เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างประเทศและการขอวีซ่า รวมทั้งให้บริการแนะนำ วางแผน ติดต่อสถานศึกษาและที่พักในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ช่วยเตรียมเอกสารวีซ่าทุกประเภท ตลอดจนแนะนำการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ จากประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาต่างประเทศมากกว่า 30 ปี

 

ช่องทางการติดต่อกับเรา

Website: http://www.GoVisaEdu.com

Facebook: https://www.facebook.com/govisaedu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *