ทุน Endeavour

ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร?

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนให้เปล่าที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อเข้าไปศึกษา และทำวิจัยร่วมกับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาลอออสเตรเลียจะประกาศรับสมัครสอบชิง ทุน Endeavour  ทุกปี ประมาณกลางเดือนเมษายนและจะปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนมิถุนายน เวลาสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารสมัคร คือ 23.59 น.

ลักษณะของการประกาศสอบชิงทุน จะเป็นการประกาศผู้ได้รับทุนในปีปัจจุบันแต่ไปเรียนในปีถัดไป เช่น ประกาศรับสมัครทุนปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) หมายความว่า ผู้ที่ได้รับทุน Endeavour จะได้ออกเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในปี 2562 (ค.ศ. 2019) ส่วนทุน Endeavour ที่จะได้เดินทางไปออสเตรเลียปี 2018 นี้ ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไปแล้วตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/faq/Pages/FAQ.aspx#application

ประวัติของทุน Endeavour รัฐบาลออสเตรเลียริเริ่มการจัดตั้งทุน Endeavour ขึ้นเมื่อปี 2003 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย และช่วยเหลือนักศึกษาจากทั่วโลกให้ประสบผลสำเร็จทางการศึกษาและการวิจัยในประเทศออสเตรเลีย และเพื่อช่วยเหลือชาวออสเตรเลียนให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน  นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ถึง ค.ศ. 2017 มีผู้ได้รับทุน Endeavour แล้วทั้งหมดประมาณ 4,481 คน จาก 127 ประเทศ

ทุน Endeavour เป็นแรงขับเคลื่ิอนสนับสนุนยุทธศาสตร์เรื่องการศึกษานานาชาติ ให้เป็นยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย และเป็นแผน 10 ปีที่จะพัฒนาประเทศออสเตรเลียให้เป็นผู้นำของโลกด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย https://www.youtube.com/watch?v=dCyQUJgnId4

ในปีค.ศ. 2004 หุ้นส่วนใหญ่คือ Cheung Kong Infrastructure (Holdings) Limited ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนทุน Endeavour จึงทำให้ส่วนหนึ่งของผู้ได้รับทุน Endeavour จะได้ทุนไปทำวิจัยที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุน Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowships จะให้ทุนแก่นักศึกษาจากกลุ่มประเทศในเอเซีย (ดูตารางชื่อประเทศด้านล่าง) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellows ) ไปทำวิจัยระยะสั้นประมาณ 4-6 เดือน ในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศออสเตรเลีย และให้ทุนแก่คนออสเตรเลียจำนวน 5 ทุนเพื่อไปทำวิจัยระยะสั้นในกลุ่มประเทศในเอเซีย ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ได้รับทุนนี้จะไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สนใจทุน Cheung Kong Infrastructure (Holdings) Limited นี้ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของทุน Endeavour ที่จะมีตารางชื่อประเภทของทุน และประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสมัครทุนนั้นๆ https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/participating_countries/pages/participating%20countries%20and%20regions.aspx

ทุน Endeavour ที่ประกาศให้นักศึกษาไทยส่งสมัคร มี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ  https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/international_categories/pages/international_categories.aspx

1. ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนประมาณ 15,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์ต่อเทอม หรือปริญญาโทสูงสุดประมาณ 140,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ ปริญญาเอกสูงสุดประมาณ 272,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

2. ทุน Endeavour Research Fellowship เป็นทุนไปทำวิจัยระยะสั้นประมาณ 4-6 เดือน เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียนปริญญาโท หรือ กำลังทำ Postdoctoral Program อยู่ที่ไทย เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 24,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

3. ทุน Vocational Education and Training (VET) Scholarship เพื่อไปศึกษาต่อวิชาชีพ  ในระดับ Australian Diploma หรือ Advanced Diploma ระยะเวลา 1-2.5 ปี จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเรียนประมาณ 6,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ต่อเทอม หรือสูงสุดประมาณ131,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์

4. ทุน Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาได้รับทุน 1-4 เดือน ทุนสนับสนุนที่จะได้รับสูงถึง18,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนคร่าวๆของปี 2562 (ดูจากปี 2017-2018 เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า) https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Documents/2018%20Round%20Endeavour%20Applicant%20Guidelines.pdf

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ถือสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่ทุนเปิดรับ
3. ูผู้ได้ทุนจะสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 และไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
4. เตรียมเอกสารให้ครบตาม Section 9 เช่น ผลการเรียน ( transcript), ผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL, IELTS, PTE, CAE, หนังสือเดินทาง, สูติบัตร,
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนหรือเพิ่งได้ทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียหลังวันที่ 1 มกราคม 2017

Copyright © 2010-2017 GoVisaEdu All rights reserved.

2 thoughts on “ทุน Endeavour คือ ทุนอะไร?”

 1. พีระพล

  ขอสอบถามครับ
  ผม พีระพล ครับ ต้องการจะสมัครทุน Endeavour ประเภท post graduate ครับ
  – เราจำเป็นต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ก่อนจะสมัครทุน Endeavour ไหมครับ
  – หากยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จะมีผลกระทบต่อการสมัครทุน Endeavour ไหมครับ

  1. คุณพีระพลคะ ตอนสมัครทุนอาจจะยังไม่ได้รับจดหมายตอบรับค่ะ อาจจะอยู่ในช่วงรอคำตอบรับจากมหาวิทยาลัยได้ค่ะ และการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในตอนสมัครทุนไม่มีผลต่อการสมัครทุน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้คุณสมัครมหาวิทยาลัยไปก่อนหน้าเลยจะดีกว่าค่ะ เพื่อไม่ต้องลุ้นว่าหลังจากได้ทุน จะส่งสมัครมหาวิทยาลัยทันไหม และถ้าต้องการเลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูง มีวันที่ปิดรับสมัครที่ระบุไว้ชัดเจน ก็จะทำให้เสียโอกาสในการส่งสมัครมหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้ค่ะ ถ้าได้เข้าไปอ่าน Instruction ของทุนเขียนไว้คล้ายๆกันทุกปีค่ะ https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Applications/Documents/2018%20Round%20Endeavour%20Applicant%20Guidelines.pdf
   หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว ผู้สมัครทุนจะได้รับคำตอบว่า ได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุน ก็ประมาณเดือนธันวาคม พอเดือนมกราคม/ กุมภาพันธ์ ก็ต้องเดินทางไปเรียน ดังนั้น ถ้าจะรอทราบผลแล้วส่งสมัครมหาวิทยาลัยไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ค่ะ

   November
   2018
   Recipients commence their
   program

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top