งานนิทรรศการเจ็ดมัธยมศึกษาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา


บริษัท Virginia & Jennifer Bush & Associates Independent Independent Educational Consultsnts จะจัดให้มีงานแฟร์เล็กๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาฝั่งคะวันออก มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน  7 โรงเรียน งานแฟร์เล็กๆนี้จะจัดขึ้นที่ณ ห้องรัตนา โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพ ถนนราชดำริ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น.

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาร่วมงานได้แก่

  1. Berkshire School, Coed, Sheffield, Massachusetts
  2. Blair Academy, Coed, Blairstown, New Jersey
  3. George School, Coed, Newton, Pennsylvania
  4. The Lawrenceville School, Coed, Lawrenceville, New Jersey
  5. Mercersburg Academy, Coed, Mercersburg, Pennsylvania
  6. Northfield Mount Hermon School, Coed, Mount Hermon, Massachusetts
  7. Phillips Academy, Coed, Andover, Massachusetts

ผู้สนใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในโรงเรียนดังกล่าวสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  [email protected]

Copyright © 2010-2016 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top