มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร (Ancient Universities)คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งก่อนปีค.ศ. 1600 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศสกอตแลนด์ 4 แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ 1 แห่ง ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร คือ

  1. University of Oxford ก่อตั้งราวปีค.ศ. 1096 เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย 38 แห่ง โดยแต่ละวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงานเป็นของวิทยาลัยนั้นๆเอง ทั้ง university of Oxford และ University of Cambridge มีลักษณะการสอนเป็นเอกลักษณฺ์ของตนเองที่หลายมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ในมหาวิทยาลัยของตนเอง วิธีการนั้น คือ ระบบ Tutor University of Oxford ยังมีพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนายกรัฐมนตรี 27 คนของสหราชอาณาจักรที่จบการศึกษาจาก University of Oxford  คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ Oxford Colleges คืออะไรตอนที่1  และ  Oxford Colleges คืออะไรตอนที่ 2
  2. University of Cambridge ก่อตั้งในราวปีค.ศ. 1209  เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัย 31 แห่งเข้าด้วยกัน และมีการบริหารเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน ทั้ง University of Oxford และ University of Cambridge ต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร และผู้ก่อตั้ง University of Cambridge ก็คือคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Oxford ที่ย้ายออกจาก University of Oxford เพราะเกิดการขัดแย้งกันทางความคิดอย่างรุนแรง ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร จึงมักถูกเรียกรวมกันว่า  Oxbridge : https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge แม้ว่าจะเรียกชื่อรวมกัน แต่ทั้ง Oxford และ Cambridge ก็มีหลายอย่างที่เหมือนกันและหลายอย่างที่ต่างกัน คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร
  3. University of St.Andrews 1413 ก่อตั้งโดย Papal Bull  https://www.st-andrews.ac.uk/about/facts/  เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักร เกิดจากการรวมกันของ 3 วิทยาลัย คือ United College, St. Mary’s College และ St. Leonard’s College  University of St. Andrews แล่งระบการศึกษาออกเป็น 2 เทอมหรือ 2 ภาคการศึกษาแบบสกอตแลนด์ University of St.Andrews เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 5 ของสหราชอาณาจักร รองจาก Oxford, Cambridge, Imperial และ LSE ศิษย์เก่าคนสำคัญคือ Prince William หรือ Duke of Cambridge และ Catherine- Duchess of Cambridge Time Higher Education 2018 จัดให้ University of St.Andrews ติดอันดับที่ 44 ของโลกในด้าน Arts and Humanities: https://www.st-andrews.ac.uk/study/why/education/reputation/
  4. University of Glasgow 1451 ก่อตั้งโดย Papal Bull เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Glasgow University เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในสหราชอาณาจักร และถูกก่อตั้งขึ้นมาจากสันตะปาปา Nicolas ที่ทำตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า James ที่ 2 ที่ต้องการเห็นสกอตแลนด์มีมหาวิทยาลัยสองแห่งเป็นคู่กันเหมือน University of Oxford และ University of Cambridge ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_universities_of_Scotland)  University of Glasgow เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย และติดอันดับที่ 69 ของโลกจาก QS World University Rankings 2019: https://www.gla.ac.uk/explore/facts/
  5. University of Aberdeen ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1495 โดย Bishop of Aberdeen ทำตามพระบัญชาของ Pope Alexander VI ในนามของพระเจ้า James IV แห่งสกอตแลนด์ เกต่อมาได้รวมกับอีก 2 วิทยาลัยในปีค.ศ. 1860 คือวิทยาลัย  King’s College ซึ่งก่อตั้งโดย Papal bull เมื่อปีค.ศ.1495 และ Marischal College ที่ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1593 University of Aberdeen จะมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ https://www.abdn.ac.uk/about/fast-facts/
  6. University of Edinburgh ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1582 เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย Research Excellence Framework ของสหราชอาณาจักร ให้ University of Edinburgh ติดอันดับ 4 ด้าน Research power แต่ติดอันดับ 11 ในภาพรวมทุกด้านของการนับคะแนนด้านการวิจัย University of Edinburgh ยังเป็น 1 มหาวิทยาลัยใน Russell Group ในประเทศสกอตแลนด์ University of Edinburgh นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดรองจากมหาวิทยาลัย St.Andrews และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ยื่นส่งใบสมัครเข้าเรียนต่อมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของสหราชอาณาจักร คณะแรกที่เกิดขึ้นคือ คณะนิติศาสตร์ ก่อตั้งโดย Bishop Robert Reid แห่งมหาวิหาร St Magnus โดยได้รับเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากมรดกของผู้ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย St Andrews ต่อมาได้จัดตั้ง Tounis College เพื่อสอนด้านวิทยาสาสตร์ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า สอนด้านปรัชญาธรรมมชาติ (Natural Philosophy)และรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นทางการในปีค.ศ. 1583 ในปลายศตวรรษที่ 19 มีนักศึกษาเข้าเรียนหนาแน่น William McEwan จึงได้ขยายการก่อสร้างอาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นในทศวรรษ 1880 และอาจกล่าวได้ว่า เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดในยุโรปในศตวรรษที่ 18 ศิษย์เก่าของ University of Edinburgh คือ John Morgan และ William Shippen เป็นผู้ไปก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ University of Pennsylvania ในสหรัฐอเมริกา https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh   เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2011 Edinburgh College  of art ได้เข้ามารวมกับ University of Edinburgh ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Edinburgh ได้รวม 9 คณะเป็น 3 วิทยาลัย ได้แก่ College of Arts, Humanities and Social Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, และ College of Science and Engineering โดยมีคณะต่างๆรวม 20 คณะ
  7. University of Dublin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1592 University of Dublin มีต้นแบบคือ University of Oxford และ University of Cambridge ในเรื่องวิธีการก่อตั้งที่นำหลายๆวิทยาลัยมารวมกันเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Collegiate University มหาวิทยาลัย Dublin เริ่มต้นด้วยการจัดตั้ง Trinity College Dublin ขึ้นมาก่อนเมื่อปี 1592 แต่ด้วยปัญหาทางการเงินและการอุดหนุนทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถเกิดระบบ Collegiate University ได้ Trinity College Dublin จึงเป็นเพียงวิทยาลัยเดียวใน University of Dublin ตั้งแต่นั้น Trinity College ยังเป็นวิทยาลัย sister กับ Oriel College ของ University of Oxford และเป็น sister กับ St. John’s College ของ University of Cambridge  University of Dublin เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับสูงสุดในประเทศไอร์แลนด์ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงได้แก่ นักเขียน Oscar Wilde และ Samuel Beckett นักวิทยาศาสตร์ William Rowan Hamilton และ Ernest Hamilton และนักการเมือง Edmund Berke: https://www.tcd.ie/Communications/Facts/

นอกจาก Trinity College จะมีธรรมเนียม Grace ที่กล่าวเป็นภาษาละตินก่อนและหลังมื้ออาหารแบบ University of Oxford และ University of Cambridge แล้ว ยังมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการสอบว่า ถ้าเดินผ่านหอระฆัง Campanile และได้ยินเสียงระฆังดังจะสอบไม่ผ่าน เป็นต้น

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top