งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561

งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561

สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา (The Association of Boarding schools- TABS) ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐ North Carolina และสำนักงานทูตพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา( US Commercial Services ) ในกรุงเทพ จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2561 ที่โรงแรมแอทธินี ถนนวิทยุ ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมงานมีทั้งหมด 15 แห่งได้แก่

 1. Admiral Farragut Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งปีค.ศ. 1933 อยู่ที่เมือง St.Petersburg รัฐ Florida รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Grade 8 – Grade 12 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน Grade 11 แนะนำให้มีผลคะแนนสอบ TOEFL 70 คะแนน หรือ TOEFL Junior 750 หรือ IELTS 5 : https://farragut.org/admissions/admissions-process/boarding-admissions/
 2. Cardigan Mountain School เป็น Junior Boarding School สำหรับนักเรียนชาย ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1945 ในเมือง Canaan รัฐ New Hampshire รับนักเรียนตั้งแต่ Grade 6-Grade 9 เว็บไซต์โรงเรียนคือ https://www.cardigan.org/admissions/ApplicationProcess
 3. Darrow School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1932 ตั้งอยู่ที่เมือง New Lebanon ในรัฐ New York รับนักเรียนขั้น Grade 9 – Grade 12 และ PG นักเรียนต้องมีคะแนนสอบ TOEFL หรือ TOEFL Junior ยื่นสมัครเรียน https://www.darrowschool.org/Admissions/International-Students
 4. Houghton Academy ตั้งอยู่ที่เมือง Houghton รัฐ New York ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1883 รับนักเรียนตะเงแต่ขั้น Grade 7-Grade 12 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าขั้น Grade 11-Grade 12 ต้องมีผลสอบ TOEFL, TOEFL Junior หรือ SSAT ประกอบด้วย http://www.houghtonacademy.org/site/assets/files/1145/boarding_application_checklist-1.pdf
 5. Iolani School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง Honolulu รัฐ Hawaii ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1863 รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Grade 9- Grade11 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถอ่านคำถามคำตอบของโรงเรียนก่อนล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในการซักถามตัวแทนโรงเรียนได้ https://www.iolani.org/uploaded/PDF/Boarding_Admission_FAQ.pdf
 6. Missouri Military Academy เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1889 ในเมือง Mexico รัฐ Missouri นักเรียนต่างชาติควรมีผลสอบ TOEFL, TOEFL Junior, SLEP หรือ IELTS: https://www.missourimilitaryacademy.org/apps/pages/international-students
 7. North Country School ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1938 เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ Junior Boarding School คือรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 4-Grade 9 ตั้งอยู่ที่เมือง Lake Placid ในรัฐ New York : https://www.northcountryschool.org/admissions/international-applicants
 8. Oregon Episcopal School เป็นโรงเรียนสหศึกษาในเมือง Portland รัฐ Oregon ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1869 รับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 : https://www.oes.edu/admissions/application-process
 9. St. Andrews-Sewanee เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1981 อยู่ที่เมือง Sewanee รัฐTennessee นักเรียนต่างชาติควรมีผลสอบ TOEFL, TOEFL Junior : https://www.sasweb.org/page.cfm?p=573
 10. The Athenian School  เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1965 อยู่ที่เมือง Danville รัฐ California รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Grade 9-Grade 12 https://www.athenian.org/Page/Admission/Applying-to-Athenian#international
 11. The Brook Hill School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1997 อยู่ที่เมือง Bullard ในรัฐ Texas รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน Grade 8-Grade 12 https://www.brookhill.org/boarding/
 12. The Hockaday School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1913 ที่เมือง Dallas รัฐ Texas รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน Grade 8 – Grade 11 https://www.hockaday.org/page/admission/applying/boarding
 13. The Masters School ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1877 ตั้งอยู่ที่เมือง Dobbs Ferry รัฐ New York รับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Grade 5- grade 11 นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน Grade 9-Grade 11 ต้องยื่นคะแนนสอบ TOEFL ด้วย https://www.mastersny.org/page/admission/application-procedures
 14. The Northwest School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1979 อยู่ที่เมือง Seattle ในรัฐ Washington นักเรียนต่างชาติที่จะเข้าเรียน Grade 9- Grade 12 ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL ด้วย http://northwestschool.org/admissions/international-admissions
 15. UWC China Changshu หรือ United World College China Changsu ก่อตั้งเมื่อปี 2015 โรงเรียนในเครือข่ายของ United World College มีทั้งหมด 17 ประเทศ เว็บไซต์ ของ UWC China Changsu คือ https://www.uwc.org/uwcchangshuchina

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรีที่เว็บไซต์ https://www.eventbrite.com/e/the-association-of-boarding-school-tabs-fair-agent-networking-october-23-2018-tickets-28385319254

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top