มารู้จักมหาวิทยาลัยอิฐแดง Red Brick University กัน

มารู้จักมหาวิทยาลัยอิฐแดง Red Brick University กัน มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) คือ อาคารมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงตามเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 Red Brick University ดั้งเดิมจะมีอยู่ด้วยกัน 6 แห่ง ต่อมาจึงขยายความรวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ก่อตั้งขึ้นในข่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) ยังเป็นมหาวิทยาลัยของเมืองโฉมหน้าใหม่ที่เรียกว่า Civic University ได้อีกด้วย เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เกิดจากการอุปถัมภ์จากหน่วยงานทางศาสนา หรือจากกลุ่มชนชั้นนำและขุนนางที่ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยม

อนึ่ง คำว่า Civic University ยังมีการโต้แย้งเพื่อเพิ่มคุณค่าความหมายของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยคืออะไรในสังคม มีประโยชน์อย่างไรต่อสังคม ความหมายเพิ่มเติมของ Civic University ในยุคหลัง สำหรับผู้ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/what-do-we-mean-by-the-civic-university.pdf)

มหาวิทยาลัยอิฐแดง ( Red Brick university) ยังเป็นมหาวิทยาลัยใน Russell Group อีกด้วย Red Brick University 6 แห่งแรกดั้งเดิม จะได้รับ Royal Charter เป็นมหาวิทยาลัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 6 คือ

1. University of Liverpool ถือกำเนิดขึ้นในปีค.ศ. 1881 ได้รับ Royal Charter เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีค.ศ. 1903 ติดอันดับ 173 ของ 2018 QS Global World Ranking เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่มีวิทยาเขตที่เป็นอิสระร่วมกับมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong Universityในจีน และ Laureate Online Education ที่ Maryland, USA และใช้ชื่อว่า The Xi’an Jiaotong-Liverpool University ในปีค.ศ. 2006 ที่เมือง Suzhou

University of Liverpool จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่มีหลักสูตร online 100% ในระดับปริญญาโท มีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 10,000 คนที่กำลังศึกษาด้วยหลักสูตรออน ไลน์ ( https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/liverpool/ ) หน้าตาของ University of Liverpool : https://www.youtube.com/watch?v=R5qCeDYXbwg

University of Liverpool มีวิชาเรียนที่ขึ้นชื่อว่าโดดเด่นติดอันดับ 1 ใน 10   ของมหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักร คือ Celtic Studies, Nursing, Occupational Therapy, Physiotherapy และ Veterinary Medicine

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดใน University of Liverpool มีมากกว่า 22,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 7,000 คน และเป็นนักศึกษาออนไลน์อีกกว่า 10,000 คน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี https://www.liverpool.ac.uk/study/international/tuition-fees-and-scholarships/

2.University of Birmingham https://www.birmingham.ac.uk/international/students/index.aspx  ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร University of Birmingham เป็น Civic University แห่งแรกที่ได้รับ Royal Charter ให้เป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีค.ศ. 1900

University of Birmingham ติดอันดับที่ 84 จากหน่วยงาน QS Global World Rankings QS ยังจัดให้ University of Birmingham มีรายวิชาที่การเรียนการสอนติดอันดับ ได้แก่  English language and literature (อันดับที่ 41) , Linguistics (อันดับที่ 45), Education and training (อันดับที่ 25), Dentistry (อันดับที่ 19), Development studies (อันดับที่ 32), Mining and mineral engineering (อันดับที่ 50), Social policy and administration (อันดับที่ 43), Sports policy and administration (อันดับที่ 5), Theology, divinity and religious studies (อันดับที่ 35)

