วิธีการเลือกโรงเรียนภาษาสอนอังกฤษในต่างประเทศ

วิธีการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

หลัก 8 ประการที่ควรนำมาใช้พิจารณาในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ นอกเหนือจาก ที่ตั้งของโรงเรียน แล้ว เราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ประกอบด้วย ได้แก่

  1. ราคาค่าเล่าเรียน
  2. ที่พักมีประเภทใดให้เลือก เช่น พักอยู่กับ Homestay, อยู่หอพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ที่พักประเภทนี้เหมาะกับนักศึกษาที่โตแล้วและต้องการความเป็นส่วนตัวแบบผู้ใหญ่ หรือที่พักประเภทเช่าหอพักอยู่นอกบริเวณมหาวิทยาลัย ราคาค่าเช่าต่อเดือนเท่าไร เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณงบประมาณที่ทางบ้านจัดเตรียมไว้ให้ http://ip.ce.uci.edu/arrival-housing/
  3. ระยะเวลาเปิดเรียนและปิดเรียนหรือความยาวของหลักสูตรนั่นเอง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ เช่น เทอมละ 5 อาทิตย์, 10 อาทิตย์ ,12 อาทิตย์ หรือมากกว่าที่กล่าวมา ถ้าผู้เรียนต้องการลงทะเบียนเรียนนานเป็นปี จะมีราคาพิเศษหรือไม่ http://www.iei.illinois.edu/future-students/costs-dates.html
  4. เนื้อหาหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร เช่น มี General English, English for Academy Purpose, TOEFL Preparation, GMAT or GRE Preparation, University Preparation Program บางโรงเรียนภาษามี Custom Designed Program เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ไปเรียนเป็นกลุ่ม  http://ip.ce.uci.edu/programs/english-language-programs/
  5. โรงเรียนภาษามีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นกี่ระดับ โรงเรียนภาษาส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึงระดับ Advanced แต่มีหลายโรงเรียนภาษาที่แบ่งซอยย่อยออกเป็นระดับเล็กๆภายใต้ระดับใหญ่คือ Beginner, Intermediate และ Advanced เช่น โรงเรียนภาษาที่ชื่อว่า ELS Language Centers มีตั้งอยู่ในหลายประเทศ และโรงเรียนแห่งนี้มีหลายเมืองในประเทศต่างๆ https://www.els.edu/en/study-english-for-international-students/academic-english-programs/english-for-academic-purposes
  6. โรงเรียนภาษามีการนำเสนอ กิจกรรมเสริม อะไรที่น่าสนใจเพื่อประกอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นเร็วขึ้น ผู้เรียนภาษาหลายท่านไม่ชอบหลักสูตรที่เน้นการเรียนทางวิชาการมากเกินไป เพราะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและคิดว่า การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ามีการเรียนผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนชื่นชอบกลับทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก และเรียนรู้ง่ายขึ้น https://www.kingseducation.com/learn-english/our-courses/english-plus-courses/english-plus-film.html

7. บางโรงเรียนภาษามีเครื่องมือสนับสนุนช่วยให้ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษใหม่ แต่อนุญาตให้ใช้ level ที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษากำหนดร่วมกันแทนได้ เช่น  ถ้าผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษไปจนถึง Level ที่กำหนด ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เพิ่มอีก https://www.cpie.csulb.edu/ALI/TOEFLWaiver.aspx

8. โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรได้รับการ รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จากประเทศที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนั้นตั้งอยู่ อนึ่ง โรงเรียนสอนภาษาที่มีเปิดสอนในหลายประเทศ หรือเรียกว่า” เวิร์ดไวด์  ” มักจะมีโลโก้ของหน่วยงานรับรองในประเทศที่เข้าไปตั้งศูนย์สอนภาษารับรองเพิ่มนอกเหนือไปจากองค์กรที่รับรองหลักในประเทศที่สำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนั้นตั้งอยู่

ยกตัวอย่างชื่อองค์กรที่รับรองโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานที่รับรองมาตราฐานการสอนภาษาอังกฤษที่สำคัญของประเทศสหรัฐฯอยู่ 2 หน่วยงาน คือ

  • The Commission on English Language Program Accreditation ( CEA ) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขั้นเมื่อปีค.ศ. 1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่ตั้งของ CEA อยู่ที่เมือง Alexander ในรัฐ Virginia

สถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CEA มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 340 แห่ง http://cea-accredit.org/accredited-sites

  • The Accrediting Council for Continuing Education and Training ( ACCET ) เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 ดูแลเรื่องการให้การรับรองวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนภาษา สถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้การรับรองของ  ACCET มีจำนวน 216 แห่ง หน่วยงาน ACCET เองก็เป็นหน่วยงานที่ยังได้รับการยอมรับจากกระทรวงการศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1978 เว็บไซต์ของหน่วยงานคือ https://accet.org/ และวิธีการตรวจรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง https://accet.org/member-institution-directory

ส่วนอีก 2 หน่วยงานข้างล่างนี้เป็นหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องการสร้างมาตราฐานทางวิชาชีพในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ และมีกฎระเบียบที่สมาชิกต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ

1. The American Association of Intensive English Programs( AAIEP ) เกิดจากการรวมตัวกันของผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาจำนวน 65 แห่งที่มาเข้าร่วมประชุม NAFSA ในปีค.ศ. 1988 และต้องการผลักดันให้มีองค์กรระดับมืออาชีพในการดูแลคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ และผู้บริหาร AAIEP ได้รับการรับรองเมื่อปี ค.ศ.1991 ให้เป็นองค์กรมืออาชีพ และหลังจากเหตุการณ์ 9-11 ในปีค.ศ. 2001 AAIEP มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่สมาชิกขององค์การเรื่องกฎข้อบังคับและการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน หรือการใช้ระบบ SEVIS กับนักศึกษาต่างชาติ

ในปีค.ศ. 2005 AAIEP ได้กำหนดเงื่อนไขว่า โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เป็นสมาชิกของ AAIEP ต้องได้รับการรับรองมาตราฐานจาก ACCET หรือ The Accrediting Council for continuing Education and Training และ CEA หรือ The Commission on English Language Program Accreditationในปีค.ศ. 2012 AAIEP ได้เริ่มมาใช้แบรนด์และโลโก้ใหม่คือ EnglishUSA : https://www.englishusa.org/page/History วิธีการค้นหารายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก EnglishUSA คลิกที่ Interactive Map

2. The University and College Intensive English programs ( UCIEP ) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวน 13 แห่ง ในปีค.ศ. 1967 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมาตราฐานวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษในระดับก้าวหน้า และยกระดับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( Intensive English) ในมหาวิทยาลัยและในวิทยาลัยให้มีคุณภาพสูง เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น จากครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกฝนและมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก

ผู้สนใจสมัครเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของ UCIEP สามารถเข้าไปค้นหาชื่อโรงดรียนสอนภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.uciep.org/mem_listing.php

หน่วยงานรับรองการสอนภาษาอังกฤษในประเทศอื่นๆ จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นเดียวกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกามี และองค์กรเหล่านั้นอาจจะเกิดจากวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  เช่น หน่วยงานรับรองการสอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริติช เคานซิล, English UK, ABLS, Cambridge ฯลฯ หรือหน่วยงานรับรองการสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ NEAS , ELICOS ฯลฯ หรือหน่วยงานรับรองการสอนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา เช่น Languages Canada, BC Education Quality Assurance เป็นต้น

 

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top