Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 2

Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 2 เป็นส่วนต่อจากเรื่อง Oxford Colleges คืออะไร ตอนที่ 1 ซึ่งได้กล่าวถึง ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย Oxford ว่า ประกอบด้วยวิทยาลัยจำนวน 38 แห่ง และ 6 Permanent Private Halls  การรวมกันในลักษณะนี้ ทำให้เรียกมหาวิทยาลัย Oxford ว่าเป็น Collegiate University และโครงสร้างของมหาวิทยาลัย Oxford ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังในอังกฤษอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่คู่กันมาคือ มหาวิทยาลัย Cambridge

ผังโครงสร้างต่างๆของแต่ละวิทยาลัยใน Oxford Colleges มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และOxford Colleges คืออะไรตอนที่ 1 ได้มีการกล่าวแนะนำประวัติย่อของแต่ละวิทยาลัยไปแล้วจำนวน 15 วิทยาลัยด้วยกัน Oxford Colleges คืออะไร ตอนที่ 2 จะกล่าวถึงอีก 23 วิทยาลัยที่เหลือ ประวัติย่อของแต่ละวิทยาลัย น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ต้องการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Oxford ได้ตระหนักว่า ยังมีอีกหลายวิทยาลัยที่น่าสนใจส่งสมัครเข้าศึกษาต่อ เพราะเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน Oxford Colleges จะถือว่า ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัย Oxford เหมือนกัน

ประวัติย่อของ Oxford Colleges อีก 23 แห่ง ได้แก่

16. St. John’s College เป็น sister กับ Sidney Sussex ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1555 เป็นวิทยาลัยที่มั่งคั่งที่สุดใน Oxford และมี St.John’s College Boat Club ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่า sport clubs อื่นๆของวิทยาลัย ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Tony Blair, นายกรัฐมนตรีของไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังชองไทย นายกรณ์ จาติกวานิช เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.sjc.ox.ac.uk/

17. Trinity College เป็น sister กับ Churchill College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1555 Trinity ถือกำเนิดมาจากบ้านที่ใช้เป็นที่ฝึกหัดพระสงฆ์คาทอลิคในช่วงศตรรศที่ 16 พอมาถึงศตวรรษที่ 17 และ 18 Trinity เป็นเสาหลักให้ Anglican และในศตวรรษที่ 19 Trinity กลายเป็นเป็นศูนย์กลางการปฏิรูปทางการศึกษา Trinity เป็นหนึ่งในวิทยาลัยแรกๆของ Oxford ที่สร้างห้องแล็บด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีระบบให้นักศึกษาทำการนัดหมายเพื่อพบ Tutor และ Demonstrator วิชาเคมี ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโทของวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเรืออังกฤษในฝรั่งเศส Trinity จึงได้สร้างห้องสมุดชื่อ  War Memorial Library เปิดดำเนินการปี 1928 เป็นห้องสมุดเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Oxford Trinity College มีชื่อสียงโดดเด่นที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ ในปี 1979 เป็นปีแรกที่ Trinity เริ่มรับนักศึกษาหญิงเข้าเรียน เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.trinity.ox.ac.uk/ 

18. Jesus College เป็น sister กับ Jesus College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1571  เดิมเป็นวิทยาลัยของพระ เป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่เป็นของ Protestant และเป็นวิทยาลัยเดียวที่ก่อตั้งในสมัยสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 1 ชื่อเต็มของวิทยาลัยคือ Jesus College in the University of Oxford of Queen Elizabeth’s Foundation ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น Thomas E.Lawrence หรือ Lawrence แห่ง Arabia เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  https://www.jesus.ox.ac.uk/ 

19. Wadham College เป็น sister กับ Christ’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1610 วิทยาลัยถูกจัดตั้งสำหรับผู้ชายเท่านั้น เพิ่งเปลี่ยนมารับผู้หญิงด้วยเมื่อปี 1974 Wadham’s Holywell Music Room เป็น Concert Hall ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและเป็น Concert Hall แห่งแรกของอังกฤษ เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ    https://www.wadham.ox.ac.uk/

20. Pembroke College เป็น sister กับ Queen’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1624 ในต้นศควรรศที่ 17 Pembroke เป็นที่เรียนของนักศึกษาวิชากฎหมาย ชื่อ Broadgate Hall ต่อมามีพ่อค้าใจดีและพระนักบวชที่ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสร้าง Pembroke College ให้เด็กชายที่เรียนจบจาก Abingdon School ได้เข้าเรียน ปัจจุบัน Pembroke College มีสอนทั้งปริญญาตรีและโท ศิษย์เก่าที่มีชิ่อ เสียงของ Pembroke  อาทิ Samuel Johnson เรียนได้ 1 ปีต้องหยุดการเรียนเพราะไม่มีเงินจะเรียนต่อ  แต่ Johnson มีผลงานที่มีชื่อ เช่น  Johnson’s Dictionary ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างพจนานุกรมทางภาษาอังกฤษ และเป็นนักเขียน เช่น บทวิเคราะห์ตัวละคร Macbeth ของเช็คสเปียร์ นอกจากนี้ยังมี J.R.R. Tolkien ผู้แต่ง Lord of the Rings, James Smithsonian ผู้ก่อตั้งสถาบัน Smithsonian ที่ DC สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.pmb.ox.ac.uk/

