มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา

มารู้จัก Jesuit University ในสหรัฐอเมริกา

Jesuit University หรือ มหาวิทยาลัยเยสุอิต คือ มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งและดำเนินการบริหารจัดการโดยนักบวชนิกายเยสุอิต นักบวชนิกายเยสุอิตถือเป็นสมาชิกของ Society of Jesus ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิกายในโรมันคาทอลิก ผู้ก่อตั้งนิกายเยสุอิตเป็นชาวสเปนชื่อ นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยล่า ( St. Ignatius of Loyola)

Jesuit University ถือเป็นส่วนหนึ่งของ The Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU) ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยจำนวน 28 แห่ง และโรงเรียนสอนธรรมะ              (Seminaries) อีก 2 แห่งในสหรัฐอเมริกา แต่ถ้านับจำนวนมหาวิทยาลัยเยสุอิตทั่วโลกจะมีจำนวน 190 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 380 แห่ง กล่าวได้ว่า วิทยาลัยเยสุอิตทุกแห่งนับเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยคาทอลิก แต่วิทยาลัยคาทอลิกทั้งหมดไม่ใช่วิทยาลัยของนิกายเยสุอิตทุกแห่ง https://blog.prepscholar.com/list-of-jesuit-colleges มหาวิทยาลัยเยสุอิตในสหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหมด และยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทุกความเชื่อ

หลักการของทุกมหาวิทยาลัยเยสุอิต คือ เน้นวิชาด้านศิลปศาสตร์ อาทิ เช่น วรรณคดี ภาษา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ตรรกวิทยา การพูด เลข ดนตรี ดาราศาสตร์ รวมถึงเน้นคุณภาพการสอน การคิดเชิงวิพากษณ์ ( critical thinking) และมาตราฐานทางวิชาการที่เข้มข้น ตลอดจนหลักการความเป็นผู้นำทางจริยธรรมและบริการชุมชน ดังจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเยสุอิตจะมีการเรียนการสอนที่ติดอันดับดีๆ

รายชื่อมหาวิทยาลัยเยสุอิต ( Jesuit University ) ในสหรัฐอเมริกาทั้ง 28 แห่ง คือ

 1. Boston College ตั้งอยู่ที่เมือง Chestnut Hills รัฐ Massachusetts ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1863 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.bc.edu/
 2. Canisius College ตั้งอยู่ที่เมือง Buffalo รัฐ New York ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1870 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.canisius.edu/ มีชื่อเสียงด้านวิชาบริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ และกฎมาย
 3. College of the Holy Cross ตั้งอยู่ที่เมือง Worcester รัฐ  Massachusetts ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1843 เป็นวิทยาลัยแคทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในเขต New England เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.holycross.edu/ ความเป็นเลิศของวิทยาลัยมีหลายด้าน
 4. Creighton University ตั้งอยู่ที่เมือง Omaha รัฐ Nebraska ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1878 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.creighton.edu/

 5. Fairfield University  ตั้งอยู่ที่เมือง Fairfield รัฐ  Connecticut ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1942 เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ https://www.fairfield.edu/
 6. Fordham University ตั้งอยู่ที่เมือง New York City รัฐ New York ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1841 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.fordham.edu/
 7. Georgetown University ตั้งอยู่ที่เมือง Washington DC  รัฐ District of Columbia ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1789 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.georgetown.edu/
 8. Gonzaga University ตั้งอยู่ที่เมือง Spokane รัฐ  Washington ก่แตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1887 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.gonzaga.edu/
 9. John Carroll University ตั้งอยู่ที่เมือง University Heights รัฐ Ohio  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1886  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ http://sites.jcu.edu
 10. Le Moyne College ตั้งอยู่ที่เมือง Syracuse  รัฐ New York ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1946 เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ https://www.lemoyne.edu/
 11. Loyola Marymount University ตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles รัฐ  California  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1917 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ  https://www.lmu.edu/
 12. Loyola University Chicago ตั้งอยู่ที่เมือง Chicago รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1911 เว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ https://www.luc.edu/  เว็บไซต์  Best Catholic College: https://www.niche.com/colleges/search/best-catholic-colleges/
 13. Loyola University Maryland ตั้งอยู่ที่เมือง Timonium รัฐ  Maryland ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1852 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.loyola.edu/
 14. Loyola University New Orleans ตั้งอยู่ที่เมือง New Orleans  รัฐ Louisiana ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1904  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ http://www.loyno.edu/
 15. Marquette University ตั้งอยู่ที่เมือง Milwaukee รัฐ  Wisconsin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.  1881 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ http://marquette.edu/
 16. Regis University ตั้งอยู่ที่เมือง Denver รัฐ  Colorado ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1877 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.regis.edu/
 17. Rockhurst University ตั้งอยู่ที่เมือง Kansas City  รัฐ Missouri ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.  1910 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://ww2.rockhurst.edu/
 18. Saint Joseph’s University ตั้งอยู่ที่เมือง Philadelphia รัฐ  Pennsylvania ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1851 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.sju.edu/
 19. Saint Louis University ตั้งอยู่ที่เมือง Saint Louis รัฐ  Missouri ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1818 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ https://www.slu.edu/
 20. Saint Peter’s University ตั้งอยู่ที่เมือง Jersey City รัฐ  New Jersey ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1872 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.saintpeters.edu/
 21. Santa Clara University ตั้งอยู่ที่เมือง Santa Clara  รัฐ Californiaก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1851  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.scu.edu/
 22. Seattle University ตั้งอยู่ที่เมือง Seattle  รัฐ Washington ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1891 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ https://www.seattleu.edu/
 23. Spring Hill College ตั้งอยู่ที่เมือง Mobile  รัฐ Alabama ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1830 เว็บไซต์ของวิทยาลัย คือ http://www.shc.edu/
 24. University of Detroit Mercy ตั้งอยู่ที่เมือง Detroit รัฐ  Michigan ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1877 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.udmercy.edu
 25. University of San Francisco ตั้งอยู่ที่เมือง San Francisco รัฐ  California  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1855 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.usfca.edu/
 26. University of Scranton ตั้งอยู่ที่เมือง Scranton รัฐ  Pennsylvania ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1888 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ http://www.scranton.edu/
 27. Wheeling Jesuit University ตั้งอยู่ที่เมือง Wheeling  รัฐ West Virginia ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1954 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ http://www.wju.edu/
 28. Xavier University ตั้งอยู่ที่เมือง Cincinnati  รัฐ Ohio ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1831 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ https://www.xavier.edu/

ในจำนวน 28 แห่งนี้  US News Rankings 2019 ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดอยู่ในอันดับ Top 100 ของ National University :  https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities  ได้แก่

 1. Georgetown University ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  ติดอันดับที่ 22 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ( National University)
 2. ฺBoston college ติดอันดับที่ 38
 3. Fordham University ติดอันดับที่ 70
 4. Loyola University Chicago ติดอันดับที่ 89
 5. University of San Francisco ติดอันดับที่ 96
 6. Saint Louis University ติดอันดับที่ 106

 

 

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top