของ Peer Transfer เองโดยตรง  http://blog.flywire.com/category/international-students/

เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2558 (ค.ศ. 2015) Peer Transfer ได้ประกาศรีแบรนด์ชื่อบริษัทใหม่เป็น Flywire https://www.businesswire.com/news/home/20150916005746/en/peerTransfer-Expands-Europe-Rebrands-Flywire

ในอดีต Peer Transfer เน้นการทำธุรกิจกับกลุ่มสถาบันการศึกษา แต่หลังจากรีแบรนด์เป็น Flywire Flywire ได้ขยายธุรกิจไปยังสถาบันอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มมหาวิทยาลัย และสามารถใช้กับเครื่องมิอทางเงินแบบอื่นๆ เช่น การชำระเงินผ่าน Alipay : https://www.youtube.com/watch?v=rt0N1RBYn2s

https://youtu.be/rt0N1RBYn2s

หากต้องการชำระเงินผ่าน Peer  Flywire คลิกเลือกเมนูที่ต้องการ มี 5 ขั้นตอนคือ

แต่ละขี้นตอนจะมีคำอธิบายว่าต้องทำอย่างไร เช่น Provide Details ต้องเริ่มต้นอย่างไร

Make a Payment  คลิกเลือกรายชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องการชำระเงิน เช่น เลือกมหาวิทยาลัย  University of Missouri at Columbia ในรัฐ Missouri

 

คลิก Continue จะต้องใส่จำนวนเงินที่จะต้องชำระ

 

สำหรับการโอนเงินจากเมืองไทยไปต่างประเทศ บุคคลยังไม่สามารถโอนจากบาทเป็น US ดอลลาร์ได้ ให้คลิกเลือก I want to pay in anther currency

 

หลังจากนั้น คลิกเลือก International Bank Transfer in US Dollars และเลือกเหตุผลแรกคือ My bank told me I had to pay this way.

ปกติมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ชำระเงินผ่าน Flywire จะให้ link Flywire มาด้วย เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ต้อง create account

หลังจากที่คลิกคำว่า Continue with Payment บริษัท Peer Transfer จะส่ง Payment Instruction มาให้ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำ Payment Instruction นี้ไปติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทยเพื่อทำเรื่องขอโอนเงินไปยังบริษัท Peer Transfer โดยบริษัท Peer Transfer จะฝากเงินไว้กับธนาคาร Citibank  NA, 222 3RD ST FL 4 CAMBRIDGE, MA 02142 และบริษัท Peer Transfer Flywire จะแจ้งหมายเลข Swift Code ของธนาคาร Citibank ในรัฐ Massachusetts ให้นักศึกษาไปติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศของตนเอง

]ลองอ่านจากคู่มือตัวอย่างของ University of Missouri – Columbia : http://cashiers.missouri.edu/payments/University-of-Missouri-Flywire-Payer-Guide.pdf

หลังจาก 3 วันที่ทำการโอนเงินไปแล้ว บริษัท Peer Transfer Flywire จะได้ส่งต่อจำนวนเงินดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาจะได้รับข้อความจาก Flywire ทางมือถือว่า ส่งเงินไปยังสถานศึกษาแล้ว และนักศึกษายังสามารถ track  ข้อมูลได้อีกด้วยว่า มหาวิทยาลัยได้รับเงินแล้วหรือยังไม่ได้รับเงิน ด้วยการล็อกอินเข้าไปตรวจสอบใบเสร็จบน Dashboard

  https://www.youtube.com/watch?v=EF0IINIsQSA

https://www.youtube.com/watch?v=EF0IINIsQSA

Copyright © 2010-2014 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top