งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561

งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศของ CIS-EARCOS วันที่ 22 กันยายน 2561

หลายคนอาจไม่เคยไม่เคยได้ยินขื่องานนิทรรศการ CIS-EARCOS มาก่อน งานนิทรรศการ CIS_EARCOS ประจำปี  2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้วโดย Council of International Schools (CIS) ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,300 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 738 แห่ง และเป็นวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอีก 583 แห่ง ในจำนวน 116 ประเทศ CIS คืออะไร

CIS หรือ Council of International Schools เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรและมีนโยบายต้องการให้เกิดชุมชนการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูง CIS จึงเป็นการรวมตัวของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปถึงมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ที่ต้องการจัดให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพลเมืองโลก (Global Citizen)ได้

วัตถุประสงค์ของ CIS คือ

 1. ให้บริการด้านต่างๆที่จะเอื้อให้บรรดาสมาชิกสามารถจัดหาหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมให้กับสถาบันของตนเอง
 2. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของบรรดาสมาชิก
 3. จัดให้มีการประชุมเพื่ออภิปรายงานด้านวิชาการให้กับนักการศึกษาและสมาชิกของ CIS
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่มีวัตถุประสงค์แบบเดัยวกับ CIS

เรารู้จักคำว่า CIS กันแล้วคืออะไร ต่อไปคำว่า EARCOS เป็นตัวย่อของ East Asia Regional รวมกับตัวย่อของ COS คือ Council of International Schools ความหมายของ CIS-EARCOS คือ หน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเซียตะวันออกให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น สมาชิก EARCOS ที่เป็นโรงเรียนนานาชาติมีประมาณ165 แห่ง มักจะจัดให้มีงานประชุมและสัมมนาแก่บรรดาครูโรงเรียนนานาชาติที่เป็นสมาชิกของ CIS-EARCOS นาน 2 วันทุกปี https://www.earcos.org/

งานสัมมนาและอภิปรายของ CIS-EARCOS ครั้งที่ 4 ในปี 2561 จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ที่ 22 กันยายน ที่โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพมหานคร  โดยผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจจะพูดคุยกับตัวแทนสถาบันชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา และประเทศอื่นๆในยุโรป รวมทั้งประเทศชั้นนำในเอเซียได้เฉพาะวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ระหว่างเวลา 16.30 น. – 18.30 น.

ตารางการจัดงาน https://www.cois.org/page.cfm?p=4160

วันแรก ของงานจะเป็นงานสัมมนาในหมู่สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ CIS นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนาไม่ได้

วันที่สอง ตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไปจะเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าพบตัวแทนสถาบันที่มาเข้าร่วมงานในวันนั้น

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มมหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียน

