การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559


บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2559 ในวันเสาร์ที่ 11  มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 9.0-12.00 น. ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก

รายการบรรยาย

9.00-9.30 น.  ลงทะเบียน

0.30-9.35 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล

9.35-10.10 น.  ข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่า โดย UKVI

10.10-10.30 น.  พักทานอาหารว่าง

10.30-10.50 น.  ช้อมูลเรื่องการตรวจสุขภาพโดย IOM

10.50-12.00 น.  แนะนำการเตรียมตัวเดินทาง และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่จากบริติช เคานซิล และ ศิษย์เก่า

สำหรับผู้สนใจเข้าฟังรายการสัมมนาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและเส้นทางอาชีพของ Unilever ให้รีบลงทะเบียนเพราะมีที่นั่งจำนวนจำกัด

ผู้สนใจเช้าฟังการบรรยายลงทะเบียนได้ที่

https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2016

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Copyright © 2010-2016 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top