นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561

Education New Zealand และ สถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (2018) ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น.

ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ มีสถาบันที่เข้าร่วมงานจำนวน 48 แห่ง เพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องที่ตั้งของสถาบันตามเมืองต่างๆในนิวซีแลนด์ โปรดดูที่ตั้งของเมืองสำคัญๆจากแผนที่ประกอบ https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/live-work/explore-nz/

หรือแผนที่แสดงชื่อเรียกตามภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์

รายชื่อ 48 สถาบันแบ่งแยกตามประเภทของสถาบันได้ดังนี้ คือ

A. โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 33 แห่ง ได้แก่

 1. ACG Education โรงเรียนในเครือ ACG มีทั้งหมด 7 แห่ง https://www.acgedu.com/our-offerings/acg-schools/schools-list/ และมีวิทยาลัยทางวิชาชีพที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆอีก 13 แห่ง https://www.acgedu.com/our-offerings/new-education-group/
 2. Albany Junior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียน Year 7-Year10 โรงเรียนเป็นสมาชิกของกลุ่ม Happy school เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ  http://www.ajhs.school.nz/index.html
 3. Auckland Girls’ Grammar School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียนเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 – Year13 นักเรียนต่างชาติพักกับ homestay เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ http://www.aggs.school.nz/international
 4. Auckland Grammar School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียนชายล้วน มีทั้งอยู่ประจำและไปกลับ มี 2 หลักสูตรให้เลือกคือ NCEA ของประเทศนิวซีแลนด์ และ Cambridge International Exams(CIE) : https://www.ags.school.nz/at-grammar/international-students/
 5. Bayfield High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมืิอง Dunedin รับนักเรียนระดับ Year 9- Year 13  นักเรียนต่างชาติจะพักอยู่อยู่กับ homestay เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ  http://www.bayfield-high.school.nz/international
 6. Botany Downs Secondary College ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland ด้านตะวันออกของเมือง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนประมาณ 1,900 คน รับนักเรียนระดับ Year 9-Year 13 มีหลักสูตรเดียวคือ NCEA นักเรียนต่างชาติจะพักอยู่กับ homestay  เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ http://www.bdsc.school.nz/our-college/
 7. Cambridge High School ตั้งอยู่ที่เมือง Cambridge รับนักเรียนคั้งแต่ Year 7-Year 13 นักเรียนจะพักอยู่กับ homestay เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ  https://www.internationalstudents.school.nz/
 8. Columba College ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin รับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – Year 13 เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ  https://www.columbacollege.school.nz/international/welcome/
 9. John McGlashan College ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin รับนักเรียนชั้น Year 7- Year 13 มีทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ  มีสอนทั้งหลักสูตร NCEA และ IB เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.mcglashan.school.nz/
 10. Kaikorai Valley College ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนชั้น Year 7-Year 13 เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.kvcollege.co.nz/international/
 11. Middleton Grange School ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch รับนักเรียนตั้งแต่ Year 1- Year13  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.middleton.school.nz/mgs/international-enrolment/
 12. Mountainview High School ตั้งอยู่ที่เมือง Timaru เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9-Year13 เว็บไซต์ของโรงเรียน คือ http://www.mountainview.school.nz/international/#enrol
 13. Napier Boys’ High School ตั้งอยู่ที่เมือง Napier เป็นโรงเรียนชายล้วน เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.nbhs.school.nz/international/
 14. Nelson College ตั้งอยู่ที่เมือง Nelson เป็นโรงเรียนชายล้วน  รับนักเรียน Year 9-Year 13 มีทั้งอยู่ประจำที่โรงเรียนหรือพักกับ Homestay  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.nelsoncollege.school.nz/international-students/
 15. Nelson College for Girls ตั้งอยู่ที่เมือง Nelson เป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียน Year 9- Year 13 มีทั้งอยู่ประจำในโรงเรียนกับพักอยู่กับ Homestay เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.ncg.school.nz/studying-at-ncg
 16. Northcross Intermediate School  ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียน Year 7- Year 8 แต่รับปริมาณไม่มากนัก นักเรียนพักอยู่กับ Homestay  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.northcross.school.nz/international/study-at-northcross/
 17. Ormiston Senior College  เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียน Year 11- Year 13 เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.ormiston.school.nz/international-students/welcome
 18. Otago Girls’ High School  เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Otago นักเรียนพักอยู่กับ Homestay เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.otagogirls.school.nz/international/thai-students
 19. Pakuranga College  เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมือง Pakuranga ชานเมือง Auckland เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.pakuranga.school.nz/international/
 20. Rangitoto College  ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland มีทั้งหลักสูตร NCEA และหลักสูตร IB ให้นักเรียนเลือก  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.rangitoto.school.nz/international
 21. Sacred Heart Girls’ College Hamilton  เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton รับนักเรียน Year 9-Year 13  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://shgcham.school.nz/international/
 22. St John’s College (Hamilton)  เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton รับนักเรียน Year 9-Year 13 เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.stjohns-hamilton.school.nz/International
 23. St. Andrew’s College  เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ Year 1- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.stac.school.nz/international-students/
 24. Tauranga Boys’ College  เป็นโรงเรียนชายล้วน รับนักเรียน Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง  Tauranga เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.tbc.school.nz/international
 25. Tauranga Girls’ College  เป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียน Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Tauranga เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.tgc.school.nz/international/international-directors-welcome
 26. Timaru Boys’ High School  เป็นโรงเรียนชายล้วน รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Timaru เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://timaruboys.school.nz/international/international-overview/
 27. Timaru Girls’ High School  เป้นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9- Year 13 ตั้งยู่ที่เมือง Timaru  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.timarugirls.school.nz/international
 28. Waimea College  เป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Nelson เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://waimea.school.nz/international/
 29. Wainuiomata High School  เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียน Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Wainuiomata เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.wainuiomatahigh.school.nz/international
 30. Wellington College  เป็นโรงเรียนชายล้วน รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.wellington-college.school.nz/international
 31. Wellington Private Education Network  ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เว็บไซต์ขององค์กรคือ https://www.wpen.school.nz/#three-schools เป็นหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนอยู่  3 โรงเรียนคือ                                                                                                                *****Samuel Marsden School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน  รับนักเรียน Year 7- year 13เว็บไซต์โรงเรียน คือ https://www.marsden.school.nz/                             *****Scotts College เป็นโรงเรียนชายล้วน รับนักเรียน Year 7-Year 13 เว็บไซต์โรงเรียนคือ   http://www.scotscollege                                                                         *****Chilton Saint  James School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับนักเรียน Year 7- year 13 เว็บไซต์โรงเรียน คือ https://www.chilton.school.nz/
 32. Western Springs College เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียน Year 9- Year 13 นักเรียนไม่ต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://westernsprings.school.nz/international-enrolment/
 33. Westlake Boys’ High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9- Year 13 ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.westlake.school.nz/international/

