มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน

มารู้จักเว็บไซต์ Study State Name กัน

หนึ่งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเรียกขึ้นต้นจำได้ง่ายๆ คือ Study State Name หรือตามด้วยชื่อรัฐ เป็นเว็บไซต์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รัฐนั้นๆว่า มีจุดเด่นอะไร ทำไมรัฐนั้นจึงน่าไปอยู่ น่าไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน เนื้อหาหลักๆของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต การเดินทางและเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆ

เว็บไซต์ Study State Name มีที่มาจากโครงการ The U.S. International Education Study State Consortia ในปีค.ศ. 1999 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อหนึ่งส่งเสริมความพยายามในระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องอุดมศึกษา สองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาในระดับประเทศ รวมทั้งทำให้การศึกษาของสหรัฐอเมริกาสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค และสามเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจศึกษาที่มาของโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://studyalabama.us/economic-reach/usstudystate/)

รายชื่อเว็บไซต์ Study State Name ในปัจจุบันมี 33 เว็บไซต์ ยกเว้นเว็บไซต์ประจำรัฐ Ohio, Pennsylvania และ Vermont ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่า Study State Name

รายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ มีดังนี้ คือ

 1. Study Alabama : https://studyalabama.us/
 2. Study California: http://studycalifornia.us/colleges-universities/
 3. Study Colorado: https://studycolorado.org/
 4. Study Connecticut ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2014: http://studyconnecticut.us/
 5. Study Florida: http://studyflorida.net/index.php
 6. Study Georgia: http://www.studygeorgia.us/
 7. Study Hawaii: http://studyhawaii.org/
 8. Study Idaho: https://commerce.idaho.gov/idaho-business/international-trade/study-idaho/school-snap-shots/
 9. Study Illinois: http://www.studyillinois.us/
 10. Study Iowa: https://www.studyiowa.org/
 11. Study Maine: https://www.studymaine.net/
 12. Study Maryland: https://www.studymaryland.org/
 13. Study Massachusetts ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อ Study Western Massachusetts เมื่อปีค.ศ. 2009 และเปลี่ยนชิ่อเป็น Study Massachusetts เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014: http://studymassachusetts.us/
 14. Study Minnesota: http://studyminnesota.us/
 15. Study Mississippi: https://www.studyusa.com/en/schools/p/ms009/study-mississippi
 16. Study Missouri ก่อตั้งครั้งแรกที่เมือง Jefferson City เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2009 : https://studymissouri.net/
 17. Study New Hampshire ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาจำนวน 21 แห่งที่มารวมตัวกันเป็น Consortium ตั้งแต่ปีค.ศ. 1966 : http://studynh.com/
 18. Study New Jersey: http://studynewjersey.us/
 19. Study New Mexico: https://studynewmexicousa.com/welcome-3/
 20. Study New York ก่อตั้งปีค.ศ. 2009 และเป็นหนึ่งในกลุ่ม Consortium ที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีสถาบันในกลุ่มจำนวนมากกว่า 50 สถาบัน ทั้งที่เป็นสถาบันของเอกชนและของรัฐบาลเช่น SUNY และ CUNY : http://studynewyork.us/
 21. Study North Carolina( กำลังปรับปรุงใหม่) : http://www.studynorthcarolina.us/  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจำนวน 11 แห่งในกลุ่ม University of North Carolina ได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า UNC System International Recruitment Consortium มีเว็บไซต์ชื่อ http://uncinternational.org/
 22. Ohio Higher Education: https://www.ohiohighered.org/
 23. Study Oregon ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1999 : https://studyoregon.com/
 24. Campus Philly: https://campusphilly.org/
 25. Global Pittsburgh: https://www.globalpittsburgh.org/
 26. Study Rhode Island: http://www.studyrhodeisland.us/
 27. Study Tennessee: http://www.studytennessee.us/
 28. Study Texas: http://www.studytexas.us/
 29. Education Vermont USA: https://www.vermont.org/education
 30. Study Virginia: http://www.studyvirginia.us/
 31. Study Washington (กำลังปรับปรุง): http://studywashington.net/
 32. Study West Virginia: http://www.studywv.org/
 33. Study Wisconsin: https://www.studywisconsin.org/

 

 

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top