21. Worcester College เป็น sister กับ St. Catheine’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1714 จุดที่ตั้ง Worcester College เดิมเป็นวิทยาลัยของสงฆ์นิกาย Benedictine ขื่อ Gloucester College และจากที่ตั้งที่อยู่ริมขอบเมือง Oxford ทำให้ Worcester College  เป็น 1 ในไม่กี่วิทยาลัยของ Oxford ที่มีสนามกีฬาในบริเวณพิ้นที่วิทยาลัยของตนเอง และยังคงสวนที่กว้างขวางและสวยงามของวิทยาลัยได้อีกด้วย Worcester ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นมิตรและการยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาปี 1 ในระดับปริญญาตรีทุกคนจะได้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยแน่นอน  ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Rupert Murdoch เจ้าพ่อแห่งวงการสื่อ , Emma Watson นักแสดงในภาพยนตร์ Harry Potter , ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของไทย เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  https://www.worc.ox.ac.uk/

22. Harris Manchester College เป็น sister กับ Homerton College  ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1786  เป็นวิทยาลัยที่เล็กที่สุดของ Oxford ที่เกิดจากการรวม Manchester College กับ Harris College เข้าด้วยกัน Manchester College ย้ายเมืองที่ตั้งมา 5 ครั้งก่อนจะมาอยู่ที่ Oxford เป็นวิทยาลัยที่ไม่มีอุปกรณ์การเล่นกีฬา แต่เข้าร่วกิจกรรมทางกีฬาจำนวนมาก โดยใช้ห้องยิมของ Oxford Spires Four Pillars Hotel และสระที่ Oxford University pool on Iffley Road มีห้องสมุดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ชื่อ Tate Library ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ Sir Henry Tate เจ้าของ Tate Gallery และเป็นผู้มีอุปการะคุณได้รับ Royal Charter เป็นวิทยาลัยที่ 39 ของ Oxford Dean คนใหม่ชื่อ Jane Shaw เคยเป็น Dean ที่ Stanford U มาก่อนเว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.hmc.ox.ac.uk/

23. Keble College เป็น sister กับ Selwyn College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1870 เป็น 1 ในวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของ Oxford จุดเด่นของ Keble คือ โบสถ์ และตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูนแบบโกธิคของสถาปนิก William Butterfield นอกเหนือจากความเก่งด้านวิชการยังมีจุดเด่นด้านดนตรี ละครและกีฬาเว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.keble.ox.ac.uk/

24. Lady Margaret Hall เป็น sister กับ Newnham College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1878 เป็นวิทยาลัยหญิงแห่งแรกของ Oxford Lady Margaret Hall รับผู้ชายเข้าเรียนในปี 1979 ชื่อวิทยาลัยได้มาจากชื่อพระราชมารดาของพระเจ้า Henry VII เป็นวิทยาลัยแห่งแรกของ Oxbridge ที่มีหลักสูคร Foundation Year ในปี 2016 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ http://www.lmh.ox.ac.uk/

25. St. Anne’s College เป็น sister กับ Murray Edward’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1879 เป็นวิทยาลัยของผู้หญิงมาก่อน และขยายรับนักศึกษาชายเมื่อปี 1979 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยผู้หญิงแห่งแรกใน University of Oxford St. Anne’s College มีขื่อเสียงด้าน Social Sciences, the Life and Medical Sciences,และ the Mathematical และ Physical Sciences เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.st-annes.ox.ac.uk/home

26. Somerville College เป็น sister กับ Girton College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1879  เป็นวิทยาลัยผู้หญิงแห่งแรกใน University of Oxford เริ่มรับนักศึกษาชายในปี 1994 ปัจจุบันมีผู้ชาย 50% ชื่อ Somerville มาจากชื่อนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อสียงชาวสก็อตและนักเขียนหญิง Mary Somerville ผู้เป็นที่ชื่นชมของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัย Mary Somerville คิดว่า ผู้หญิงควรมีโอกาสเท่าเทียม ผู้ชายในการที่จะเข้าถึงการศึกษา ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงคือ  Margaret Thatcher เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  https://www.some.ox.ac.uk/

