งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 11 พฤศจิกายน 2561

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 11 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า สำนักงานก.พ. จะจัดให้มีงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ชั้น 5 พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่เว็ยไซต์ https://www.zipeventapp.com/e/OCSC-International-Education-Expo-2018

มีสถาบันในต่างประเทศที่เข้าร่วมงานตำนวน 281 แห่ง ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของงานคือ https://www.ocscexpo.org/ocsc-institutionlist-2018

ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 15 แห่ง

สาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน 1 แห่ง

ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 1 แห่ง

ประเทศแคนาดา จำนวน 23 แห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 แห่ง

สาธารณรัฐเช็ก จำนวน 1 แห่ง

ผู้แทนหน่วยงานสหภายยุโรปหรือ EU จำนวน 1 แห่ง

สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 11 แห่ง

ประเทศเยอรมนี จำนวน  4  แห่ง

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 แห่ง

ประเทศฮังการี  จำนวน 2 แห่ง

สาธารณรัฐอินเดีย   จำนวน 1 แห่ง

สาธารณรัฐไอร์แลนด์  จำนวน 12  แห่ง

สาธารณรัฐอิตาลี จำนวน  2 แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น จำนวน  10 แห่ง

สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน  7 แห่ง

ประเทศมาเลเซีย จำนวน  2 แห่ง

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำนวน  1 แห่ง

ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน  8 แห่ง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  จำนวน  10 แห่ง

ประเทศโปแลนด์ จำนวน 1 แห่ง

ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 7 แห่ง

ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน 14 แห่ง

สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 3 แห่ง

ประเทศไทย ประกอบด้วยเอเจนซี่แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในไทย รวมกันจำนวน 49 แห่ง

สหราชอาณาจักร จำนวน 76 แห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 49 แห่ง

อนึ่ง หน้าเว็บไซต์ที่ผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศควรศึกษาหรือทำการบ้านก่อนล่วงหน้าเข้าชมงาน คือ หน้าเว็บไซต์ที่ชึ้แจงว่า มีสถาบันในประเทศอะไรบ้างที่มีทุนการศึกษาให้ เพื่อผู้สนใจจะได้เดินไปที่บูธนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่เสียเวลาค้นหา https://www.ocscexpo.org/scholarship-info

Copyright © 2010-2018 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top