Sales Tax ซื้อของออนไลน์อเมริกา

Sales Tax ซื้อของออนไลน์อเมริกา

 Sales Tax ซื้อของออนไลน์ในอเมริกา มีหลายคนเข้าใจว่าการสั่งซื้อของออนไลน์ในอเมริกาไม่ต้องจ่ายภาษี Sales tax ที่จริงแล้วการซื้อของออนไลน์ในอเมริกามีเทคนิิคว่าจะต้องสั่งของอย่างไรเพื่อให้เสีย Sales tax น้อยที่สุดถึงไม่ต้องเสียเลย

หลักการคร่าวๆในการซื้อของออนไลน์มีดังนี้คือ

 1. ถ้าผู้ซื้อสั่งซื้อของจากร้านค้าที่มีหน้าร้านตั้งอยู่ (Physical presence) ในรัฐที่มีการเก็บ Sales tax อยู่แล้ว แน่นอนว่าผู้ซื้อไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่จ่าย sales tax ได้
 2. ถ้าผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีหน้าร้านตั้งอยู่คนละรัฐกับผู้ขาย ( Physical Presence) ผู้ขายจะไม่ได้คิด Sales tax รวมไปกับราคาสินค้าในใบเสร็จให้ผู้ซื้อ
 3. เว็บไซต์ขายของรายใหญ่ๆมักจะใช้วิธีการให้มีบริษัทย่อยของตัวเอง เป็นตัวแทนของบริษัทออนไลน์ที่จะรับคำส่งสั่งซื้อทางออนไลน์ โดยบริษัทตัวแทนเหล่านี้จะต้องไม่มีสถานที่เป็นตัวตนที่ตั้งอยู่ในรัฐเดียวกันกับผู้ซื้อ หรือที่ใช้ศัพท์ว่า ไม่มี Physical Presence อยู่ในรัฐเดียวกับผู้ซื้อ

ตัวอย่าง การสั่งซื้อ MacBook Pro ออนไลน์ ถ้าผู้ซื้ออยู่ในรัฐ New York จะมี Sales tax US$ 227.91

แต่ถ้าผู้ซื้ออยู่ในรัฐ CA สั่งซื้อ MacBook Pro จากร้าน B&H Photo ที่ New York  Sales tax จะเป็น 0 คือไม่ต้องเสีย Sales tax นั่นเอง

คำว่า Physical Presence จึงมายถึงไม่มี 4 สิ่งนี้อยู่ในรัฐเดียวกับผู้ซื้อ

 •                คลังสินค้า หรือ Warehouse
 •                ร้านจำหน่ายสินค้า
 •                สำนักงาน
 •                ผู้ขาย

อนึ่ง การพิจารณาคำนวณการเก็บภาษีสินค้าและการขอยกเว้นภาษีมีหลายปัจจัยและยังขึ้นกับกฏหมายของแต่ละรัฐอีกด้วย ปัจจัยต่างๆ ได้แก่

 1. สินค้านั้นมีตัวหน้าร้าน (Physical Presence)
 2. วัตถุประสงค์ของการสั่งซื้อของ เช่น ถ้าเป็นของขวัญไม่มี Sales tax หรือเป็นสินค้าประเภทอาหาร ยา เสื้อผ้า เครื่องมือแพทย์
 3. ผู้ซื้อคือคนที่ทำงานด้านศาสนา บริษัทที่ไม่หวังผลกำไร โรงเรียน หรือ หน่วยงานภาครัฐบาล
 4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมสามารถขอยกเว้นภาษีได้
 5. ถ้าสั่งซื้อสินค้าจาก 5 รัฐที่ไม่มี Sales tax คือ  Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire และ Oregon ก็จะไม่มีการเก็บ sales tax จากผู้ซื้อ
 6. ช่วงเวลา เช่น เทศกาลที่มีช่วงโปรโมชั่น , Black Friday , เทศกาลขอบคุณพระเจ้า ฯลฯ หรือ ระยะทาง
 7. วิธีการเลือกการส่งสินค้า ถ้าส่งแบบเร่งด่วนนอกจากจะมีค่าบริการส่งด่วนแล้ว ก็ยังจะทำให้ถูกคำนวณค่าภาษีเพิ่มขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://www1.avalara.com/trustfile/en/blog/do-customers-have-to-pay-sales-tax-on-online-purchases.html

และ https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468512

Amazon หนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการเก็บภาษีการสั่งซิ้อสินค้าออนไลน์จะเริ่มเก็บ Sales tax กับสินค้าหลากหลายประเภทมากขึ้นในปี 2017 โดยจะเริ่มจาก 45 รัฐก่อน ได้แก่

 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • District of Columbia
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Virginia
 • Vermont
 • Washington
 • West Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

ข้อมูลจาก http://money.cnn.com/2013/04/22/pf/taxes/internet-sales-tax/?iid=

ดูข้อมูล Sales tax อื่นๆคลิก

ติดตามเราผ่านทาง Facebook ได้ที่

  https://www.facebook.com/GoVisaEdu/

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top