video essay เรียนต่อต่างประเทศ

Video essay เรียนต่อต่างประเทศ Video essay เป็นเทรนด์ใหม่ในการเตรียมส่งสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Video Essay คืออะไร ทำไมต้องทำ มีทางเลือกที่จะไม่ต้องทำได้ไหม?

การส่งสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเริ่มนำ Video essay เข้ามาใช้จริงจังตั้งแต่ปี 2008 โดยเริ่มจาก George Mason University, Tufts University และ St. Mary’s College of Maryland  ในปี 2008 Tufts University ได้รับ video essay จำนวน 700 วิดีโอจากผู้สมัคร 15,500 คน  ( https://www.usnews.com/education/best-colleges/applying/articles/2010/03/23/could-youtube-be-the-new-essay-in-college-applications 

          Video essay เริ่มได้รับความนิยมในอีกหลายมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา เช่น Forsyth Central High School (https://www.fchsstem.com/application.html) ต่อมาได้ขยายเป็นใช้ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆด้วย เช่น แคนาดา ( http://you.ubc.ca/applying-ubc/blog/how-to-apply/sauder-video-interview-tips/)

Video Essay คือ การนำเอาตัวอักษรและภาพมารวมกันทำเป็นเรื่ิองราว เปรียบเสมือนการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครว่า ผู้สมัครเป็นใคร มีความสนใจด้านใด หรือมีแรงจูงอะไรที่จะเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน ทำไมอยากเรียนต่อวิชานี้ หรือ ทำไมสนใจส่งสมัครที่มหาวิทยาลัยนี้ เป็นต้น ซึ่งเนื้่อหาค่อนข้างคล้ายคลึงกับ written essay แต่ video essay จะทำให้กรรมการเห็นและเปรียบเทียบผู้สมัครได้ชัดเจนขึ้น

ผุู้สมัครควรร่างสิ่งที่ต้องการจะพูดก่อนอัดเป็น video ส่ง และควรฝึกพูดให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นการอ่านจากสคริป ความยาวของ video ไม่ควรนานเกิน 15 นาที หรือตามเวลาที่มหาวิทยาลัยที่ส่งสมัครกำหนดมา บางมหาวิทยาลัยต้องการ Video essay ในแบบการตอบคำถามตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ซึ่งการทำ video essay แบบนี้ึคล้ายกับการสอบ TOEFLiBT part Speaking ผู้สมัครมีเวลาในการคิดคำตอบประมาณ 20-60 วินาทีก่อน และใช้เวลาในการตอบ video essay ทั้งหมดไม่เกิน 30 นาที

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Video essay มีดังนี้คือ

 • Video essay อาจเป็น option ระหว่าง writtten essay กับ video essay  เช่น การสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ Tufts University :  https://www.youtube.com/watch?v=LWmU0hze4jE

บางมหาวิทยาลัยให้เป็น option ระหว่าง interview กับ video essay เช่น  Claremont Mckenna College https://www.cmc.edu/admission/first-year-application-instructions

Optional Video Response

Video response prompts for fall 2018 applicants:

 1. How do you hope to contribute to the CMC community?
 2. Who is someone you would want to hear speak at the Athenaeum in order to better understand a diverse perspective or experience from that of your own?
 3. When was the last time you were moved to great emotion and how did you positively respond from that moment in time?
 4. How do you support those around you and how has this shaped your unique perspective?

https://youtu.be/gkeyC-N8Ge4

 • Video essay เป็นเทรนด์ที่ใช้สมัครเข้าเรียนต่อใน Top Business School สหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนผู้ส่งสมัครที่มากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้นในการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เหมาะสมกับ Business School นั้นจริงๆ video essay จะช่วยให้กรรมการเห็นภาพผู้สมัครเป็นมิติชัดเจนขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ความสนใจส่วนตัว ความสามารถทางการศึกษาแบบในอดีต คุณลักษณะพิเศษในตัวผู้สมัครและผลคะแนนการสอบมาตราฐานต่างๆ

        Video Essay อาจจะดูยากกว่าการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ แต่ Video essay เป็นงานที่ท้าทายสำหรับผู้นำในสังคมยุคใหม่ บาง Top Business School อาจจะให้เลือกว่า จะเขียนเป็น written essay หรือจะส่งเป็น video Essay: https://www.youtube.com/watch?v=2lPoymiReuQ#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=2lPoymiReuQ#action=share

แต่ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการตลาด อย่าง  Kellogg School of Management  หรือ Northwestern University ถือว่า Video essay เป็นสิ่งที่ผู้สมัครต้องส่ง http://www.kellogg.northwestern.edu/programs/full-time-mba/admissions/application-process.aspx    

ตัวอย่างคำถาม Kellogg Business School of Management  จากเว็บไซต์ http://www.mbaadmissionsadvisors.com/analyzing-the-applications-kelloggs-video-question

 1. Why are you applying to Kellogg?
 2. What makes you a great fit for Kellogg?
 3. What is one thing you’ve always wanted to try?
 4. What is one piece of technology you can’t live without?
 5. What is the most interesting course you took as a student?
 6. If you could meet anyone (living or dead), who would it be and why?
 •  Video essay ยังถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครสอบรับทุนการศึกษาทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน Inspireจาก British Council Thailand ให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษในประเทษอังกฤษ https://www.britishcouncil.or.th/inspire-scholarship

คำแนะนำในการทำ video essay ได้แก่

https://www.youtube.com/watch?v=hh78uHCQp-c

https://www.youtube.com/watch?v=zenJcrTPyMM

เทคนิคการถ่ายวีดีโอ
https://www.desktop-documentaries.com/videography-tips.html

อย่าลืม เตรียมคอมพิวเดอร์ PC, กล้อง และไมโครโฟนให้พร้อม

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ Video essay จาก Northwestern University : https://www.youtube.com/watch?v=vJNws1WEbpQ

https://www.youtube.com/watch?v=vJNws1WEbp

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ แนะนำเว็บไซต์รับแก้ไขการแต่ง Essay ส่งสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คลิก

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top