27. Mansfield College เป็น sister กับ Homerton College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1886   เดิมชื่อ Spring Hill College ตั้งอยู่ที่ Birmingham ในช่วงศตวรรษที่ 19 นักศึกษาที่มาจากศาสนาคริสต์นิกายอื่นต้องแสดงตนว่า เป็นคนที่มีความคิดสอดคล้องกันได้กับนิกาย Church of England จึงจะได้เรียนที่  Mansfield College ได้ ในปี 1871 นายกรัฐมนตรี William Gladstone ได้ประกาศ The Universities Tests Act 1871 Mansfield กลายเป็นวิทยาลัยแห่งแรกใน Oxford ที่ไม่ยึดติดกับการรับนักศึกษาที่ต้องนับถือ Church of England (Nonconformist) เท่านั้น แต่ Mansfield ก็ยังคงรับเฉพาะนักศึกษาชาย เพิ่งรับนักศึกษาหญิงคนแรกในปี 1913 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.mansfield.ox.ac.uk/

28. St. Hugh’s College เป็น sister กับ Clare College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1886  เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่รับเฉพาะนักศึกษาหญิง เริ่มรับนักศึกษาชายเมื่อปี 1986 ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น Aung San Suu Kyi เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.st-hughs.ox.ac.uk/

29. St. Hilda’s College เป็น sister กับ PeterHouse ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1893 ป็นวิทยาลัยสำหรับผู้หญิงที่ตั้งขึ้นแห่งสุดท้ายใน University of Oxford หลังจากปี 1994 ที่ Somerville College เริ่มรับนักศึกษาชายทำให้ St.Hilda’s College เป็นวิทยาลัยสำหรับผู้หญิงแห่งเดียวใน Oxford ระหว่างปี 1994-2008 ในปี 2008 St. Hilda’s  เริ่มรับนักศึกษาชาย  เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ : https://www.sthildas.ox.ac.uk/

30. St. Peter’s College ไม่ได้เป็น sister กับวิทยาลัยใดของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1929 วัตถุประสงค์แรกที่ตั้งวิทยาลัยนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านโอกาสที่จะได้เรียน ได้มีสถานที่เรียนที่มีต้นทุนทางการศึกษาต่ำ St.Peter’sรับนักศึกษาหญิงครั้งแรกในปี 1979 วงนักร้องประสานเสียงของ St.Peter’s College เป็นที่ตั้งของวงนักร้องประสานสียงประเภทผสมผสานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ Oxford  ทดลองฟังเสียงได้จาก ‘The Church Music of Samuel Sebastian Wesley” ที่ออกมาเมื่อพฤศจิกายน 2014เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  https://www.spc.ox.ac.uk/

31. Nuffield College ไม่ได้เป็น sister กับวิทยาลัยใดของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1937 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กที่สุดและใหม่ที่สุดของ Oxford เปิดสอนเฉพาะปริญญาโท วิชาที่ทำให้ Nuffield มีขื่อสียงคือ Social Sciences โดยเฉพาะด้าน Economics, Politics และ Sociology เป็นต้นกำเนิดวิทยาลัยแห่งแรกใน Oxford และ Cambridge ที่อนุญาตให้นักศึกษาชายหญิงอยู่หอพักเดียวกันได้ การออกแบบอาคารของสถาปนิก Harrison ในตอนแรกถูกสั่งระงับเพราะไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ Nuffield ตามชื่อ Lord Nuffield ทำให้สถาปนิกต้องร่างแบบใหม่โดยใช้แนวคิด Cotswold Domestic Architecture ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Tudor Cottages ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงคือ Manmohan Singh เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.nuffield.ox.ac.uk/

32. St. Antony’s College เป็น sister กับ Wolfson College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1950 พ่อค้าชาวฝรั่งเศสชื่อ Sir Antonin Besse of Aden ได้บริจาคเงินให้ University of Oxford 2 ล้านปอนด์เพื่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ แต่มหาวิทยาลัย Oxford ขอให้นำเงินดังกล่าวไปบูรณะ College อื่นๆใน Oxford ที่ขาดงบประมาณแทน Besse จึงมอบเงินให้อีก 250,000 ปอนด์เพื่อไปช่วยเหลือวิทยาลัยเหล่านั้น ได้แก่ Keble, Worcester, St Peter’s, Wadham, Exeter, Pembroke, Lincoln และ St Edmund Hall St.Antony’s College เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท และมีชื่อเสียงด้าน Modern International History, Philosophy, Economics and Politics St.Antony’s เป็น 1 ใน 9 วิทยาลัยของ Oxford ที่มีธรรมเนียมการกล่าวภาษาละตินก่อนและหลังอาหารมื้อเย็นที่เป็นทางการด้วยคำเพียง 2 คำ เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.sant.ox.ac.uk/