หน่วยงานจัดอันดับอีกแห่งหนึ่งชื่อ The Complete University Guide ให้ University of Birmingham มีวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 5 จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร คือ  American Studies (อันดับ1), Chemical Engineering (4), Creative Writing (2), Drama, Dance and Cinematics (2), Education (5), Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism (3), Materials Technology (5), Middle Eastern and African Studies (3), Music (3), Physiotherapy (1), Russian and East European Languages (4), Sports Science (2) โฉมหน้าของมหาวิทยาลัย : https://www.youtube.com/watch?v=Iq6RQ8LyjMQ

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2015 University of Birmingham นับเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นแรกๆที่เปิดโรงเรียนรัฐบาลชื่อ University of Birmingham School ให้เด็กอายุ 11-16 ปีเข้าเรียนฟรี ซึ่งคงจะรับเฉพาะเด็กนักเรียนจากสหราชอาณาจักร https://uobschool.org.uk/admissions/year-7-admissions/

University of Birmingham มีนักศึกษาทั้งหมด 33,830 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 5,000 คนค่าใช้จ่ายต่อปีตามรูปล่าง

3.University of Manchester มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ที่เมือง Manchester ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ติดอันดับ 9 ของสหราชอาณาจักร QS Global World Ranking จัดให้ University of Manchester ติดอันดับที่ 34 ของโลก นอกจากนี้ University of Manchester ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ถูกเรียกว่าเป็น Civic University เมือง Manchester เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมที่มีการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ เป็นเมืองอุตสาหกรรม การกีฬา และศิลปะ

University of Manchester เกิดจากการรวม Victoria University of Manchester, Owens College, Royal School of Medicine and Surgery เข้าด้วยกัน และ Victoria University of Manchesterได้รับ Royal Charter เป็นสถาบันการศึกษาเมื่อปีค.ศ. 1903

ส่วน University of Manchester Institute of Science and Technology( UMIST) เกิดจาก The Manchester Mechanics’ Institution ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1824 โดยบรรดาเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและช่างฝีมือทั้งหลายในเมือง Manchester ต่อมาเกิดความต้องการการศึกษาเรื่องทางเทคนิเคิลเพิ่มมากขึ้น และอังกฤษในเวลานั้นก็กลัวการสูญเสียความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม John Henry Reynolds จึงบรรจุความห่วงใยของประเทศและท้องถิ่นให้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ด้วยการเน้นวิชาเรียนที่ตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมในเขต Manchester และได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น Manchester Technical School ในปีค.ศ. 1883 สถาบันได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจใน Manchester และเงินได้จากภาษีของประเทศ

Manchester Technical School หรือเป็นที่รู้จักกันในเวลานั้นคือ Manchester Municipal Technical School ได้รูปแบบการพัฒนามาจากโรงเรียนช่างในประเทศเยอรมนี German Technical High Schools หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 Technical School ที่ Manchester แห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Manchester Municipal College of Technology วิทยาลัยได้ปรับเพิ่มมาตราฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและเน้นให้มีการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมีความสัมพันธ์กับ Victoria University of Manchester ที่ห่างออกไปทางใต้ 1 ไมล์ ทั้งสองสถาบันได้ทำความตกลงในปีค.ศ. 1905 ให้ตั้ง Faculty of Technology of the Victoria University ใน College of Technology นักศึกษาที่เรียนที่ College นี้จะได้รับปริญญาของ Victoria University

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรของ College of Technology จะเน้นไปทางวิชาชีพและช่างเทคนิคมากกว่าด้านวิชาการ และการเรียนการสอนจะเป็นสอนช่วงเย็นหลังเลิกงานแล้ว ในปีค.ศ. 1966 College of Technology เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) และยังคงความเป็นอิสระจาก Victoria University จนกระทั่งปีค.ศ. 1994  UMIST กลายเป็นมหาวิทยาลัยอิสระสามารถมอบปริญญาของตนเองให้นักศึกษาได้ และปีค.ศ. 2004  UMIST และ  Victoria University of Manchester รวมกันใช้ชื่อเรียกว่า University of Manchester

