ความสำคัญของ Guardianship ในการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ

ความสำคัญของ Guardianship ในการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษ

 

Guardianship คืออะไร มีความสำคัญต่อการส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษอย่างไร Guardianship คือ ระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าหรือต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปและอยู่ในประเทศอังกฤษ โรงเรียนในประเทศอังกฤษไม่มีนโยบายที่จะทำหน้าที่เป็น Guardian ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องหาบริษัท Guardian เอง หรือหาคนรู้จักทำหน้าที่เป็น Legal Guardian ให้ ระเบียบการมี Guardian นี้ยังสอดคล้องกับกฎระเบียบในการยื่นขอวีซ่านักเรียน Tier4 Child Student Visa อีกด้วยที่กำหนดว่า นักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี ควรจะต้องมีผู้ดูแลอยู่ในประเทศอังกฤษ 

โดยนักเรียนยื่นหลักฐานเป็นจดหมายจากบริษัท Guardian ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษได้ว่า บริษัทจะให้การดูแลนักเรียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แล้ว บทความที่คุณ Alison Blythe เขียนอธิบายเรื่อง ” ทำไมนักเรียนต่างชาติที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมี Guardianship ระหว่างเรียนอยู่ในโรงเรียนที่สหราชอาณาจักร ” เป็นสิ่งที่น่าอ่านอย่างยิ่ง ผู้ปกครองจะเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างลูกไปเรียนหนังสือที่อังกฤษ และบริษัท Guardian ที่ผู้ปกครองได้เลือกใช้บริการ จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง บทความดังกล่าวอยู่ที่เว็บไซต์ https://www.ukboardingschools.com/advice/uk-guardians/

เมื่อ Guardian ทำหน้าที่แทนผู้ปกครอง หน้าที่ของ Guardian มีอะไรบ้าง

  1. ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตนักเรียนในอังกฤษและกฎระเบียบของโรงเรียน
  2. ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการสอบ ตลอดจนการเลือกสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
  3. จัดหาครอบครัว Home-stay ให้นักเรียนเข้าพักระหว่างวันหยุดต่างๆของโรงเรียน เช่น  Exeats โรงเรียนส่วนใหญ่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนระหว่างวันหยุด Exeats 2-3 วันนี้ได้แต่ก็มีบางโรงเรียนไม่ได้, Half-Term คือการหยุดช่วงกลางเทอม ปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ครั้ง หรือช่วงวันหยุดยาวๆ เช่น ช่วงคริสมาต หรือช่วงอีสเตอร์ ตัวอย่างการปิดเปิดเทอมของโรงเรียน ชื่อ Framlingham College ปีการศึกษา 2018-2019

Autumn Term 2018

Spring Term 2019

Summer Term 2019

4. ช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้นักเรียนบินกลับบ้าน หรือไปรับไปส่งนักเรียนที่สนามบินเมื่อนักเรียนเดินทางถึงประเทศอังกฤษหรือจพกลับประเทศของตนเอง

5. ช่วยจัดหายานพาหนะไปรับและไปส่งนักเรียนจากโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ไปยังบ้านครอบครัว Home-stay ที่จัดเตรียมให้นักเรียนไปพักระหว่างวันหยุด

6. บริษัท Guardian ต้องทำงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงว่าวันนี้เป็นวันหยุด

การเลือก Guardian มีหลักการพิจารณาคือ บริษัท Guardian นั้นควรได้รับ การรับรอง จาก The Association of the Education and Guardianship of International Students (AEGIS)  AEGIS นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษาและการปกครองนักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  หน่วยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริติชเคานซิล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1994 หน้าที่หลัก คือ ดูแลและตรวจสอบบริษัท Guardianship ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรให้เป็นไปตามมาตราฐานของ Independent School Inspectorate (ISI) และ Office for Standard in Education (OFSTED)

AEGIS ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นโรงเรียนจำนวน 80 แห่ง และบริษัท Guardianship อีก 45 แห่ง http://www.aegisuk.net/guardian-organisations ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายขื่อสมาชิกทั้งประเภทโรงเรียน และ ประเภทบริษัท Guardianship ได้จากเว็บไซต์ข้างต้น

บางบริษัท Guardianship ที่เข้ามาทำความรู้จักกับคนไทยด้วยการออกบูธตามงานนิทรรศการเฉพาะด้าน เช่น งานนิทรรศการสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักร งานนิทรรศการจัดโดยบริติชเคานซิล ฯลฯ บริษัทเหล่านั้น คือ

1. Bright World Guardianship Limited: https://www.brightworld.co.uk/guardianship/index.asp

2. College Guardians ดาวน์โหลดข้อมูลบริการของบริษัทแห่งนี้ได้ที่ https://www.collegeguardians.co.uk/resources/downloads/

3. White House Guardianships: https://whg.eu.com/th/studying-in-the-uk/principal-guardianship.html

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top