33. Linacre College เป็น sister กับ Hughes Hall ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1962  ก่อตั้งโดย Thomas Linacre Thomas เรียนจบจาก All Souls College และเรียนจบหมอจากมหาวิทยาลัย Padua ในอิตาลี เป็นนักฟิสิกส์ในสมัยพระเจ้า Henry VIII ต่อมาบวชเป็นพระ Thomas Linacre ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Royal College of Physicians Linacre College เป็นวิทยาลัยปริญญาโทแห่งแรกที่รับนักศึกษาทั้งชายและหญิงและมีเปิดสอนทุกสาขาวิชา และเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของ Oxford ที่ใช้เกณฑ์มาตราฐานเดียวกันในการรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง วิทยาลัยแห่งนี้มีสอนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทขึ้นไป ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น Heather Couper, Joannaว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  http://www.linacre.ox.ac.uk/

34. St. Catherine’s College เป็น sister กับ Robinson College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1963 มีชื่อเรียกสั้นๆว่า Catz เป็นวิทยาลัยค่อนข้างใหม่ที่สุด ที่มีหลักสูตรปริญญาตรีเปิดสอนและเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะพิเศษที่สถาปนิกเดนมาร์ค Arne Jacobsen เป็นผู้ออกแบบ อาคารที่ St. Catherine’s จะเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอาคารแบบใหม่ทันสมัยกับแบบเก่า กล่าวคือ เป็นลานเปิดโล่งกว้าง และตัวอาคารจะมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ในปี 1974 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยแรกๆที่รับนักศึกษาหญิง ในปี 1974 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ http://www.stcatz.ox.ac.uk/

35. St. Cross College เป็น sister กับ Clare Hall ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1965 เป็นวิทยาลัยรุ่นใหม่ลำดับที่ 4 สอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท ยึดหลัการ แบบดั้งเดิมของ Oxford คือ ไม่มีการแยกห้อง Common room ระหว่างนักศึกษา junior และ senior เพราะเชื่อมั่นว่า ความเท่าเทียมกัน  Egalitarianism จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางปัญญาที่ที่มีประสิทธิผลต่องานวิจัย มีนีกศึกษาต่างชาติมากกว่า 60% และยังคงมีธรรมเนียม College grace เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ  https://www.stx.ox.ac.uk/ 

36. Wolfson College เป็น sister กับ Darwinของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1966 เกิดจาการพัฒนา Iffley College ให้กลายเป็นวิทยาลัยเฉพาะปริญญาโทขึ้นไป และงานวิจัย Wolfson College เด่นด้าน the Natural and Social Sciences Wolfson College เติบโตตามแนวคิดของ President คนแรกของวิทยาลัยคือ Sir Isaiah Berlin ซึ่งเป็นนักปรัชญาทฤษฎีการเมือง และประวัติศาสตร์ทางความคิด Berlin ต้องการให้วิทยาลัยมีจุดต่างจากวิทยาลัยอื่นๆเรื่องความแข็งแรงด้านความเท่าเทียมกัน Egalitarianism และมีพื้นฐานทางสังคมร่วมกันในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในการปกครองภายในวิทยาลัย ไม่มีปิรามิดทางสังคม เช่น ไม่มี High Table ในห้อง Common Room เหมือนกับหลายๆวิทยาลัยใน Oxford นักศึกษาทุกคนและอาจารย์สามารถใช้ห้อง Common Room ห้องเดียวกัน และเสื้อคลุม gowns จะใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Reid Hoffman ผู้ก่อตั้ง Linkedin เส็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.wolfson.ox.ac.uk/

37. Kellog College ไม่มี sister กับมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1990 มีหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป เป็นวิทยาลัยแห่งแรก ของ Oxford ที่มีหลักสูตร Part time และเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด และมีความเป็น International มากที่สุดของ Oxford เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ http://www.kellogg.ox.ac.uk/  

38. Green Templeton College เป็น sister กับ St. Edmund’s College ของมหาวิทยาลัย Cambridge ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2008 ชื่อย่อคือ GTC เป็นวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุดของ Oxford เกิดจากการรวม Green College กับ Templeton College เข้าด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ Radcliffe Observatory มีสอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท มีชื่อด้าน  Human Welfare and Social, Economic and Environmental Well-being, รวมทั้ง Medical and Health Sciences, Management and Business และSocial Sciences

Green Templeton College เป็นวิทยาลัยด้านการแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ได้ชื่อมาจาก Dr. Green เจ้าของ Texas Instrument (USA)ผู้มีอุปการะคุณ ส่วน Templeton College เดิมเป็นศูนย์การศึกษาด้าน Management Studies ของ Oxford เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.gtc.ox.ac.uk/

คลิกอ่านเพิ่มเติม Oxford Colleges คืออะไร (ตอนที่ 1)

Copyright © 2 010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top