สิ่งที่ควรทราบในการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลีย

เมื่อนักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงานเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย ควรเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเลยเพราะจะใช้เอกสารไม่มาก เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1.  หนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่า
 2.  จดหมายตอบรับ COE
 3.  หลักฐานเรื่องที่อยู่ในออสเตรเลีย
 4.  หรือ ถ้าไปทำงาน ควรแสดงจดหมายรับรองจากบริษัทที่รับเข้าทำงาน

หากอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานหกเดือนขึ้นไป จึงจะเปิดบัญชีธนาคาร ต้องใช้เอกสารเพิ่ม อาทิ สูติบัตร  หน้าวีซ่า Tax File Number  หมายเลขมือถือ ใบขับขี่ เป็นต้น

นักเรียนทึ่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้เอง ธนาคารในออสเตรเลียเปิดทำการเวลา 9.30 -16.00 น. ส่วนวันศุกร์จะปิดช้ากว่าวันอื่นคือปิดที่เวลา 17.00 น. หยุดทำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ธนาคารในประเทศออสเตรเลียมีมากกว่าสามสิบแบรนด์ แต่ธนาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นธนาคารใหญ่หรือ Big Four เรียงตามตัวอักษร คือ

 • Australia New Zealand Banking Group (ANZ)
 • Commonwealth Bank
 • National Australia Bank
 • Westpac Bank

การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลียจะใช้เวลาไม่นาน นอกจากนี้ธนาคารในประเทศออสเตรเลียยังมีบริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ก่อนเดินทางเข้าไปในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย หลังจากเปิดบัญชีแล้วจะได้หมายเลขบัญชี และหมายเลข Swift Code ที่ต้องใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ

เว็บไซต์เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารต่างๆ เช่น

 1. ANZ Bank: www.anz.com.au/personal/bank-accounts/open-account
 2. Commonwealth Bank: www.commbank.com.au/personal/can/moving-to-australia.html
 3. National Australia Bank: www.nab.com.au/personal/international/moving-to-australia
 4. Westpac: www.westpac.com.au/personal-banking/bank-accounts/moving-to-australia
 5. หรือจะเข้าเว็บไซต์รวมหลายๆธนาคาร  http://www.finder.com.au/moving-to-australia/opening-a-bank-account-in-australia

บัญชีเงินฝากที่นักเรียนนักศึกษาควรรู้จักไว้ ได้แก่

 1. บัญชีเงินฝากที่ชื่อว่า Everyday Transaction Account สามารถฝากและถอนได้ทุกวัน
 2. บัญชีเงินฝากที่เรียกว่า Saving Account คล้ายประเภทแรก แต่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า
 3. บัญชี credit card account ต้องพิจารณาโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเอง เป็นต้นว่า อัตราดอกเบี้ยการชำระเงินคืนต่ำ หรือทีแต้มสะสมการใช้จ่ายที่น่าสนใจเหมาะกับบุคคลิกของผู้ใช้
 4. บัญชีเงินฝากที่เรียกว่า Foreign Currency Account เหมาะสำหรับผู้ได้รับเงินเดือนเป็นสกุลอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลี่ยนดอลลาร์
 5. บัญชีเงินฝากที่มึชื่อว่า Term Deposit คล้ายบัญชีเงินฝากประจำ อัตราดอำเบี้ยเงินฝากสูงกว่าบัญชี saving แต่จะถอนได้ตามเงื่อนไขของเวลาทึ่กำหนดไว้

ส่วนวิธีการเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารอาจจะพิจารณาจาก

 1. ค่าสมัคร ค่าถอนเงิน อัตราค่าบริการรายเดือน บสงธนาคารไม่ต้องเสียถ้าแสดงตนว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารใดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ากับนักเรียน นักศึดษาเวลารับเงินโอนจากบ้านมา
 3. กำหนดการฝากเงินขั้นต่ำบางแห่ง 100 เหรียญ บางแห่งไม่มีกำหนด
 4. ธนาคารบางแห่งกำหนดอายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไว้ที่อายุ 16 บางแห่งอายุ 18 ปี
 5. ธนาคารบางแห่งอนุญาตให้เปิดบัญชีออนไลน์ก่อนเดินทางเจ้าประเทศออสเตรเลีย
 6. จำนวนตู้ ATM ของธนาคารแต่ละแบรนด์ๆใหญ่ก็จะมีตู้มากหน่อย บางแห่งอนุมัติบัตร ATM ได้ภายในวันเดียว
 7. มีบริการ EFTPOS ( Electronic Funds Transfer at Point of sale) เป๋นบริการใช้บัตรของธนาคารในออสเตรเลียชำระค่าสินค้าได้โดยตรงซึ่งเป็นบริการยอดนิยมของออสเตรเลีย
 8. ศึกษาข้อมูลการกดเงินจากตู้ ATM ต่างธนาคารว่ามีค่าธรรมเนียมในการกดหรือไม่

Copyright © 2010-2015 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top