งานวิจัยที่โดดเด่นของ University of Manchester จะอยู่ในด้าน Aeronautical, Mechanical, Chemical and Manufacturing Engineering, Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy, Anthropology and Development Studies, Biological Sciences, Business and Management Studies, Computer Science and Informatics, Electrical and Electronic Engineering/Materials, Modern Languages and Linguistics, Physics, Sociology

University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโรงพิมพ์ของตนเองและใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก University of Oxford และ University of Cambridge : http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/   โฉมหน้า University of Manchester : https://www.youtube.com/watch?v=WR3FIjswKN8

University of Manchester ยังมี Professor Brian Coxe เป็น Star Lecturer ที่โดดเด่นมีชื่อเสียงทางด้าน Physics และเป็นผู้แต่งตำราทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่ออีกหลายเล่ม เช่น  Why Does E=mc²? และ The Quantum Universe  : https://www.youtube.com/watch?v=Fz6JFNeA8pA

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ University of Manchester 40,490 คน ค่าใช้จ่ายต่อปีึื http://www.manchester.ac.uk/study/international/finance/fees/

3.University of Leeds ตั้งอยู่ที่เมือง Leeds ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักร และ  University of Leeds ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของสหราชอาณาจักร  มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดมากกว่า 34,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 7,000 คน จากกว่า 150 ประเทศ University of Leeds ได้รับ Royal Charter เป็นมหาวิทยาลัยในปีค.ศ. 1904 และ ติดอันดับที่ 101 ของ QS Global World Ranking

University of Leeds ถือกำเนิดมาจากการรวม 2 วิทยาลัยนี้เข้าด้วยกัน

  • Yorkshire College of Science ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1874 ด้วยความกังวลเรื่องอุตสาหกรรมทอผ้า และการหาทางพัฒนาเทคโนโลยี่ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมนี้รวมทั้งการแข่งขันสูงเรื่องการค้าผ้าท้องถิ่น ต่อมาได้เพิ่มหลักสูตรวิชาคลาสิค วรรณกรรม และประวัติศาสตร์เข้าไปจึงเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น Yorkshire College Yorkshire College มีลักษณะพิเศษที่รับนักศึกษาสตรีเข้าเรียนด้วย
  • Leeds School of Medicine ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 1831 ด้วยวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาแพทย์สามารถศึกษาวิชาแพทย์ที่ Leeds ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนแพทย์ที่สก็อตแลนด์หรือลอนดอนอีกต่อไป

ต่อมา Leeds School of Medicine และ Yorkshire College ได้เข้าไปรวมกับ Owens College of Manchester และ University College Liverpool ภายใต้ชื่อ The Federal Victoria University หลังจากนั้นแต่ละเมืองต่างเล็งเห็นประโยชน์ของการมีมหาวิทยาลัยในเมืองตนเอง Manchester และ Liverpool ได้แยกตัวออกไปเป็นมหาวิทยาลัยอิสระประจำเมืองตนเองก่อน จึงตามมาด้วย University of Leeds ในภายหลัง

คณะแพทยศาสตร์ที่ University of Leeds จัดเป็นหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีนักศึกษาแพทย์มากกว่า250 คนที่เข้ามาฝึกงานด้าน Clinic ทุกปี นอกจากนี้ยังมึคณาจารย์ นักวิจัยและพนักงานมากกว่า 1,000 คนในคณะแพทยศาสตร์

University of Leeds ได้ลงทุนจัดหาเทคโนโลยี่ใหม่ๆเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งส่งเสริมและผลิตงานวิจัยด้าน Biomedical and Physical Sciences, Robotics and Big Data Analytics งานวิจัยของ University of Leeds ได้รับการยอมรับจากนานาชาติกว่า 50% ว่าอยู่ที่ระดับ Excellent

https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/leeds/performance ให้ University of Leeds มีรายวิชาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร ดังนี้คือ Accounting & Finance,  Aeronautical & Manufacturing Engineering, Anatomy & Physiology, Art & Design, Chemical Engineering, Civil Engineering, Communication & Media Studies, Dentistry, East & South Asian Studies, Food Science, Geography & Environmental Science,   Geology, Marketing, Materials Technology, Mechanical Engineering, Medical Technology, Middle Eastern & African Studies, Music, Nursing, Russian & East European Languages, Social Policy

