แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนอกจาก TOEFL iBT, IELTS และ TOEIC แล้ว ยังมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรียกกันสั้นๆว่า PTE อีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การสมัครงาน การยื่นขอวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

PTE ย่อมาจาก Pearson Language Tests ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ PTE ได้รับการรับรองจาก Graduate Management Admission Council ( GMAC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและดูแลการสอบ GMAT แบบทดสอบ PTE ประกอบด้วย

อาจกล่าวได้ว่า แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE ถือกำเนิดมาจากฝั่งสหราชอาณาจักร ดังจะเห็นได้จากแบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานในสหราชอาณาจักร อาทิ Qualifications and Curriculum Development agency (QCA) และ The Office of qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE ยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ โดยความร่วมมือกับองค์กรการตรวจสอบทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือ Pearson-London Examination in Malta (Edexcel) ที่ดูแลเรื่อง GCSE, GCE A Level, BTEC และอื่นๆ : https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Language_Tests

มหาวิทยาลัยทุกระดับรวมทั้งมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกยอมรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE เช่น London Business School, Harvard Business School, Stanford Business School, Yale University, INSEAD, HEC Paris, IESE, IE Business School, ESADE, SDA Bocconi ในประเทศอิตาลี เป็นต้น

 ข้อดีของแบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE  คือ
 1. ทราบผลสอบเร็วภายในเวลา 5 วัน หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเล็กน้อย
 2. สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการการสอบได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ
 3. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริงที่ผู้สอบต้องใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในงานวิชาการ
 4. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE Academic เป็นแบบทดสอบที่ใช้ระบบ computer based test 100% เน้นการให้คะแนนที่ถูกต้องและเป็นธรรม ใช้ระบบ Biometrics ในการแสกนลายมือ การเซ็นต์ชื่อด้วยระบบดิจิตัล ไม่มีการส่งใบรายงานผลคะแนนด้วยกระดาษ และมี CCTV ในห้องสอบ
 5. มีศูนย์สอบอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 6. ผู้สอบสามารถส่งคะแนนสอบให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ค้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 7. ได้รับการรับรองจากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ในการใช้ผลสอบ PTE เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในการยื่นขอวีซ่านักเรียน รวมทั้งการยื่นขอวีซ่าเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในประเทศทั้งสอง
 8. ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกมากกว่า 1,000 แห่ง
 9. ได้รับการยอมรับจากองค์กรทางวิชาชีพหลายแห่งจากทั่วโลก เช่น The Institute of Engineering Australia : https://www.engineersaustralia.org.au/For-Migrants/Migration-Skills-Assessment/Migration-Announcements

เนื้อหาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE ประกอบด้วย 4 ทักษะเช่นเดียวกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น TOEFL, IELTS คือ

 1. การฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบนานประมาณ 45-57 นาที ประกอบด้วยเนื้อหาตามภาพ
 2. การอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบนานประมาณ  32-41  นาที
 3. การเขียน (Writing) และ 4. การพูด (Speaking) ใช้เวลาในการสอบรวม 77-79 นาที

ตัวอย่างมาตราฐานการให้คะแนน และความหมายของคะแนน เช่น ในส่วนของ Pronunciation and Oral Fluency

ผู้สนใจเรื่องการให้คะแนนสอบแบบทดสอบ PTE สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pearsonpte.com/wp-content/uploads/2017/08/Score-Guide.pdf หรือจะลองรับชมวิดีทัศน์ประกอบความเข้าใจว่า PTE แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ และแต่ละทักษะสอบอะไรบ้าง

วิธีการคิดคะแนนสอบ

คะแนนสอบจะเริ่มต้นจาก 10 -90 และจะประเมินผู้สอบทุกทักษะบนพื้นฐานของ Global Scale of English คือวัดทักษะตามระดับกลุ่มความรู้ของผู้สอบ กลุ่มผู้สอบถูกแบ่งคล้ายการจัดกลุ่มในการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ Adult Learners, Academic English, Professional English , Young Learners : https://www.pearsonelt.com/content/dam/professional/english/pearsonelt.com/TeacherResources/GSE/GSE-Teacher-Toolkit-User-Guide_1.pdf

หมายเหตุ : CEFR คือ ตัวอักษรย่อของ Common European Framework of Reference for Languages หมายถึง กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป CEFR มีทั้งหมด 6 ระดับ แต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ความหมายของ 6 ระดับ ได้แก่

การเปรียบเทียบคะแนนสอบของแบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS และ TOEFL iBT

วิธีการหาศูนย์สอบ และค่าสมัครสอบ คลิกเลือกศูนย์สอบที่เว็บไซต์ : https://pearsonpte.com/the-test/test-centers-and-fees/

ที่ตั้งศูนย์สอบ PTE ในประเทศไทยคือ อาคาร Bangkok Business Building ชั้น 10 ห้องหมายเลข 10-10 เลขที่ 54 สุขุมวิท 21 กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันทั่วโลกที่ยอมรับผลสอบ PTE ได้ที่เว็บไซต์ https://pearsonpte.com/the-test/who-accepts-it/

ผู้สอบหลายท่านอาจจะเกิดความลังเลว่า ควรเลือกสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบใดดี ให้ผู้สอบลองศึกษาเนื้อหาข้อสอบของแต่ละแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL iBT, IELTS หรือ PTE ศึกษาโครงสร้างของข้อสอบที่ต้องทำ และประเมินตนเองว่า เหมาะกับข้อสอบประเภทใด วิดีทัศน์เรื่องนี้ ผู้สอบคิดว่า PTE เหมาะกับตนเองมากกว่า IELTS ลองศึกษาจากวิดีทัศน์ว่า เพราะเหตุใด

 

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top