งานนิทรรศการ Access MBA วันที่ 25 เมษายน 2558

บริษัท Advent Group เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการการจัดการการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตร การสมัคร. และงานนิทรรศการ Advent Group ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) โดยผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทคือคุณ Christophe Coutat  Christophe เป็นชาวฝรั่งเศส จบปริญญาตรีด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ และปริญญาโทด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยปารีส

Advent Group ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากกว่า  150 แห่งสมัครเป็นสมาชิก  นโยบายที่เป็นจุดเด่นของ Advent Group ตั้งแต่เริ่มการให้บริการการศึกษาคือเน้นการให้คำปรึกษาระหว่างผู้สมัครและผู้แทนสถานศึกษาแบบตัวต่อตัว (One-to-one) ในงานนิทรรศการการศึกษา

Access Master Tour กำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) รูปแบบการจัดงานในกว่า  35 ประเทศทั่วโลกคือ การให้ผู้สมัครได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการการสมัครจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยตรง เพื่อให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และค้นพบมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในด้านการบริหารการจัดการ  การตลาด  การเงินและการธนาคาร  ธุรกิจระหว่าประทศ  ตลอดจนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปีพ.ศ. 2558 Advent Group จะจัดให้มีงานนิทรรศการ Access MBA ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ระหว่างเวลา  10.00-16.00 น. ณ โรงแรมแชงกริ-ล่า ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถเดินทางถึงโรงแรมด้วยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีตากสิน

อนึ่ง ผู้สนใจเข้าชมงานจะได้รับเวลาในการปรึกษาพูดคุยกับผู้แทนสถาบันได้คนละ 20 นาที ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์

http://www.accessmba.com/registration-mobile/

สถาบันที่เข้าร่วมงานมีหลากหลายแห่ง  อาทิ

1.  ESSEC : http://www.essec.edu

2.  University of Essex  : http://www.essex.ac.uk/ebs/

3.  Hult : http://www.hult.edu

4.  IE : http://www.ie.edu/business-school/

5.  University of Leeds : https://business.leeds.ac.uk

6.  University of Manchester : http://www.mbs.ac.uk

7.  University of Newcastle: http://www.ncl.ac.uk/nubs/

8.  University of Nottingham : https://www.nottingham.ac.uk/business/index.aspx

9.  SP Jain : http://www.spjain.org/index.aspx

10. Newhuadu Business School : http://www.nbs.edu.cn/en/about/intro/

Copyright © 2010-2015 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top