โฉมหน้า University of Leeds:  https://www.youtube.com/watch?v=N_FVqGlbPw0

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดใน University of Leeds คือ 31,790 คน ค่าใช้จ่ายของ University of Leeds สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ http://www.leeds.ac.uk/info/128004/fees_and_costs/15/undergraduate_fees ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างตามระดับชั้นเรียน และ ปีค.ศ. ที่เข้าเรียน

5.University of Sheffield ตั้งอยู่ที่เมือง Sheffield QS Global World Ranking จัดให้ University of Sheffield ติดอันดับที่ 82 มีนักศึกษาทั้งหมด 27,947 คน University of Sheffield เกิดจากการรวม 3 วิทยาลัยเข้าด้วยกันคือ Sheffield Medical School (ก่อตั้งปีค.ศ. 1828), Firth College (ก่อตั้งปี 1879) ที่แยกตัวออกมาจาก Cambridge University และ Sheffield Technical School (ก่อตั้งปี 1884) ที่เกิดจากความต้องการการฝึกงานเทคนิเคิลด้านการผลิตเหล็กในเมือง Sheffield University of Sheffield ได้รับ Royal Charter เป็นมหาวิทยาลัยปีค.ศ. 1905

University of Sheffield มีรายชื่อวิชาที่ติดทอปเท็นในสหราชอาณาจักร คือ Aeronautical & Manufacturing Engineering, Architecture, Biological Sciences, Civil Engineering และ Communication & Media Studies, Materials Technology, Optometry, Ophthalmology & Orthoptics และ Town  & Country Planning and Landscape Design

 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ University of Sheffield คือ 27,947 คน https://www-online.shef.ac.uk/pls/apex/f?p=136:1 และค่าใช้จ่ายต่อปีคือ https://www.sheffield.ac.uk/international/enquiry/money/tuitionfees โฉมหน้ามหาวิทยาลัย https://youtu.be/wPy6bglzE_k

6.University of Bristol ตั้งอยู่ที่เมือง Bristol ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของสหราชอาณาจักร University of Bristol ติดอันดับที่ 44 ของ QS Global World Ranking

University of Bristol ถิอกำเนิดในปีค.ศ. 1876 จากความพยายามของ John Percival ครูใหญ่ Clifton College ที่เห็นว่า เมือง Bristol ยังไม่มีมหาวิทยาลัย John Percival จึงทำหนังสือชื่อ The Connection of the Universities and the Great Towns ยื่นไปให้ Benjamin Jowett ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง Master of Balliol College ซึ่งเป็น 1 ในหลายวิทยาลัยของ University of Oxford ทำให้เกิดการจัดตั้ง University College Bristol ขึ้น University of Bristol ได้รับ Royal Charter เป็นมหาวิทยาลัยในปีค.ศ. 1909 วิชาที่มีชื่อติดอันดับ 1 ใน 10 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร คือAeronautical &Manufacturing Engineering, Anatomy & Physiology, Civil Engineering, Computer Science, Dentistry, Drama, Dance & Cinematics, Economics, Electrical & Electronic Engineering, General Engineering, Geography & Environmental Science, Geology, German, Law, Mathematics, Mechanical Engineering, Music, Politics, Russsian & East European Languages, Social Policy, Sociology, Theology & Religious Studies และ Veterinary Science

University of Bristol มีนักศึกษาทั้งหมด 24,048 คน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแตกต่างตามรายวิชาและระดับชั้นเรียน http://www.bristol.ac.uk/international/fees-finance

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top