ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ( Homeland Security Department) ได้มีประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนประเภท F, M และ J เพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป https://www.ice.gov/news/releases/new-increased-fees-international-students-exchange-visitors-sevp-certified-schools

หรือจากเว็บไซต์ https://studyinthestates.dhs.gov/2019/05/sevp-announces-changes-to-program-fees

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภท F และ M จะขึ้นราคา150 ดอลล่าร์สหรัฐจากราคาเดิม 200 ดอลล่าร์สหรัฐ รวมเป็น 350 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่วีซ่าประเภท J จะไม่ได้ขึ้นราคาทุกประเภทของกลุ่มวีซ่า J ได้แก่ วีซ่า J ที่ไปทำงาน Work and Travel, ผู้ไปทำงานเลี้ยงเด็ก Aupair, หรือผู้ไปทำงานเป็น Camp Counselor ยังคงใข้ราคาเดิมคือ 35 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนและจะต้องยื่นวีซ่าประเภท J จะต้องใช้อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนใหม่จากราคาเดิม 180 ดอลล่าร์สหรัฐเป็น 220 ดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 40 ดอลล่าร์สหรัฐ

การปรับราคาใหม่นี้ ได้รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ์ในการออกจดหมายตอบรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อด้วย โดยสถาบันเหล่านั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการที่จะได้รับสิทธิ์เป็น SEVP Certified Schools เพิ่มขึ้นจากราคาเดิม 1,700 ดอลล่าร์สหรัฐเป็น 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ (Office of International Student) ของโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐฯ ได้ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนต่างชาติใหม่บนเว็บไซต์ของสถาบันตน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ถูกต้องก่อนไปยื่นขอวีซ่า ตัวอย่างเช่น Brown University: https://www.brown.edu/about/administration/international-student-and-scholar-services/students/newly-admitted-students/sevis-fee

Office of International Student ของ Pace University : https://www.pace.edu/iss/welcome-to-pace/prepare-for-your-entry

Copyright © 2010-2019 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top