ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2562

ธนาคารกรุงเทพกำลังประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร จำนวน 25 ทุน

โดยทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนไปศึกษาต่อปรืญญาโทต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ แบ่งตามประเทศที่ธนาคารให้ทุน ได้แก่

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance ในมหาวิทยาลัยที่มีชิ่อเหล่านี้เท่านั้นคือ
Stanford University Northwestern University
Harvard University University of Michigan
University of Pennsylvania Yale University
Massachusetts Institute of Technology University of California Berkeley
University of Chicago Duke University
Columbia University New York University
University of California – Los Angeles University of Texas – Austin
Carnegie Mellon University

 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics,Supply Chain Management
Massachusetts Institute of Technology University of California – Los Angeles
Stanford University Georgia Institute of Technology
Carnegie Mellon University California Institute of Technology
University of California Berkeley Columbia University
Harvard University Cornell University
Duke University Northwestern University
University of North Carolina – Chapel Hill University of Washington
University of Pennsylvania University of Illinois
University of Michigan Princeton University
University of Texas – Austin Purdue University

ประเทศสหราชอาณาจักร, จีน, ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีการกำหนดรายชื่อหลักสูตรที่ธนาคารจะมอบทุนการศึกษาให้ ดังนี้คือ

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management 

ประเทศสหราชอาณาจักร

 • London Business School
 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • The University of Manchester
 • The University of Warwick
 • Imperial College London
 • The University of Edinburgh
ประเทศจีน
 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University: Guanghua
 • Shanghai Jiao Tong University: Antai
 • Tsinghua University

ประเทศฮ่องกง

 • University of Hong Kong
 • The Hong Kong University of Science and Technology

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore 
 • Nanyang Technology University
 • Singapore Management University  

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

สำหรับทุนปริญญาโทในประเทศ ผู้สนใจสามารถอ่านรายชื่อหลักสูตรที่จะได้รับทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายในการให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ยกเว้น ทุนจาก 3 มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ที่จะมอบให้บุคคลภายนอกด้วย คือ

 • ทุนเรียนต่อหลักสูตร Master of Engineering และ Master of Science in Computer Engineering ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ทุนเรียนต่อ Master Program in Information and Data Science ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
 • ทุนเรียนต่อ Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย

คุณสมบัติของบุคคลภายนอกที่จะขอรับทุนคร่าวๆ คือ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEFL iBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • ใบตอบรับจากสถานศึกษาที่ธนาคารกำหนด

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของทุนธนาคารกรุงเทพ เช่น คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร การรับสมัคร การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน เงื่อนไขการรับทุน หมายกำหนดการ และฟอร์มใบสมัคร ได้ที่  https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships

หมายกำหนดการการขอรับทุน เรื่มที่

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562
 2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2562
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในปลายเดือนพฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2296 8358 หรือที่อีเมล [email protected] 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร
สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top