ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559

ผู้สนใจสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและต้องการหาทุนการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการสมัครสอบชิงทุนของธนาคารต่างๆในประเทศไทยได้ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อมูลเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/Careers/Pages/BBLScholarship.aspx

จะมีรายละเอียดเกี่ยกับทุน เช่น รายละเอียดทุน คุณมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร การรับสมัคร การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาการให้ทุน เงื่อนไขการรับทุน  และอื่นๆ หากมีข้อสงสัย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร  0-2296-8358

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ MBA, Finance, Financial Engineering, Accounting, Marketing, Management Information System, Data Analytics, Risk Management, International Business, Banking & Financial Law, Operation Research, Economics และHuman Resources

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 0-2208-7736, 7748, 7796 Email : [email protected]   หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร

http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships.aspx

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 6 ทุนเป็นทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 ทุน อีก 3 ทนคือไปประเทศใดประเทศหนึ่งดังนี้คือ ประเทศอังกฤษ, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเตอมจากเว็บไซต์ของธนาคาร

https://careers.kasikornbank.com/TH/Pages/Scholarship.aspx

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มีทั้งทุนผูกมัดให้กลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กับทุนที่ไม่มีการผูกมัดต้องกลับมาทำงานให้ จะเปิดรับสม้ครสอบชิงทุนประมาณมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ผู้สนใจคอยติดตามข่าวได้ที่

https://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/Scholarship/Pages/default.aspx

Copyright © 2010-2016 GoVisa All rights reserved.

2 thoughts on “ทุนศึกษาต่อต่างประเทศจากธนาคารชั้นนำในประเทศไทยประจำปี 2559”

 1. I just got a F-1 student visa to the United States at the beginning of last year for my high school and the visa will not be expired until 2020. Now, I got accepted to a University in the US. As if right now, I still haven’t received my new I-20 from that university because there are some problems in the system in that University.
  Can I re-enter the US with my old visa that I got from my high school with the I-20 from the university? If I have to get a new student visa in order to re-enter the US with the new I-20, do I need to apply for a new visa or can I just renew it?

  Thank you

  1. น้อง Fern คะ
   1. กฎ Five Month Rule : https://studyinthestates.dhs.gov/2015/01/what-is-the-five-month-rule
   2. ถ้ากลับไทยยีงไม่เกิน 5 เดือนใช้วีซ่าเก่าแต่จะต้องปฎิบัติตามกฎ Instruction for transferring to another school as ad F-1 student : https://studyinthestates.dhs.gov/2015/01/what-is-the-five-month-rule
   ถ้าไมได้รีบมากแนะนำให้รอและคอย follow up U ดีกว่าค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top