มารู้จัก SUNY, The State University of New York กัน

SUNY ย่อมาจากคำเต็มๆว่า The State University of New York เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา SUNY เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1948 ในปีที่เริ่มก่อตั้งนั้น SUNY จะประกอบด้วย 29 มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยครูอีก 11 แห่ง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในระบบ SUNY จำนวน 64 แห่ง เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวน 34 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน (Community College) จำนวน 30 แห่ง SUNY มีนักศึกษาทุกวิทยาเขตรวมกันประมาณ 424,051 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 22,000 คนจาก 180 ประเทศ

SUNY มีสำนักงานบริหารตั้งอยู่ที่เมือง Albany วิทยาเขตที่ได้ขื่อว่าใหญ่ที่สุด และได้รับเงินสนับสนุนในการทำวิจัยมากที่สุดคือ The University at Buffalo ในระบบ SUNY มีวิทยาเขตที่จัดว่าเป็น University Centers มีอยู่ 4 แห่ง คือ Binghamton University, Stony Brook University, University at Albany และ University at Buffalo เว็บ ไซต์ทางการของ SUNY คือ https://www.suny.edu/

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า SUNY เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา และใหญ่ที่สุดในรัฐนิวยอร์ค รายชื่อวิทยาเขตทั้ง 64 แห่งของ SUNY จึงประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งรัฐนิวยอร์ค ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้และทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกของรัฐนิวยอร์ค จุดนี้เองที่ทำให้ SUNY แตกต่างจาก CUNY , The City University of New York ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐนิวยอร์ค ซึ่งจะได้นำเสนอในบทความถัดไป สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 64 แห่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.suny.edu/attend/visit-us/complete-campus-list/

เพื่อให้เข้าใจมหาวิทยาลัยในระบบ SUNY ได้ง่ายชึ้น จึงมีการจัดแบ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่ม SUNY ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1.วิทยาเขตที่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ( University Center)คือ มีศูนย์การเเรียนรู้หรือวิทยาเขตย่อยๆในหลายเมือง มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

2. วิทยาเขตที่เรียกว่าเป็น Statutory College จะเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ที่จริงแล้ว Statutory College จัดเป็นคณะหนึ่งหรือส่วนประกอบหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นของเอกชน แต่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐ มีการจัดการบริหารมหาวิทยาลัยแบบวิทยาลัยของรัฐ จีงเรียกว่าเป็น Statutory College Statutory College ประกอบด้วย

3. วิทยาเขตที่เป็นลักษณะ Comprehensive University and College คือ เป็นมหาวืทยาลัยที่เน้นทั้งงานสอนและงานวิจัย ตั้งแต่ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก และมีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วย มีอีก 13 แห่งตือ

4. วิทยาเขตที่เน้นหลักสูตรเทคโนโลยี่มี 7 แห่ง แต่บางเว็บไซต์ได้รวม SUNY College of Environmental Science and Forestry เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย จึงนับเป็น 8 แห่ง คือ

5. วิทยาเขตที่เป็น Community College เปิดสอนหลักสูตร Associate Degree มีจำนวน 30 แห่ง

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top