A.  กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานมีจำนวน 180 แห่ง https://www.cois.org/page.cfm?p=4403

School/Institution Name                                            Country

 1. Agnes Scott College                                                   United States
 2. Albion College                                                             United States
 3. American University                                                   United States
 4. Arts University Bournemouth                                   United Kingdom
 5. Augsburg University                                                  United States
 6. Babson College                                                           United States
 7. Bentley University                                                       United States
 8. Bocconi University                                                       Italy
 9. Boston College                                                            United States
 10. Boston University                                                       United States
 11. Brandeis University                                                    United States
 12. Brown University                                                        United States
 13. California Lutheran University                                   United States
 14. Carleton University                                                    Canada
 15. Case Western Reserve University                           United States
 16. Centre College                                                           United States
 17. Charleston Southern University                              United States
 18. City University of Hong Kong                                  Hong Kong
 19. Colby College                                                            United States
 20. Colby-Sawyer College                                              United States
 21. Colgate University                                                    United States
 22. Columbia College Chicago                                      United States
 23. Concordia University                                               Canada
 24. Dalhousie University                                                Canada
 25. Dartmouth College                                                   United States
 26. Durham University                                                   United Kingdom
 27. École hôtelière de Lausanne                                    Switzerland
 28. Elon University                                                          United States
 29. Embry-Riddle Aeronautical University                   United States
 30. Emerson College                                                       United States
 31. Emily Carr University of Art & Design                    Canada
 32. Emory University                                                      United States
 33. Erasmus University College, Erasmus University Rotterdam Netherlands
 34. ESCP Europe Business School                               Germany
 35. Foothill and De Anza Colleges                               United States
 36. Fordham University                                                 United States
 37. Franklin University Switzerland                             Switzerland
 38. Gettysburg College                                                 United States
 39. Glion Institute of Higher Education                       Switzerland
 40. Goldsmiths, University of London                          United Kingdom
 41. Hamilton College                                                      United States
 42. Heriot-Watt University                                             United Kingdom
 43. Hobart and William Smith Colleges                       United States
 44. Hong Kong Baptist University                                Hong Kong
 45. IE University                                                              Spain
 46. Indiana University                                                    United States
 47. Iowa State University                                              United States
 48. Ithaca College                                                          United States
 49. Jacobs University Bremen                                      Germany
 50. Karlsruhe Institute of Technology – Carl Benz School of Engineering                                                              Germany
 51. Knox College                                                            United States
 52. La Trobe University                                                 Australia
 53. Lake Forest College                                                United States
 54. Leeds Arts University                                            United Kingdom
 55. Leiden University College                                     Netherlands
 56. Les Roches Global Hospitality Education           Switzerland
 57. Lingnan University                                                Hong Kong
 58. Loyola Marymount University                             United States
 59. Luther College                                                      United States
 60. Maryland Institute College of Art                      United States
 61. McGill University                                                 Canada
 62. Miami University                                                 United States
 63. Michigan State University                                 United States
 64. MODUL University                                             Vienna Austria
 65. Mount Allison University                                  Canada
 66. Muhlenberg College                                          United States
 67. Nagoya University                                            Japan
 68. New York University                                        United States
 69. Northeastern University                                  United States
 70. Northwestern University in Qatar                  Qatar
 71. Norwich University of the Arts                       United Kingdom
 72. Oklahoma State University                              United States
 73. Otis College of Art and Design                       United States
 74. Pepperdine University                                      United States
 75. Purdue University                                             United States
 76. Queen Mary University of London                 United Kingdom
 77. Queen’s University                                           Canada
 78. Ravensbourne                                                  United Kingdom
 79. Regent’s University London                           United Kingdom
 80. Rochester Institute of Technology                 United States
 81. Rollins College                                                 United States
 82. Rotterdam School of Management, Erasmus University   Netherlands
 83. Rotterdam University of Applied Sciences   Netherlands
 84. Rutgers, The State University of New Jersey United States
 85. Ryerson University                                           Canada
 86. Sacred Heart University                                   United States
 87. Saint Mary’s College                                         United States
 88. Saint Mary’s University                                     Canada
 89. San Jose State University                                 United States
 90. Santa Clara University                                      United States
 91. Sarah Lawrence College                                  United States
 92. Savannah College of Art and Design             United States
 93. Singapore Management University                Singapore
 94. St Olaf College                                                  United States
 95. St. Norbert College                                           United States
 96. Staffordshire University                                   United Kingdom
 97. State University of New York at Albany         United States
 98. State University of New York at Buffalo        United States
 99. Stony Brook University                                   United States
 100. Suffolk University                                            United States
 101. Susquehanna University                                United States
 102. Syracuse University                                        United States
 103. Temple University, Japan Campus                 Japan
 104. Texas Christian University                              United States
 105. The American University of Paris                   France
 106. The Chinese University of Hong Kong           Hong Kong
 107. The Education University of Hong Kong        Hong Kong
 108. The Hong Kong Polytechnic University          Hong Kong
 109. The Hong Kong University of Science and Technology      Hong Kong
 110. The New School                                                United States
 111. The Ohio State University                                United States
 112. The Pennsylvania State University                  United States
 113. The University of Akron                                    United States
 114. The University of British Columbia                  Canada
 115. The University of Dundee                                 United Kingdom
 116. The University of Edinburgh                            United Kingdom
 117. The University of Hong Kong                          Hong Kong
 118. The University of Manchester                         United Kingdom
 119. The University of Sydney                                Australia
 120. The University of Tampa                                 United States
 121. The University of Tulsa                                   United States
 122. Trinity College Dublin, The University of Dublin      Ireland
 123. Tufts University                                               United States
 124. Tulane University                                            United States
 125. University College Cork                                  Ireland
 126. University College Dublin                               Ireland
 127. University College London                             United Kingdom
 128. University College Roosevelt                         Netherlands
 129. University College Utrecht                             Netherlands
 130. University of Birmingham                              United Kingdom
 131. University of Bristol                                        United Kingdom
 132. University of California, Berkeley                  United States
 133. University of California, Davis                       United States
 134. University of California, Irvine                       United States
 135. University of California, Los Angeles           United States
 136. University of California, Santa Barbara        United States
 137. University of California, Santa Cruz             United States
 138. University of Cincinnati                                 United States
 139. University of Colorado Boulder                    United States
 140. University of Connecticut                              United States
 141. University of Delaware                                  United States
 142. University of East Anglia                              United Kingdom
 143. University of Exeter                                      United Kingdom
 144. University of Florida                                     United States
 145. University of Glasgow                                 United Kingdom
 146. University of Iowa                                        United States
 147. University of Johannesburg                       South Africa
 148. University of Kent                                       United Kingdom
 149. University of Limerick                                Ireland
 150. University of Massachusetts Amherst      United States
 151. University of Melbourne                            Australia
 152. University of Miami                                    United States
 153. University of Minnesota – Twin Cities      United States
 154. University of Missouri                                United States
 155. University of New Brunswick                   Canada
 156. University of New England                       United States
 157. University of Notre Dame                         United States
 158. University of Nottingham                         United Kingdom
 159. University of Nottingham Ningbo           China
 160. University of Oregon                                 United States
 161. University of Oxford                                  United Kingdom
 162. University of Pennsylvania                        United States
 163. University of Rochester                             United States
 164. University of San Diego                             United States
 165. University of San Francisco                       United States
 166. University of Southern California              United States
 167. University of St Andrews                          United Kingdom
 168. University of Toronto                                 Canada
 169. University of Vermont                               United States
 170. University of Virginia                                 United States
 171. University of Washington (Seattle Campus) United States
 172. University of Westminster                         United Kingdom
 173. Washington University in St. Louis           United States
 174. Webster University Thailand                     Thailand
 175. WHU – Otto Beisheim School of Management      Germany
 176. Woosong University                                    South Korea
 177. Worcester Polytechnic Institute                  United States
 178. Yale-NUS College                                         Singapore
 179. Yamanashi Gakuin University: International College of Liberal Arts Japan
 180. York University                                               Canada

B. กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ที่มาร่วมงานมีจำนวน  182 แห่ง https://www.cois.org/page.cfm?p=4403

School/Institution Name                                        Country

 1. Abu Dhabi International School                           United Arab Emirates
 2. Aditya Birla World Academy                                India
 3. Aga Khan Academy, Hyderabad                          India
 4. American International School of Dhaka             Bangladesh
 5. American International School of Guangzhou    China
 6. American International School Vietnam               Viet Nam
 7. American Pacific International School                  Thailand
 8. American School in Taichung                                Taiwan
 9. American School of Dubai                                       United Arab Emirates
 10. Asia Pacific International School                             South Korea
 11. Australian International School                                Viet Nam
 12. Ayeyarwaddy International School                          Myanmar
 13. Balboa School                                                            United States
 14. Bali Island School                                                       Indonesia
 15. Bandung Independent School                                   Indonesia
 16. Bangkok International Prep and Secondary School    Thailand
 17. Bangkok Patana School                                             Thailand
 18. Bard Early College at Houde Academy                     China
 19. BASIS International Parklane Harbour                      China
 20. BASIS International School Guangzhou                   China
 21. Beijing City International School                               China
 22. Berkeley International School                                    Thailand
 23. Branksome Hall Asia                                                  South Korea
 24. Brent International School Manila                             Philippines
 25. Brent International School Subic                              Philippines
 26. British Columbia International School Bangkok      Thailand
 27. British International School Hanoi                            Viet Nam
 28. British International School, Ho Chi Minh City       Viet Nam
 29. British International School, Phuket                        Thailand
 30. British School Jakarta                                                Indonesia
 31. Bromsgrove International School                            Thailand
 32. Busan Foreign School                                              South Korea
 33. Busan International Foreign School                      South Korea
 34. Canadian Academy                                                 Japan
 35. Canadian International School                              Singapore
 36. Canadian International School Bangalore            India
 37. Canadian International School of Hong Kong Ltd      Hong Kong
 38. Canggu Community School                                   Indonesia
 39. Cebu International School                                     Philippines
 40. Chadwick International                                         South Korea
 41. Chatsworth International School                         Singapore
 42. Chengdu Shude High School                              China
 43. Chiang Mai International School                        Thailand
 44. Chiang Rai International Christian School        Thailand
 45. Chinese International School                             Hong Kong
 46. CIA FIRST International School                        Cambodia
 47. Concordia International School                        China
 48. Concordia International School Hanoi            Viet Nam
 49. Concordian International School                     Thailand
 50. Creative Secondary School                             Hong Kong
 51. Dalat International School                              Malaysia
 52. Dalian No. 24 High School                             China
 53. Dover Court International School                 Singapore
 54. Dulwich College Beijing                                China
 55. Dulwich College Management Asia Pacific Pte Ltd      Singapore
 56. Dulwich College Shanghai Pudong            China
 57. Dulwich College Yangon                             Myanmar
 58. Dulwich International High School Suzhou    China
 59. Dwight School Seoul                                 South Korea
 60. Dyatmika School                                         Indonesia
 61. French International School of Hon Kong    Hong Kong
 62. Garden International School                      Malaysia
 63. Garden International School, Eastern Seaboard, Ban Chang         Thailand
 64. GEMS World Academy (Singapore)          Singapore
 65. Green School                                                Indonesia
 66. Hangzhou Foreign Languages School      China
 67. Hangzhou Yungu School                            China
 68. Harrow International School Bangkok      Thailand
 69. High School Affiliated to Shanghai Jiao Tong University      China
 70. High School Attached to Northeast Normal University      China
 71. Hong Kong Academy                                 Hong Kong
 72. Hong Kong International School              Hong Kong
 73. Hsinchu International School                   Taiwan
 74. Indus International School, Hyderab       India
 75. International Bilingual School at Tainan Science Park      Taiwan
 76. International Community School            Thailand
 77. International Community School (Singapore)      Singapore
 78. International School Bangkok                Thailand
 79. International School Brunei                    Brunei
 80. International School Eastern Seaboard         Thailand
 81. International School Ho Chi Minh City          Viet Nam
 82. International School Manila                    Philippines
 83. International School of Beijing              China
 84. International School of Kuala Lumpur   Malaysia
 85. International School of Myanmar           Myanmar
 86. International School of Nanshan Shenzhen   China
 87. International School of Phnom Penh             Cambodia
 88. International School of Tianjin                 China
 89. International School of Vietnam (ISV)     Viet Nam
 90. International School Suva                        Fiji
 91. I-Shou International School                    Taiwan
 92. ISS International School       Singapore
 93. Jakarta Intercultural School Indonesia
 94. Kang Chiao International School – East China      China
 95. Kang Chiao International School – Taipei Campus      Taiwan
 96. Kaohsiung American School              Taiwan
 97. KIS International School       Thailand
 98. Kodaikanal International School       India
 99. Kolej Tuanku Ja’afar             Malaysia
 100. Korea International School  South Korea
 101. Korea International School Jeju        South Korea
 102. Korea Kent Foreign School  South Korea
 103. Lanna International School Thailand             Thailand
 104. Léman International School Chengdu            China
 105. Liger Leadership Academy   Cambodia
 106. Linhai Foreign Language School        China
 107. Marist Brothers International School             Japan
 108. Marlborough College Malaysia         Malaysia
 109. Mont’ Kiara International School      Malaysia
 110. Nanjing Foreign Language School     China
 111. Nanjing International School             China
 112. Nansha College Preparatory Academy          China
 113. Nexus International School Malaysia
 114. Ningbo Xiaoshi High School China
 115. NIST International School    Thailand
 116. Nord Anglia International School Shanghai Pudong      China
 117. North London Collegiate School Jeju             South Korea
 118. Northbridge International School Cambodia      Cambodia
 119. Oasis International School – Kuala Lumpur    Malaysia
 120. Oberoi International School              India
 121. Osaka International School  Japan
 122. Pathways World School Aravalli       India
 123. Prem Tinsulanonda International School      Thailand
 124. RDFZ Xishan School China
 125. Renaissance International School Saigon      Viet Nam
 126. Ruamrudee International School      Thailand
 127. Saigon South International School   Viet Nam
 128. Saint Joseph’s Institution International         Singapore
 129. Saint Maur International School       Japan
 130. Scholastica Senior Campus Uttara   Bangladesh
 131. Seoul Foreign School            South Korea
 132. Shanghai American School  China
 133. Shanghai High School International Division China
 134. Shanghai Qibao Dwight High School              China
 135. Shanghai Singapore International School      China
 136. Shanghai United International School – Pudong Campus      China
 137. Shenzhen College of International Education      China
 138. Shrewsbury International School     Thailand
 139. Singapore American School Singapore
 140. Singapore International School (Hong Kong)      Hong Kong
 141. St. Andrews International School, Green Valley, Thailand     Thailand
 142. St. Andrews International School     Thailand
 143. St. Mary’s International School         Japan
 144. Surabaya Intercultural School           Indonesia
 145. Suzhou Experimental High School AP Center      China
 146. Suzhou Singapore International School         China
 147. Taipei American School        Taiwan
 148. Taipei European School       Taiwan
 149. Tanglin Trust School             Singapore
 150. Thai-Chinese International School    Thailand
 151. The Alice Smith School         Malaysia
 152. The American School in Japan          Japan
 153. The American School of Bangkok     Thailand
 154. The Australian International School, Singapore      Singapore
 155. The British International School Shanghai, Puxi      China
 156. The IGB International School            Malaysia
 157. The International School of Macao  Macau
 158. The International School Yangon      Myanmar
 159. Tianjin Foreign Languages School     China
 160. United Nations International School of Hanoi      Viet Nam
 161. United World College of South East Asia (Dover Campus)     Singapore
 162. United World College of South East Asia (East Campus)      Singapore
 163. United World College Thailand         Thailand
 164. Utahloy International School Guangzhou      China
 165. UWC ISAK Japan      Japan
 166. Vanke Meisha Academy       China
 167. Victoria Shanghai Academy Hong Kong
 168. Vientiane International School         Lao People’s Democratic Republic
 169. Wellington College International Shanghai   China
 170. Wellington College International Tianjin       China
 171. Western Academy of Beijing             China
 172. Wuxi No.1 High School         China
 173. Xiamen International School             China
 174. Yangon Academy    Myanmar
 175. Yangon International School             Myanmar
 176. Yew Chung International School of Chongqing      China
 177. Yew Chung International School of Hong Kong      Hong Kong
 178. Yew Chung International School of Shanghai      China
 179. Yew Wah International Education School     China
 180. YK Pao School          China
 181. Yokohama International School        Japan
 182. Zhangjiagang Ivy Experimental High School  China

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top