ฺB. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 1. Ara Institute of Canterbury ตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch และ Timaru มีทั้งหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Foundation Programmes และหลักสูตร Mainstreams ต่างๆ http://www.ara.ac.nz/explore-ara/international
 2. Eastern Institute of Technology (EIT) ตั้งอยู่ที่เมือง Hawke’s Bay และเมือง Gisborne เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ https://www.eit.ac.nz/campus/international-students/
 3. Le Cordon Bleu New Zealand Institute ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการทำอาหาร เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.cordonbleu.edu/new-zealand/welcome-to-new-zealand/en
 4. Lincoln University ตั้งอยู่ที่เมือง Canterbury เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ http://www.lincoln.ac.nz/international
 5. Massey University ตั้งอยุ่ที่เมือง Palmerston North เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ http://www.massey.ac.nz/massey/international/international_home.cfm
 6. Otago Polytechnic ตั้งอยู่ที่เมือง Otago เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ https://www.op.ac.nz/international/
 7. The University of Waikato ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.waikato.ac.nz/international/
 8. University of Otago ตั้งอยู่ที่เมือง Otago เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.otago.ac.nz/international/
 9. Victoria University of Wellington ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.victoria.ac.nz/international

ฺC. สถาบันสอนภาษา มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 1. CCEL College of English มีที่เมือง Auckland และเมือง Christchurch เว็บไซต์ของโรงเรียนภาษาคือ https://www.ccel.co.nz/
 2. The Campbell Institute  มีที่ Auckland และ Wellington เว็บไซต์ของโรงเรียนภาษาคือ http://campbell.ac.nz/
 3. Dominion English School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เว็บไซต์ของโรงเรียนภาษาคือ http://www.dominion.school.nz/?doing_wp_cron=1535008809.0577809810638427734375
 4. Kaplan International English เป็นโรงเรียนสอนภาษาตั้งอยู่ที่เมือง Auckland เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ https://www.kaplaninternational.com/new-zealand/auckland/english-school-auckland
 5. The University of Auckland English Language Academy University of Auckland มีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษทั้งที่เป็น General English, Academic English และ Pathway Programmes, Group Programmes, Teacher Training และ Test Preparation Courses เว็บไซต์ของสถาบันคือ https://www.ela.auckland.ac.nz/
 6. Unique New Zealand ตั้งอยู่ที่เมือง Browns Bay ชานเมือง Auckland เว็บไซต์ของสถาบันคืิอ https://www.unique.ac.nz/ มีทั้ง Adult Courses และ Teen Courses แต่ละประเภทก็มีแบ่งแยกย่อยตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน https://www.unique.ac.nz/courses/

D. หน่วยงานพิเศษ  1 แห่งคือ

 1. The Schools International Education Business Association (SIEBA) มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งการอบรมให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ผู้ปกครองที่สนใจเลือกโรงเรียนให้ลูกเอง ยังจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนี้ในการค้นหาชื่อโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมปลายในเขตต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย หน่วยงานนี้ยังสนับสนุนเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ และคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานานาชาติ SIEBA ยังเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังหน่วยงานสำคัญๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์, NZQA, Immigration New Zealand ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานานาชาติตามโรงเรียนต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ เว็บไซต์ของหน่วยงานนี้คือ https://www.sieba.nz/

ผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/nzfair#module-2196 หลังจากลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าสำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับโค้ด QR เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียนหน้างานอีก เพียงใช้โค้ด QR สแกนที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงานได้เลย อำนวยความสะดวกให้ท่านเดินตรงไปพบปะพูดคุยกับผู้แทนสถาบันได้เร็วขึ้น

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top