ทุนฟุลไบรท์ FULBRIGHT 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019

ทุนฟุลไบรท์ Fulbright 2019  เริ่มรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2018-วันที่ 9 เมษายน 2018 เวลา 13.00 น.

fulbright

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด 7 ทุน ให้กับผู้สนใจที่จะสมัครไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในหมวดสาขาวิชาต่างๆ 7 หมวดต่อไปนี้

 • Pure and applied science: chemistry, biology, biomedical science, physics, mathematics, actuarial science, statistics, architecture, urban design, food science, marine science, agricultural, forestry, fisheries etc.
 • Engineering and computer science: electrical engineering, mechanical engineering, petroleum engineering, computer science, computer engineering, data analysis, ocean engineering, aerospace engineering, etc.
 • Arts, humanities, and education: dance, music, design, fine arts, visual arts, films/TV, cinematography, animation, languages, literature, philosophy, anthropology, education etc.
 • Social science: public policy, political science, international development, criminal justice, economics, environmental studies, communications, journalism, geography, social work, theology/religious studies, history etc.
 • Law: all legal concentrations
 • MBA (Finance): banking, finance, financial engineering, quantitative business analysis, etc.
 • MBA (Non-finance): general management, operation management, entrepreneurship, social enterprise, marketing, HR, supply chain management and logistics, etc.

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน คือ

 1. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและมีสุขภาพแข็งแรง
 2. เป็นผู้ที่ศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาเทอมสุดท้ายของปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยใดมาก็ได้ในช่วงเวลาที่มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วยิ่งดี) สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบผลคะแนนเทอมสุดท้าย ให้ยื่น Transcript ของเทอมแรกปีที่กำลังจะจบได้
 3. ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่มีสิทธิ์สมัครทุนฟุลไบรท์
 4. ผู้ที่จบปริญญาตรี และต้องการสมัครทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.0
 5. ผู้ที่จบปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องการสมัครทุนปริญญาเอก ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5
 6. ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 7. ผู้สมัครจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมสอบสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทุน       ฟุลไบรท์
 8. ผู้สมัครต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ หรืิอมีแผนที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐฯด้วยทุน   ฟุลไบรท%
Scroll to Top
Scroll to Top